MIS ON A/B TESTIMINE? KUIDAS NÄEB VÄLJA A/B TESTI SOORITAMINE?

MIS ON A/B TESTIMINE? KUIDAS NÄEB VÄLJA A/B TESTI SOORITAMINE?

A/B testimine on protsess, mis näitab teile ühe ja sama veebilehe kahte varianti samaaegselt koos erinevate allüksustega veebisaidi külastajatele, ja võrdleb, millisel neist on parim sooritusvõime.

Internetimaailmas teie veebisaidi külastajate arv võrdub võimaluste numbriga, mis aitavad laiendada teie ettevõtet läbi uute klientide omandamise ja ehitades suhteid olemasolevate abil.

Erinevad määrad määravad ära, kas teie veebisaidile jõuab võimalikult suurel hulgal kasulikku liiklust, mis teisendab need veelgi suuremaks külastajate arvuks.

Ettevõtted tahavad, et külastajad viiksid läbi nende veebisaidil suurel hulgal ostutehinguid, mille tõttu kasvab ka konversioonimäär.

Tavapärase AB testimise puhul annab teile suurema hulga konversioone esikoha saavutanud maandumisleht, mis aitab teil ka optimeerida teie saiti paremate tulemuste jaoks.

Konversioonide kohta käivad parameetrid on iga veebisaidi jaoks unikaalsed. A / B testimine on üks konversioonimäära optimeerimise (CRO) ulatusliku protsessi komponente, mille abil saate koguda nii kvalitatiivseid kui ka kvantitatiivseid kasutajate teadmisi ning kasutada neid oma potentsiaalsete klientide mõistmiseks ja nende andmete põhjal oma konversioonilehtri optimeerimiseks.

Kuidas A/B Testimine Töötab?

A/B testimisel võtate te veebilehe ning loote ja modifitseerite seejärel sama lehe teise versiooni. See muutus on võib olla väga lihtne, olgu selleks siis kas lihtsalt pealkirja ning nupu muutus, või hoopis täieulatuslik lehe ümberkujundus. Ja nüüd esineb pool teie saidi liiklusest lehe originaal versioonil ning teine pool lehe teisel modifitseeritud variandil.

Kuna külastajatele pakutakse teie lehtede kontroll või variatsiooni, mõõdetakse ja kogutakse andmeid nende seotusest iga kasutajakogemusega, mida mõõdetakse juhtpaneelil ning analüüsitakse statistilise mootori kaudu. Nii saate te teada, kas teie muutustel oli külastajate käitumisele positiivne või negatiivne mõju, või ei olnud sellel üldse mingit effekti.

Miks Peaksite Te Läbi Viima A/B Testi?

Kui B2B ettevõtted ei ole tänapäeval rahul nende igakuiste müügitulemustega, siis e-kommerts ettevõtted vaevlevad jällegi suure ostukorvist lahkujate määra käes. Samas kui meediaettevõtted ja kirjastajad kannatavad väikse vaatajate hulga tõttu. Need peamised määrad ongi mõjutatud mitmete ühiste probleemide poolt nagu makselehtedelt lahkumine jne.

See meetod muutuste tutvustamiseks kasutajakogemusele võimaldab teie lehti optimeerida ihaldatud tulemuste saavutamiseks ja teha äärmiselt olulisi samme veelgi efektiivsema turunduskampaania suunas.

Läbi reklaamikoopia testimise saavad turundajad õppida, millised maanudmislehed omavad rohkem clicke. Järjepideva maandumislehtede testimise abiga on neil võimalik õppida, millised kavandid teisendavad kõige tõhusamalt külastajad klientideks. Üleüldist turunduskampaaniate peale kulutatavat summat on teil võimalik tegelikult vähendada, pannes igal sammul kõik detailid teie jaoks võimalikult tõhusalt tööle, et suunata teie saidile uusi kliente.

A/B testimist kasutatakse ka tootearendajate ja disainerite poolt, et demonstreerida uute funktsioonide mõju või muutuseid kasutajakogemusele. Toote integreerimist, kasutajate kaasamist, mooduseid ja tootesiseseid kogemusi aitab A/B testimine optimeerida juhul, kui teie eesmärgid on selgelt määratletud ja teil on selge hüpotees.

Millised on Parimad A/B Testi Elemendid?

Mõned turunduselemendid avaldavad konversioonidele rohkem mõju kui teised. Võibolla küll ühe sõna muutmine emaili tekstis ei avalda konversioonidele või erinevate parameetrite määradele erilist mõju.

Kui te kannatate ajanappuse käes, suunake oma tähelepanu just elementidele, mis lehele enim mõju avaldavad. Teile ülevaate andmiseks sellest, millele te peaksite kõige rohkem siinkohal tähelepanu pöörama, vaatame üle enim mõju avaldavad A/B testimise elemendid.

Pealkirjad ja tekstiloomine

Teie pealkiri on esimeseks asjaks, mida inimesed näevad, kui nad teie veebilehele saabuvad. Kui see ei ära teie külastajates tähelepanu, ei jää nad sinna püsima.

Teiseks tekstiloome aspektiks on selle mõju konversioonidele. Nagu näiteks, millist teksti te kasutate oma CTA (call-to-action) nupul või CTA lingi jaoks mõeldud ankruteksti.

Katsetage näiteks erinevat lõikude pikkust või veenmistaset. Kas teie sihtrühmad eelistavad raskemat või kergemat lähenemist?

CTA-d

Teie CTA ehk tegevusele kutsung ütleb lugejatele, mida te soovite, et nad teeksid. See kõik peaks lugejale tunduma äärmiselt ahvatlev ja omama liiga palju väärtust, et nad suudaksid sellele vastu panna.

Isegi ühe sõna muutmine teie CTA-s võib avaldada suurt mõju teie konversioonimäärale. Lisaks sellele võivad sooritusvõimet mõjutada ka nupu ja teksti värv, kontrast, suurust ja stiil.

Ärge muutke mitmeid väärtuseid ühe A/B testi ajal. Kui te olete huvitatud taustavärvi testimisest, ära muutke nii fondi kui ka lingi värvi. Vastasel juhul ei tea te, milline väärtus muutis teie A/B testimisandmeid.

Pildid, heli ja video

Kuna ma tean, et ma ei jõua SEO-le optimeeritud teksti kaudu iga sihtrühma liikmeni, loon ka netisaateid, videoid ja infograafikaid.

Kui teie valduses on laiaulatuslik videokogumik, on suurepäraseks ideeks võrrelda videotunnustusi kirjalikega või lühikesi infograafikaid pikemate versioonide suhtes.

Kui teil veel ei ole videokanalit ega ressursside lehte, võivad isegi laoseisupildid mõjutada teie A / B-testi. Nagu näiteks, kui teil on foto kellestki kes osutab teie pealkirjale või CTA-le, tõmbab see pilt vaatajaid täiesti loomulikult selle elemendi poole.

Kõik need käesolevad A/B testimise katsetused võivad teil aidata välja nuputada, millele teie sihtrühm reageerib.

Teema read

E-posti aadressiread mõjutavad otseselt avatud määrasid. Kui tellija ei näe seal midagi talle huvi pakkuvat, leiab meilisõnum ennast suurima tõenäosusega prügikastis.

Hiljutiste uuringute kohaselt on keskmine avatud määr läbi mitmete tööstuste 24 – 48%. Isegi kui teie protsent on üle keskmise, võivad ainult pooled kasutajatest avada teie emailid.

A/B testimise teema read võivad märkatavalt tõsta võimalust, et inimesed nendele klõpsaks. Proovige küsimusi avalduste suhtes, testige võimusõnu üksteise vastu ja kaaluge teemajoonte kasutamist emotikonidega ja ilma.

Sisu sügavus

Mõned tarbijad eelistavad kõrgetasemelist informatsiooni, mis pakub neile pinnapealset ülevaadet mõnest teemast, samas kui teised tahavad sukelduda sügavustesse, et saada täielikult aru kõigist selle detailidest. Millises kategoorias asuvad teie poolt sihitud kliendid?

Testige sisu sügavust, luues kaks sisu osa. Üks neist on märgatavalt pikem kui teine ning pakub teile laialdasemat informatsiooni.

Sisu sügavus mõjutab nii teie SEO-d, kui ka teie erinevaid parameetreid nagu konversioonimäär ja lehel viibitud aeg. A/B testimine aitab teil leida nende vaheline ideaalne tasakaal.

See ei käi mitte ainult informatiivse sisu kohta nagu blogi lehed, vaid sellel on tõsine mõju ka maandumislehtedele.

Tootekirjeldused

Vastupidist saab väita aga tootekirjelduste kohta.

E-poodide puhul töötavad enamasti lühikesed tootekirjeldused kõige paremini. Tarbijad on huvitatud lihtsast ja kergesti omandatavast sisust, mis annab neile tootest hea ülevaate.

Lühikesi tootekirjeldusi on teil võimalik näha mitmetes massiivsetes saitides nagu Alibaba, Aliexpress, Amazon, Etsy jne.

Kui minult küsida, siis selle tootekirjelduse jaoks võiks seal olla rohkem valget vaba ruumi, kuid sellegipoolest on see lühike ja hõlpsasti loetav.

Aga juhul, kui tegu on märksa keerukama tootega nagu seda on näiteks jope, peate te laskuma aga sügavamale detailidesse. Võrrelge omavahel lühikesi ja pikkasid kirjeldusi, et näha, millisel neist on parim sooritusvõime.

Isegi midagi sama lihtsat nagu vahekomad võivad konversioonimääradele mõju avaldada.

Sotsiaalne tõestus

Olete te teadlik, et 70% tarbijatest toetuvad arvamustele, mida nad loevad veebipõhistest ülevaadetest, et teha edasiseid ostuotsuseid.

Oma maandumislehtedel, tootelehtedel ja teistel turundustööristadel sotsiaalsete tõestuste kuvamisega saate te tõsta konversioone, aga ainult juhul, kui te esitate neid muljetavaldaval viisil.

Emaili turundus

Turundusmailide A/B testimine on väga lihtne. Lihtsalt saada versioon A 50 protsendile teie tellijatest ja versioon B juba ülejäänutele.

Nagu sai ka varemgi mainitud, siis isegi lihtaimad muutused teie registreerimisvormis või maandumislehel võivad teie konversioonimäära oluliselt mõjutada.

Ütleme, et A/B test kestab 20 päeva ja 6000 inimest näevad selle igat varianti. Kui versioon A edestab versiooni B 74 protsenti, siis teate, et olete leidnud just selle õige elemendi.

Meedia viited

On suurepärane tunne, kui teie ettevõte, toode või teenus ilmub mõnes väljaande, olgu see siis võrgusisene või võrguväline. Te tahate, et inimesed selles kõigest teadlikud oleksid, kuid see tähendab ka selgelt ja efektiivselt informatsiooni esitamist.

Maandumislehed

Teie maandumislehed peavad kasutajad teisendama selleks, mis iganes pakkumise te neile esitate. Kui nad seda ei tee, kaotate esitatud toote potentsiaalse müügi.

Järgmisel pildil on näha, millises teie maandumislehe piirkonnas inimesed kõige rohkem klõpsavad. A/B testi eelsete andmete kogumine teeb teie hüpoteesi märksa täpsemaks, ja ütleb teile, millised elemendid on testimiseks kõige olulisemad.

Nüüd te näete, kuhu inimesed on oma tähelepanu suunanud, et teil oleks võimalik sinna panna oma kõige olulisem element, näiteks CTA.

Kuidas Teha A/B Testi?

A/B testimises ei ole midagi keerulist, kuid enne selle tegemist vajate te kindlat strateegiat. Alüstage hüpoteesiga. Milline veebilehe turundusvahendi versioon töötab teie arust paremini ja miks?

Alustada võite te ka küsimusega – miks mu maandumisleht ei teisenda külastajaid ostjateks? Teil saidil võib olla silmatorkav liiklus, kuid samaaegselt peaaegu olematu CTR ehk click-through-rate. Sellel juhul võib muutuste tegemine aidata teil koguda andmeid, mis on abiks kasutajakogemuste parandamisel.

Ennem A/B testi peate te esmalt aru saama, kuidas teie lehed täpsemalt toimivad. Kasuta midagi sellist nagu Google Analytics, et jälgida liiklust, viitavaid allikaid ja muud väärtuslikku informatsiooni.

Kasulikud võivad teie jaoks olla ka individuaalsed külastuste salvestused. Nähes täpsemalt, mida teie külastaja teie lehel teeb, annab teile täpsema ülevaate sellest, millises punktis satuvad külastajad probleemide otsa.

Omandatud teadmistega sellest, kuidas teie kliendid reageerivad teie hetkelisele turundusstrateegiale, saate te alustada A/B testimisega, et anda hoog sisse teie konversioonimäärale ja suurendada teie kasumlikkust.

Valige, mida te testida tahate

Alustage ühest ainsast elemendist, mida te soovite testida. Tehke kindlaks, et see on oluline mis tahes parameetri jaoks, mida te tahate parandada.

Nagu näiteks, kui te üritate luua suuremal hulgal orgaanilist liiklust, keskenduge elemendile, mis mõjutab SEO-d, nagu postituste pikkus. Konversioonimäära optimeerimiseks võite te alustada kas peakirja, video või CTA loomisega.

Seadke eesmärgid

Mida te soovite oma A/B testiga saavutada? Olete te huvitatud konversioonimäära parandamisest? Parematest müügitulemustest? Pikemalt lehel viibimisest?

Esmalt keskenduge ühele ainsale parameetrile. Alati on teil võimalik hiljem A/B testi uuesti läbi viia ja vaadata üle teised vajalikud parameetrid. Keskendudes ühele ja ainsale parameetrile jõuab teieni selgem andmete kogumik.

Analüüsi andmeid

Vaata üle oma eksisteerivad andmed, kasutades vabalt saada olevat tööriista Google Analytics. Selle tööriista abil saate te kindlaks teha lehe hetke staatuse ja milliseid parandusi te peaksite parameetrite juures tegema.

Valige leht, mida te testima hakkate

Alustage kõige olulisema lehega. Selleks võib olla nii teie koduleht või hoopis suurt liiklust omav maandumisleht. Olgu mis on, aga igal juhul peaks sellel olema oluline mõju teie ettevõtte lõpptulemusele.

Seadke elemendid A/B testile

Valige, milliseid elemente te A/B testite (pidage meeles, et selleks on olemasolev, mille muutmisest te võite huvitatud olla, et näha, kas teie parameetrite andmed paranevad) ja mis järjekorras. Alustage elementidest, mis teie meelest avaldavad kõige suuremat mõju sihitud parameetrile.

Looge maandumisleht ehk ad

Järgmiseks looge võitev maandumisleht ehk ad. Muutke ainult eelmises etapis muudetud elementi, ning tehke selles ainult üks ja ainus muudatus.

Kui te testite aga CTA-d, muutke ka taustavärvi, fondi värvi, nupu suurust. Jätke kõik muu selliseks, nagu oli eelnev ja võitev ad.

Valige parimad A/B testimistööriistad

Milline neist on just see õige tööriist, sõltub eelkõige sellest, mida te selle abil testite. Kui te A/B testite emaile, siis enamus emaili teenuse pakkujatest omavad sisseehitatud testimis-tööriistu.

Disaini oma A/B test

Olenevalt tööriistast, mida te kasutate, võib teil olla väga suur mõju testi disaini üle. Tuleb ette olukordi, kus te peate kindlaks määrama, kui kaua peaks teie A/B test kestma, millisest seadmest te tahate andmeid koguda jne.

Andmete kogumine

Seda nimetatakse oota-ja-vaata perioodiks. Erinevate A/B testimistarkvaradega kogutakse andmeid automaatselt. Teil on võimalik jälgida reaalajas om testi protsessi, ja kui test on lõpetatud, saate te andmeid sellest, kui palju inimesi on sinu lehti külastanud, millist seadet nad kasutasid jne.

Analüüsi A/B testimise statistikat

Nüüd võta kõik kokku, et näha milline lehtedest on väljunud võitjana. Lõpuks, kui te olete aru saanud, milline versioon teie sihtrühmale rohkem meeldis, saate te sama kümne sammulist protsessi alustada uuesti uute versioonide vahel.

Kui Pikalt A/B Testid Peaksid Jooksma?

Enamik A/B testide jaoks omab kestus väiksemat tähtsust, kui statistiline olulisus. Kui te olete oma A/B testi pannud jooksma ainult kuueks kuuks, mille abil on seda lehte külastanud ainult 20 inimest, ei ole teil piisavalt esitatavaid andmeid. Seal on lihtsalt liiga vähe näitajaid, mille põhjal järeldusi luua.

Kuid siinkohal peaks teie test kulgema piisavalt kaua, et tulemuste lähenemise kohta ei ole näha mingeid tõendeid. See juhtub juhul, kui te näete algselt kahe erineva variandi vahel märgatavat erinevust, kuid mis haihtub pikema aja jooksul.

Kui näete testi ajal lähenemist, võite te sellest järeldada, et variatsioon ei mõjutanud teie jälgitavat mõõdikut märkimisväärselt.

Mitme kuu vältel A/B testimine annab teile piisavalt head tulemused, just niikauaks, kui te omate püsivat liiklust.

Vaadake A/B testi erinevaid näiteid erinevatel veebisaitidelt. Mitmed ettevõtted postitavad leitud materjalid turundusblogides nagu see, et kõik teised sellest abi saaksid.

Kokkuvõte

Pärast selle põhjaliku A/B testimist puudutava artikli lugemist peaksite te olema oma optimeerimise kavandamiseks täielikult varustatud. Järgige tähelepanelikult igat sammu ja olge ka ettevaatlik kõige väiksemate vigade suhtes, millega te ühel hetkel vastamisi võite seista, kui te ei paku andmetele vaja minevat väärtust. Kui rääkida teie veebisaidi konversioonimäära parandamisest, siis A/B testimine on selleks parim viis.

Kui viia A/B testimine läbi täieliku pühendumuse ja teadmistepagasiga, võib see märkatavalt kahandada kaasaskäivaid riske ja kohustusi. See aitab ka märgatavalt parandada teie veebisaidi kasutajakogemust, eemaldades sealt kõik katkised lingid ja teie enim optimeeritud veebisaidi versioon.

Kui teil oli sellest materjalist abi, siis edastake need teadmised ka teistele turundajatele ilma, et nad langeksid suurtemate probleemide k

4 thoughts on “MIS ON A/B TESTIMINE? KUIDAS NÄEB VÄLJA A/B TESTI SOORITAMINE?”

Leave a Comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga