sem vs seo banner

SEM vs SEO: Mis on nende erinevuseks ja milline neist on õige just minu ettevõtele?

Kõige pealt lühidalt sellest, mis on üldse SEO ja SEM, ning siis toome teieni SEO ja SEM-i omavahelise võrdluse ehk SEM vs SEO.

Otsingumootoritel nagu Google on kahte erinevat tüüpi otsingutulemused – makstud ja orgaanilised.

Makstud tulemused või täpsemalt öelduna makstud reklaamid ilmuvad nähtavale juhul, kui keegi maksab Google`ile klõpsatuste ehk klickide eest.

Orgaanilised tulemused on aga need, mida peetakse Google`i poolt päringute seisukohalt kõige olulisemaks.

Ettevõtete omanikud saavad toimetada liiklust teie saidile läbi makstud ja orgaaniliste tulemuste läbi SEO ja SEM strateegiate.

Nüüd aga Kõige Olisemast. Mis on SEO ja SEM ning Nende Erinevused?

SEO (Search Engine Optimization) on otsingumootori orgaaniliste tulemuste kaudu avastatava sisu optimeerimise tava.

SEM (Search Engine Marketing) on lai mõiste, mis hõlmab SEO ja PPC.

Otsingute optimeerimine on äärmiselt oluline turundusstrateegia just teie ettevõttele, et äratada tähelepanu teie potentsiaalsetes klientides, suunata liiklust teie veebisaidile ja nende ettevõtte edu kasvatamiseks. Kuid otsingule optimeerimist võib olla raske hallata, eriti juhul kui te ei tea, mis on SEM-i ja SEO erinevuseks.

Nende taktikad võivad kõlada küll sarnaselt, kuid nad on teie otsingule optimeerimisele kaks täiesti erinevat lähenemist. Kui te kasutate igapäevaselt erinevaid termineid SEM ja SEO vaheldumisi ja te ei tea nende kahe erinevust, ei edasta te ka oma nähtavuse parandamise eesmärgil selget ja tõhusat strateegiat.

Järgnev postitus annab teile selge arusaama nende definitsioonidest ja väärtustest ning anda teile vastuseid edasistele küsimustele.

Lisaks räägitakse siin ka SEO ja SEM-i põhitõdedest ning strateegiatest, mis aitavad teil ettevõtte nähtavust ja toimivust parandada. Vaadake üle ka meie SEM vs SEO ehk SEO ja SEM-i võrdlev infograafik, mis aitab teil nende erinevusest paremini aru saada.

Mis on Otsinguturundus?

Enne kui te loote strateegilise otsinguturunduse strateegia, peate te aru saama seda tüüpi turundusest. Alustame sellega siis päris algusest.
Otsinguturundus on seotud mis tahes taktikaga, mis toob teie brändile tähelepanu, ilmudes otsingumootori tulemuste lehtedel. See sisaldab jõupingutusi, et saavutada paremaid tulemusi ja kasvatada otsingunähtavust, mis mõjutab teie veebisaidile või kindlatele lehtedele suunatud liiklust.

On olemas kaks peamist otsinguturunduse alla kuuluvat kategooriat.

# SEM, mis kasutab makstud strateegiaid, et ilmuda otsingutes.

# SEO, mis kasutab orgaanilisi strateegiaid, et ilmuda otsingutes.

Peamiseks SEO ja SEM-i erinevuseks ongi, et SEM on makstud strateegia ja SEO on orgaaniline strateegia.

Nagu enamus elemente otsingutööstuses, on ka otseturundusega seotud määratlused suures osas edasi arenenud. Mõned turundajad võivad võtta SEM-i kui peamist terminit, mis sisaldab oma korda nii tasulisi kui ka orgaanilisi turundusstrateegiaid. Kuid teie turundusplaani selgitamise eesmärgil soovitame me liigitada need eraldi kategooriatesse.

Kuna need terminid on asendatavad ja tähendavad erinevate turundajate jaoks erinevaid asju, tehke oma koostööpartnerile alati esimesena selgeks nende tähendused. Viige oma turunduspartneritega läbi definitsioonidega seotud arutelu, et te läheneksite strateegiale sama mõistva suhtumisega.

Mis Asi on Siis SEM?

SEM-i või otsingumootorile turundust võetakse tihtipeale kui osa otsinguturundusest, mis kasutab makstud taktikaid, et saavutada nähtavus tulemuste lehel. Makstud SEM strateegia sisaldab nii reklaamide üles seadmist, nende optimeerimist ja eelarve määramist reklaamide lisamise jaoks.

Sellele strateegiale viitatakse tihtipeale kui makstud või PPC otsinguturundusele.

Selle strateegia jaoks on kõige populaarsem otsinguteenuse pakkuja Google Ads ehk Google Adwords. Selle taktika abil sooritavad brändid märksõna uuringu ja loovad kampaaniaid, mis sihivad nende tööstuse, toodete ja teenuste kohta käivaid parimaid märksõnu. SEO puhul brändid lihtsalt ei maksa tulemuste lehele reklaamide asetamise eest. Selle asemel kasutavad nad mitmesuguseid taktikaid, mis innustavad otsimootoreid näitama oma sisu SERPI-de ülaosas, kuna tulemus omab väärtust ja on ka autoriteetne.

SEO sisaldab sadu taktikaid, mis võivad aidata brändil oma otsingutaset paremaks muuta. Need “white hat” SEO tehnikat liigitatakse tihtipeale kolme erinevasse kategooriasse.

On-Page SEO, mis optimeerib igat veebisaidi lehte individuaalselt, et sihtida otsingumootoris esinemiseks spetsiifilisi märksõnu. Need strateegiad sisaldavad märksõna uuringuid, sisu loomist ja märksõna optimeerimist. On-Page SEO aitab otsingumootoritel saada aru lehe sisust, et anda seeläbi sellele paremad tulemused.

Tehniline SEO optimeerib veebisaidi elemente kui ühtset tervikut, et parandada selle taustastruktuuri ja alust. Need strateegiad seostuvad saidi kiiruse, mobiili-sõbralikkuse, indekseerimise, saidi struktuuri, struktuursete andmete ja turvalisusega. Tehniline SEO parandab kasutajakogemusi, mis viivad teie saidi ettevõtte paremate tulemusteni.

Off-Page SEO tegeleb veebisaidi maine ja autoriteedi kasvatamisega, läbi teiste kvaliteetlehtedega ühendamise. Off-Page SEO tehnikad sisaldavad linkide ehitamist teistelt saitidelt, kohalike kirjete haldamist ja kataloogide profiile. Klõpsates mõne ettevõtte saidi välisele lingile, näitab see, et brändi veebisait on usaldusväärne, reputatsiooniga hea mainega, mis parandab ka saidi kohta SERP-is.

Korralik SEO plaan ei keskendu ainult neist kolme ühele SEO tüübile, vaid kombineerib kõik kolm strateegiat pareimate tulemuste saavutamiseks.

SEM vs SEO – Mis on Nende Erinevus?

SEM ja SEO on otsinguturunduse unikaalsed elemendid. Aga kui me jõume SEM vs SEO ehk teisisõnu SEM-i ja SEO võrdluse juurde, näete te, et neil on nii sarnasusi, kui ka mitmeid neid üksteisest eristavaid erinevusi.

SEM vs SEO ja Nende Sarnasused

Mõlemad aitavad teie brändil otsingutulemustes välja paista. Nende peamiseks sarnasuseks on see, et nende eesmärgiks aidata teie brändil ilmuda SERP-is teid rahuldaval positsioonil. Iga strateegia eesmärgiks on aidata mõnel brändil ilmuda otsingutulemustes läbi mõne tööstuse või ettevõttega seotud märksõnade otsingu.

Mõlemad on loodud teie saidile liikluse suunamiseks. Mõlema eesmärgiks on SERP-is nähtavuse saavutamine ja veelgi olulisem, et liikluse toimetamine veebisaidile. Igas strateegias kasutatakse taktikat, et suurendada klikkimise määra (CTR) ja saada rohkem kasutajaid otsingutulemustele klõpsates.

Mõlemad nõuavad oma sihtrühma tundmist. Et mõlemas strateegias edukas olla, peab teil olema hea arusaam oma sihtrühmast ja nende käitumisest. Ostja isiksusi ja psühhograafilist segmenteerimist kasutades saate te oma publikuga tutvusi luua ning saada aru tema vajadustest ja otsitavast. Seejärel saate te luua väärtuslikku sisu, mis tehakse neile nähtavaks hetkel, kui nad otsivad oma brändiga seotud lahendusi.
Mõlemad leiavad märksõna uuringute abil teile sobivaid märksõnu. Esimeseks sammuks on mõlema, nii SEM-i kui ka SEO märksõna uuringute läbi viimine, et oleks võimalik sihtida parimaid märksõnu. Uurimistöö hõlmab parimate märksõnade otsimist, et teha kindlaks neist parimad, mida teie jaoks ideaalseim vaatajaskond otsib. See sisaldab ka konkurentsi uuringut sellest, milliseid samu märksõnu teised brändid sihivad ja mida te peate tegema teise ettevõtetega võistlemiseks.

Mõlemad sihivad spetsiifilisi märksõnu. Mõlemad strateegiad on keskendunud kindlatele märksõnadele, mis leitakse läbi märksõna uuringute. Iga taktika tuumaks on märksõnad.

Mõlemad nõuavad testimist ja järjepidevat optimeerimist. Kui teha (SEM vs SEO) võrdlus SEM-i ja SEO vahel, peaksite te teadma, et kumb neist pole strateegia, mida te tohiksite unustada. Mõlema jaoks on oluline järjepidev jälgimine ja optimeerimine parema sooritusvõimeni jõudmiseks.

SEM vs SEO ja Nende Erinevused

Kõik SEM-i otsingute läbi leitu sisaldab tähist „Ad”. SEO seda ei tee. SEM-i või SEO abil ilmuvad tulemused näevad tulemuste lehel teistmoodi välja. Makstud reklaamid, mis saavutavad asetamise läbi SEM-i taktikate, samas kui otsingutulemused, mis ilmuvad orgaanilise SEO tulemusena, ei ole sellisel viisil tähistatud.

SEM-i otsingutulemustel on olemas reklaamide laiendused. Kui võrrelda SEM-i ja SEO-d, siis leiate te erinevusi ka otsingutulemuste visuaalses välimuses. SEM-i otsingutulemused võivad sisaldada reklaamide laiendusi, mis saavad lisada täiendavaid linke, kontaktandmeid kui ka tegevusele kutsungeid. Teisest küljest võivad SEO tulemused jällegi ilmuda otsingus esiletoodud lõikudega.

Te maksate igal korral, kui mõni kasutaja klõpsab mõnel SEM-i tulemusel. Juhul, kui te klõpsate aga mõnel SEO tulemil, ei maksa te midagi. SEM-i tulemused on makstud reklaamid, mille brändilt võetakse teatav summa igal korral, kui kasutaja sellel tulemusel klõpsab. Selle tõttu peate te omama ka eelarvet järjepidevalt näidatavate SEM-i reklaamide jaoks. Teisest küljest ei pea te jällegi midagi maksma juhul, kui te klõpsate orgaanilisel tulemusel.

 • SEM-i tulemusi kuvatakse teie poolt valitud sihtrühmale.

SEO tulemused seda jällegi ei tee. Kuigi edukad SEO ja SEM-i strateegiad on juhitud eesmärgiga ühendada need valitud sihtrühmaga, on seda sihtrühma võimalik määratleda ära ainult SEM-i kaudu. Läbi SEM-i saate te valida, milliseid sihtrühmi te soovite otsingutulemustes näha, andes neile vanuse, asukoha, sissetuleku ja palju muud. Samas läbi SEO ei saa te ise jällegi ise valida kes teie tulemeid näevad.

 • SEM-i mõju on koheselt tuntav.

SEO puhul võtab see kõik aga aega. Läbi makstud SEM-i reklaamide saate te alustada oma tulemuste sihtrühmale esitamist koheselt ja paari klõpsu abil. Niipea kui te käivitate kampaania, hakkavad reklaamid ilmuma tulemuste lehel. Igal ajal on teil võimalik oma reklaamid käivitada nende nähtavuse suurendamiseks, või hoopis deaktiveerida, et need enam esile ei kerkiks. SEO on midagi, mille te omandate mõningase aja jooksul. Rakendades oma SEO strateegia mõnel brändil, võib see aega võtta mitmeid kuid enne, kui see hakkab mingeid tulemusi näitama.

 • SEM on testimiseks parem kui seda on SEO.

SEM on testimiseks parem, sest selle makstud reklaame on teil võimalik koheselt sisse ja välja lülitada. Uue taktika testimiseks saate te oma reklaami kiiresti üle vaadata, sihtida uusi sihtrühmi ja muuta maandumislehe sisu. See paindlikus aitab strateegiates koheselt erinevusi märgata. SEO ei lase teil seda saavutada, kuna muudatuste tegemine ja tulemuste erinevuste jälgimine võtab liiga palju aega.

 • SEO lisab teile väärtust mõningase aja jooksul, kuid SEM teeb seda koheselt.

SEM on aktiivne ainult niikaua, kui te olete valmis oma reklaamide ilmumise eest maksma. Niipea kui te lülitate oma reklaamid välja, on ka teie strateegiad läbi. SEO puhul on kõik vastupidi. SEO strateegia kasvab aja jooksul ja jätab kestvaid tulemuseid.

 • SEO-l on kõrgem “CTR” ehk click-through-rate kui SEM-il.

Tavaliselt on kolmel esimesel leitud tulemustest kõrgeim CTR. Juhul kui teil õnnestub tõusta esikohale, saate te suure tõenäosusega SEO sooritusvõimega ületada SEM-i reklaamid. Aga kui te ilmute teisel või mõnel veelgi madalamal asuval tulemuste lehel, saate te arvatavasti paremaid tulemusi läbi SEM-i.

SEM vs. SEO – Kumb Neist on Teglikult Parem?

Nüüd, kui te olete omavahel võrrelnud SEM-i ja SEO-d, on teil lihtsam otsustada, milline taktika on õige just teie turundusstrateegiate jaoks. Otsustamisel, milline neist on õige just teie brändi jaoks, kasuta oma olemasolevaid teadmisi ja arvesta järgnevaga:

 • Arvesta oma konkurentsiga.

Enne kui te otsustate, kuidas on teil võimalik nendega kõige paremini konkureerida, avastage, mida teie konkurendid teevad ja kuidas neil oma otsinguturundusel läheb. Tehke uuring, milliste terminite järgi nad orgaaniliselt parimate tulemuste saavutamiseks kasutavad. Mõelge, kas teil on võimalik luua plaan nende asukoha ületamiseks tulemuste lehel. Vaatama peaksite te ka seda, milliseid makstud termineid nad kasutavad ka liikluse enda saidile suunamiseks. Viies läbi uuringu, peaksite te üles otsima lüngad, mida teil on võimalik täita, ja ka piirkonnad, kus te ei ole võimelised konkureerima nii tasulises kui ka orgaanilises otsingus.

Hea ülevaate saamiseks oma konkurentide märksõnade strateegiatest saate te kasutada mitmeid erinevaid võimalusi. Sisestage sina kuni 10 oma peamist konkurenti, et näha neile enim liiklust toovaid orgaanilisi ja makstud termineid.

 • Võtke arvesse seda, kui hästi tunnete oma tööstust.

Kui olete juba ettevõtluses kanda kinnitanud ja teadlik oma klientide soovidest ning kuidas kõige paremini nende juurde jõuda, võiksite te alustada pikaajalise SEO strateegia väljatöötamist, mis annab aja jooksul ka vajalikke väärtusi. Kui te pole päris kindel kuidas teie kliendid teie pakkumistele ja sisule reageerida võivad, peaksite te võibolla kasutama SEM-i kampaaniat, mis võimaldab teil oma mõtteid, tooteid ja isegi teenuseid testida. Turuuuringuteks ja sihtrühma ning positsiooni mõistmiseks selles valdkonnas peaksite te vaatama siia.

 • Milline on teie kliendi ostutsükkel.

Kui teie toodetel ja teenustel on lühike klientide ostutsükkel, tähendab see, et teie kliendid teavad, mida nad tahavad, otsivad ja ostavad. Nii saate te kasu SEM-i reklaamidest, mis panevad teie toote just sinna, kus see klientidele nähtavaks saab. Pikemad ostutsükli juures, kus kliendid otsivad ja võrdlevad tooteid pika aja vältel, ei pruugi SEM nii hästi töödata.

 • Mõelge, milline on teie tööstuse keskmine “cost-per-click” (CPR).

Enne, kui te otsustate, et SEM on just see õige teie ettevõtte jaoks, viige läbi uuring, et saada teada, kui palju tuleks teil kulutada makstud otsingutulemuste näitamiseks. Seda just selleks, et märksõnadel on sõltuvalt konkurentsist erinevad maksumused. Kui teie märksõna ” average cost-per-click” on pigem madal, võib see olla teie jaoks õige strateegia. Kui kui teie märksõna maksumus tundub teile liiga kõrge, siis suunake oma pilgud pigem SEO poole.

 • Arvestage oma ettevõtte vanusega.

Juhul, kui te olete värskelt ettevõtlusega algust teinud ja loonud sellele omase veebisaidi, võtab sellele SEO loomine väga palju aega, et see hakkaks ka orgaanilistest otsingutes välja paistma. See ei tähenda kindlasti seda, et te ei peaks SEO strateegiat kasutama, kuid samaaegselt võiksite te kasu lõigata ka SEM-ist. SEM on efektiivne viis liikluse suunamiseks teie saidile niikauaks, kui näete soovitud tulemusi ka SEO strateegiast.

 • Võtke arvesse oma veebisaidi staatust.

Kui te loote turundusstrateegiat, otsige võimalusi, mis avaldavad sellele võimalikult suurt mõju, võimalikult väikse vaevaga. Enne, kui te käivitate otsinguturunduse kampaania, uurige oma veebisaiti, et oleks võimalusi oma SEO strateegia kasvatamiseks, mis toimib juba enne SEM-i kampaaniasse rahades süstimist.

 • Paranda Oma SEO ja SEM-i Strateegiaid

SEM vs SEO ehk SEM-i ja SEO omavahelises võrdluses ei esine ühtegi lihtsat vastust. Seal on lihtsalt nii meeletult suurel hulgal erinevaid elemente, mida tuleks kaaluda. Ühed ettevõtted on oma tähelepanu suunanud SEO-le ja teised jällegi SEM-ile. Võimalus on õigeks lähenemiseks teie ettevõttele SEO ja SEM-i strateegiate kombinatsiooniga. See kõik oleneb teie ärilistest eesmärkidest. Nüüd kui te olete teadlik SEO ja SEM-i erinevustest, on teil lihtsam otsustada, kuidas te saate aidata oma brändil saavutada vajalikud tulemused.

Kokkuvõtte

See ei ole lõputu võitlus SEM-i ja SEO vahel. Võtmeks on arusaam sellest, millal ja kus mingit strateegiat tuleks kasutada, et saavutada ihaldatud tulemused.

Tags: No tags

One Response

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *