Product Development banner

Mis asi tootearendus? Selle definitsioon & näited

Väikeettevõtluskeskkond on tänapäeval väga dünaamiline ja konkurentsivõimeline ning tootearendus on ellujäämise tagamiseks ülioluline protsess. Et väikeettevõtted suudaksid vastu pidada rahvusvaheliste ettevõtete konkurentsile, peavad nad oma tooteid pidevalt ajakohastama, et need vastaksid praegustele trendidele.

Algse toote visiooni ellu viimine on üldjuhul üks suuremaid komistuskivisid edasipürgivatele ettevõtjatele.

Tootearendusprotsess võib tunduda peaaegu maagiline ja kui te kuulete teiste toredate ettevõtete päritolu lugusid, siis meenutab teekond valmistoodete juurde harva nii öelda lusti ja lillepidu.

Tootearendus viitab tavaliselt kõikidele etappidele, mis on seotud toote väljatöötamisega ideest kuni turule laskmiseni ja sellest veel kaugelemagi. Ehkki see erineb majandusharude kaupa, võib selle põhimõtteliselt jagada viieks etapiks: ideede koostamine, toote valimine, kontsepti arendamine, tootearendus, kommertsialiseerimine ja kasutuselevõtt. Teisisõnu hõlmab tootearendus kogu toote protsessi, sealhulgas:

 • Ideede koostamine

Tegu on algetappiga, kus ettevõtte otsib uusid ideid uute toodete kohta. Teatud uute toodete allikate hulka kuuluvad ärikliendid, teie konkurendid, ajalehed, ajakirjad, töötajad ja isegi tarnijad. Väikettevõtetel võib esineda puudusi tehnilistel uuringutel põhinevate genereerimise tehnikate koha pealt. See etapp on ülioluline, kuna see on kõikide teiste etappide vundamendiks: see on üldise tootearenduse protsessi eestvedajaks.

 • Toote valimine

Loodud ideed peavad nende seast elujõuliste välja filtreerimiseks läbima sõelumisprotsessi. Ettevõtted on huvitatud töötajate, klientide ja teiste ettevõtete poolsetest arvamustest, et vältida ootamatuid lisakulutusi. Tööstusettevõtete välised tegurid, mis mõjutavad väikeettevõtteid, nagu on konkurents, seadusandlus ja muutused tehnoloogia valdkonnas, mõjutavad otseselt ettevõtte ostukriteeriume. Sõelumisprotsessi lõpusirgel jäävad pinnale vaid mõned üksikud teostatavad ideed, mis on loodud suures kogumikus.

 • Kontseptsiooni väljatöötamine

Ettevõtted viivad läbi erinevaid uuringuid toodetega seotud võimalike kulutuste, tulude ja kasumi marginaali väljaselgitamiseks. Ettevõtjad peavad läbi viima SWOT-analüüsi, et teha kindlaks turul esinevad tugevused, nõrkused ja ohud. Turundusstrateegia on loodud toote sihtrühma tuvastamiseks, mis lihtsustab toote turu segmenteerimist. Turu segmenteerimise olulisus seisneb just selles, et see võimaldab ettevõtetel tuvastada oma niši edasiste turundustegevuste eesmärgil. Teie niššist aru saamine mõjutabki enamikku turundusotsustest.

 • Tootearendus

Tootearenduse alla kuulub tegelik tootekujundus ja valmistamine. Arendus algab turu testimist hõlbustava prototüübi tootmisest.

Testitulemuste põhjal otsustab ettevõtte omanik, kas alustada toote masstootmist või siis mitte.

 • Kommertsialiseerimine ja kasutusele võtt

Suuremahulisele tootmisele ja turustamisele eelnevad arengufaasis olevad soodsad tulemused, sest siin käivitavad ettevõtted oma uue toote spetsiifilistele sihtrühmadele suunatud reklaamikampaaniad. Kontseptsiooni etapis läbi viidud turu-uuringud mõjutavad lisaks sellele ka toote turule toomise aega ja asukohta.

Tootearendus ei ole sama, mis on tootehaldus.

Kui te saate tootearendusest aru õieti, siis näete te, et tootearendus ei ole sama, mis on tootehaldus, ehki paljud inimesed just seda ekslikult arvavad. Tõepoolest, tootearendus kui selline ei viita sellel teekonnal üldse mitte ainult ühele rollile. Selle asemel peaksite te seda võtma kui laiaulatuslikku protsessi või meetodit, mida kasutatakse erinevate toodete turule laskmiseks, mis koosneb mitmetest osapooltest läbi terve ettevõtte, sealhulgas:

Tootehaldus

Turundus

Arendus või tootmine

Disain

Testimine

Saatmine ja turustamine

Tootearendusprotsessi alustades, sõltumata sellest, kas te alustate seda kontseptsiooni koostamise etapist või proovite esmalt tuvastada ja kinnitada turunõudmisi, olete te huvitatud sellest, et teil oleks olemas süsteem toote oluliseimate eesmärkide ja teemade tähtsuse järjekorda seadmiseks, kokkuvõtmiseks ja hõivamiseks.

Parimaks eelistatud abimeheks varajases staadiumis kavandamises on toote teekart, mis on mõeldud kõrgetasemeliste toodete edastamiseks strateegilistel ja visuaalsetel viisidel. Miks on oluline oma visuaalse teekaardi ehitamine? Selleks on olemas mitmeid erinevaid põhjuseid, kuid siin on kaks peamist, mis annavad teil eelise:

1. Visuaalse toote teekaardi abil saate teie ja teie meeskond kokkulepitud tootestrateegiate juurde hõlpsasti tagasi pöörduda ning nende kõrgetasemeliste eesmärkidega ennast uuesti kurssi viia, et olla kindel, et te olete endiselt õigel teel.
Vastupidiselt selle visuaalsele, kerge vaevaga ülevaadatavale teekaardile on tüüpiline arvutustabelipõhine tegevuskava, mis sisaldab erinevaid funktsioone ja ülesandeid, mis pole asetatud kindlasse järjekorda, ja saate ka aru , miks see spetsiaalne teekaardi tarkvara muudab selle täiesti erinevaks.

2. Visuaalselt atraktiivne teekaart võib aidata tootejuhtidel esitada toote strateegilisi eesmärke ja ettevõtte juhtidel teistele sihtrühmadele veelgi veenvamal viisil tutvustada.

Sellise sisseostu teenimine on sageli vajalik samma iga ettevõtte poolse heakskiidu saamiseks, et liikuda edasi uue tootearendusega, seega on mõistlik anda oma tootekaardile kõikvõimalikud eelised, enne selle oma huvirühmadele tutvustamist.

Vilgas tootearendus?

Vilgas tootearendus on teiseks terminiks, mis võib tihti teie kõrvadesse jõuda.

See viitab lihtsalt teile juba tuttavale tootearenduse kontseptsioonile, mida kirjeldasime me ka sissejuhatuses – kõik toote turule toomise sammud – kuid see hõlmab ka agiilse tarkvaraarenduse põhimõtteid, näiteks kiire iteratsioon, mis põhineb kasutajate vastukajal.

Agile raamistiku eeliseks on see, et see võimaldab ettevõtetel lühendada ideede ammutamise tsüklit toote reaalse turuletoomiseni, sest tooterühm eemaldab tahtlikult ja kiiremini toote versioonid, mis omavad väiksemalt hulgal värskendusi ja uuendusi. See võimaldab meeskonnal kaasata kasutajaid toote järkjärguliste paranduste tegemiseks.

Tootearenduse teine ja natuke täpsem definitsioon.

Hilisemas faasis võite te kokku puutuda tootearenduse märksa täpsema definitsiooniga, kirjeldades ka toote tegelikku arengut. Tarkvara puhul oleks selleks kodeerimisfaas või füüsilise toote puhul tootmine.

Kui rääkida tarkvarast, siis arendusmeeskonnad on võimelised looma ja säilitama oma tootearenduse teekaarte, et panna paika prioriteedid, teha kokkuvõtted ja edastada oma plaanid toodete loomiseks ja nende hilisemaks vabastamiseks.

Allpool on välja toodud näide teekaardi mallist, mille abil saab teie meeskond tervel protsessil silma peal hoida.
Tootearendus erinevates tööstustes.

Tootearenduse protsess on loomulikult väga varieeruv vastavalt erinevatele tööstustele. Mida te peaksite arvesse võtma, kui te puutute kokku kolme suurima ja enim populaarsust saavutanud tööstustega:

Mood ja rõivad

Ilu ja kosmeetika

Toit ja joogid

Tänu suurtele läbi viidud uuringutele on teada, et neil kolmel tööstusharul on tootearenduses suhtelised sarnased ühised jooned.

Mood ja rõivad

Moetööstuses alustatakse tootearenduse protsessi nii, nagu seda on läbi aegade tehtud: kasutades joonistatud visandeid või kasutades selleks spetsiaalselt loodud tarkvara nagu Procreate.

Seejärel arendadakse see prooviks, kasutades erinevaid disainereid või õmblejaid. Prototüüpide loomise faasis luuakse laiaulatsuslik suuruste kogumik, mis tähendab erinevate müüdavate mõõtmetega proovivahemikku. Lõpuks, kui suuruste kogumik on koostatud, antakse see ka tootmisse.

Ilu ja kosmeetika

Ilu- ja kosmeetikatööstus hõlmab laias valikus erinevaid tooteid, mis enesehoolduse trendide tõttu pidevalt laienemas. Alates meigist kuni nahahooldustoodeteni on paljud ilubrändid keskendunud sellele, et nende tooted koosneksid looduslikest koostisosadest, mis lihtsustab ka toote prototüübi koostamist, kasutades seejuures igapäevaseid koostisosi.

Toit ja joogid

Toidu- ja joogipoolised on ühed lihtsamad tooted, mis on odavalt kättesaadavad ja arendatavad kodustest mugavustest lähtuvalt. Uue energiajoogi loomine võib olla sama lihtne kui selle valmistamiseks vajaminevate koostisosade ostmine ja selle retsepti järgi esitamine.
Kauplustes või veebis müüdavate toodete juurde jõudmiseks, peate leidma selleks mõeldud kaubandusliku keskkonna, millelt on toidlustusega tegelemiseks vaja minev litsents ja mis on läbinud tervise- ja ohutuskontrolli.

Need toidlustus ruumid on tavaliselt varustatud suurte ahjude ja toiduvalmistamisseadmetega, et mahutada suurel hulgal tootepartiisid, kuid kui te kaalute masstootmist, võib kasuks tulla koostööpartneri olemasolu.

Mida te selle abil turule toote?

Tootearenduse protsessil on võib olla teekond valmistoote juurde igati erinev ja igal tööstusel on omad ainulaadsed nõksud, mis on seotud millegi uue loomisega. Kui te leiate ennast peadmurdavat, et seda kõike välja mõelda, pidage meeles, et iga teekonnal ees olnud toode pidi ületama täpsed samad katsumused. Järgides neid käesolevaid samme, kui te olete läbimas omaenda tootearendusprotsessi, saate te harutada lahti kaelamurdvad ülesanded uue toote turule viimisel.

Olenemata sellest, mida te parasjagu arendate, rakendades kõiki neid vajalikke ettevalmistusi läbi uuringute, planeerimise, prototüüpide loomise, hankimiste ja tasumiste, saate te end valmis seada eduka lõpptoote jaoks.

dreamweaver-banner

Mis on dreamweaver? Miks alustada selle kasutamist?

Adobe Dreamweaver on tarkvara programm, mida kasutatakse veebisaitide- ja rakenduste ehitamiseks. Me vaatame üle käesoleva postituse Dreamweaverist ja anname teile mõned põhjused selle kasutamiseks.

Nagu te arvatagi võite, tähendab definitsioon “sait” just veebisaitide loomist. Teil on kõike seda võimalik õppida kas WordPressi, Joomla või isegi Drupali abiga. Meil on olemas isegi juhised pesuehtsast HTML koodist, mis esines internetis just varasematel aegadel (selle all mõeldakse just koodi HTML5). Selles artiklis räägime me veel ühest tuntust veebisaidi ehitamise võimalusest, mis kannab nime Dreamweaver.

Teadmiseks nendele, kes seda veel ei tea, Dreamweaveri puhul on tegu rakendusega, mis laseb teil teie veebisaiti disainida, kodeerida ja hallata. Dreamweaveri juures on huvitav see, et see pakub teile kodeerimise võimalusi ning luua visuaalseid kasutajaliideseid kasutatavaid veebisaite.

Selles juhendis omandate te teadmised kõigest sellest, mida te peaksite teadma veebisaitide loomiseks Dreamweaveri abiga. Te saate ülevaate programmist ja selle võimalustest, peamistest funktsioonidest ja kuidas seda üles seada. Pärast seda leiate üksikasjaliku juhendi, kuidas luua Dreamweaveriga üks lihtne veebisait, muuta see mobiilisõbralikuks ja seejärel oma serverisse üles laadida.

Tegu on küll pika teekonnaga, kuid see on täiesti hämmastav, kui kiiresti te sellesse äärmiselt intuitiivsesse programmi süvenete.

Mis asi on Dreamweaver ja mida on teil võimalik selle abil saavutada?

Pinnapealselt on Dreamweaveri näol tegu IDE ehk integreeritud arenduskeskkonnaga. See tähendab, et see on osa tarkvarast, mis ühendab omavahel erinevad tööriistad, et hõlbustada veebidisaini ja arendust.

Eriti eriliseks teeb selle asjaolu, et see asub kusagil CMS-i ja puhta koodiredaktori vahel. Siit on teil võimalik lugeda, kuidas need erinevat osad töötavad.

Veebisaitide loomine läbi visuaalse disaini kasutajaliidese

Dreamweaveri omanduses olev visuaalse kujunduse tööriistakast võimaldab põhimõttelistelt kogu saidi loomist teie hiire abil. See võimaldab teil asetada veebisaidi elemente viisil nagu te loote ka kavandeid programmis Word. Põhimõtteliselt on teil võimalik näha oma veebisaiti nii, nagu te näete seda ka brauseris, kuid teil on ainult võimalus seda samaaegselt ka kohandada.

See on väga kasulik, sest see lubab teil kiiresti ehitada oma veebisaidi luustiku, kirjutamata ainsatki koodirida. Selle asemel teeb Dreamweaver seda teie eest automaatselt. Teoreetiliselt on teil võimalik käsitsi kokku panna terve veebisait ja seejärel see serverisse üles laadida.

Kui te omate aga mingisuguseid teadmisi kodeerimisest, siis Dreamweaveril on ka kõik selleks vajalikud tööriistad olemas.

Töötab kui täieõiguslik koodiredaktor

Dreamweaveri teiseks osaks on jällegi selle täisfunktsionaalne koodiredaktor. Sellega kaasnevad kõik standartsed funktsioonid, nende hulgas ka:

Süntaksi esiletõstmine – See tähendab, et Dreamweaver toob esile erinevad elemendid erinevates värvides, et neid oleks kergem lugeda ja fikseerida.

Koodi lõpetamine – Alustage trükkimist ja redaktor toob esile automaatseid soovitusi sellest, mida te proovite või soovite sinna kirjutada. Sellel viisil ei pea te kõike ise täielikult lõpuni välja kirjutama.

Koodi kahandamine – See võimaldab teil oma koodi visuaalselt kahandada, kui te neid juhuslikult ei vaja. Nii ei pea te läbi kerima tervet faili, vaid töötada ainult nende osadega, mille kallal te tööd peaksite tegema.

Lisaks toetab Dreamweaver peaaegu kõiki veebidisainiks vajaminevaid keeli nagu HTML5, CSS, Javascript ja paljud teised.

Parimaks osaks on see, et kui te muudate midagi oma koodis, kuvatakse need muutused automaatselt ka teie ekraanil. Nii ei pea te muretsema sellepärast, et teie sait laetakse üles viisil, nagu te seda tegelikult ei soovi.

Seal on olemas veel mitmeid teisi funktsioone ja mitmeid neist näete te eesseisvas artiklis.

Dreamweaveri seadistamine ja veebisaidi kujundamise protsess

Esimese sammuna peate te hankima endale Dreamweaveri ametlikult Adobe veebisaidilt.

Siit on teil võimalik leida prooviversioon või omandada Creative Cloud.

Samm 1. Lae alla ja installi

Kui te olete juba oma programmi ametlikult saidilt alla laadinud, alustage lihtsalt installimist ja järgige edasiseid juhiseid.

Samm 2. Käivitamine

Kui te alustate Dreamweaveriga, peaksite te nägema oma ekraanil midagi sellist.

Kui te ei ole seda programmi kunagi varasemalt kasutanud, valige “No, I`m New”. Sellel juhul suunab Dreamweaver teid läbi kogu protsessi. Esimesena tuleks valida, olete te kas huvitatud arendajatele mõeldud tööruumi kasutamisest või siis standartsest töölauast.

Meie otsustame standartse töölaua kasuks, sest arendajate jaoks mõeldud tööruum on mõeldud pigem edasijõudnute jaoks. Seejärel on teil võimalik valida oma tööruumi jaoks värv nelja erineva valiku hulgast.

Viimaseks sammuks on valimine, kas alustada lihtsa näidisfailiga, uue või olemasoleva projektiga või vaadata läbi mõne õppematerjalid.

Valige uue või eksisteeriva kaustaga alustamine ja te oletegi jõudnud oma seadistustega ühel pool.

Nüüd olemegi jõudnud sammuni, kus me alustame oma projektiga ja õpime kuidas luua oma sait Dreamweaveri abil.

Samm 3. Uue saidiga alustamine

Esimeseks sammuks on uue saidi loomine. Selle jaoks minge Site >> New Site. See viib teid ekraanile:

Sellel esimesel sammul saate te anda oma saidile nime. Siis peate te valima kuhu te soovite selle salvestada. See sõltub täielikult teist endast, aga tavaliselt on loogiline hoida kõik oma projektid ühes kohas, eelkõige lihtsuse huvides.

Samuti on teil võimalus siduda oma uus projekt Giti hoiuruumiga. See võib olla väga hea idee, sest see annab teile kontrolli versiooni üle, aga praeguseks jätame me selle sammu vahele.

Me tegeleme kõige sellega hiljem, valides vasakult “Servers”. Sama käib ka millegi sellise nagu “CSS Preprocessors”, mis omab tähtsust ainult juhul, kui te kasutate midagi sellist.

Meie jaoks omab aga tähtsust midagi sellist “Local Info” (kohalik teave), mis asub kohas “Advanced Settings” (täpsemad seaded).

Olge kindel, et te klõpsate paremal asuvale kausta ikoonile, mis ütleb “Default Images folder” (vaikepiltide kaust). Seejärel minge oma äsja loodud saidikataloogi, avaga see, looge uus kaust nimega “Images” ja valige see vaikimisi kaustaks ning valige see vaikekataloogiks.

Sel moel salvestab Dreamweaver teie saidiga seotud pildid automaatselt sinna.

Ja ongi praeguseks kõik! Vajutage “Save” (salvesta) ja minge tagasi oma töölauale.

Samm 4. Looge oma kodulehe fail

Nüüd, kui te olete projekti saidi loonud, on aeg esimese faili jaoks. Me alustame kodulehega.

Kui Dreamweaver ei paku teile seda valikut ise automaatselt, siis valige File >> New. Teil on võimalik valida kas täiesti uue faili loomisega või kasutada juba olemasolevat teemat. Programmiga kaasnevad küll mõned nendest, aga meie loome selle asemel hoopis täiesti uue.

HTML on vaikimisi seatud ja võite jätta selle selliseks, nagu see on. Dokumendi pealkirja jaoks sisestage index.html ja valige “Loo”. See viib teid järgneva ekraanini.

See on see, millest me alguses ka rääkisime: reaal-ajas vaade teie saidist ja selle taga asuv kood. Samuti märkate te, et Dreamweaver on automaatselt loonud HTML-i põhitähised, millele te saate tugineda. Selleni me nüüd ka jõuame!!!

Samm 5. Päise loomine

Elemendi oma lehele sisestamiseks, peate te esmalt valima selle asukoha. Klõpsake tühjale lehele (sellel juhul Dreamweaver valib automaatselt <body> elemendi) või asetage kursor ekraani koodiosa samale elemendile.

Pärast seda peate te minema paremas ülanurgas asuvale vahekaardile “Insert” (sisesta). See annab teile nimekirja ka kõige tavalisematest HTML-i ja saidielementidest, mida on teil võimalik oma lehele lisada. Kerige alla, kuni te näete valikus midagi sellist nagu “Header” (päis).

Sellele klõpsates lisatakse see teie lehele. Lisaks on teil seda võimalik näha ka HTML-i dokumendis.

 

Päris lihtne eksole?

Nüüd muudame me päises asuvat teksti, mis muutub ka selle pealkirjaks. Mõlema jaoks – kõigepealt märkige tekst koodiredaktorisse allosas.

Pärast seda valige “Insert”, klõpsake pealkirja kõrval asuvale noolekesele ja valige H1. See asetab lehe pealkirja H1 siltide vahele.

Lisainformatsiooni H1 siltide kohta leiate te sellest artiklist.

Pärast seda on teil võimalik anda ka pealkiri oma lehele. Oma reaalsel veebisaidil peaksite te valima midagi kirjelduslikku koos märksõnadega, ja mitte ainult lihtsat näidet, nagu siin on näidatud.

Olgu nii! Nüüdseks oletegi te loonud oma lehele pealkirja. Praegu tundubki see endiselt nagu lihtsakoeline, mille tõttu tulekski meil seda CSS-i abil muuta.

Samm 6. Loo CSS-i fail

Juhul kui te ei ole sellega veel tuttav, siis CSS on osa veebiarendusest, mille abil antakse teie veebisaidile kujundus. See annab teile võimaluse ära määrata selle värvid, elementide mõõdud, fonditüübid, suurused ja kõik muu. Me soovime kasutada märgistusi oma lehele pealkirja andmiseks ja teha endale selgeks, kuidas on võimalik Dreamweaveris CSS-i muuta.

Teoreetiliselt saate te lisada CSS-i otse HTML dokumendi sisse. On olemas palju vähem robustseid võimalusi kui see, kuidas teeme seda meie, mis on ühe pühendunud faili loomine kogu saidi CSS-i stiilide jaoks.

Esimeseks sammuks oma uuele pealkirjale “klassi” või “id” määramine. Selle protsessi ajal palub Dreamweaver teil luua ka stiililehe faili. Minge ekraani paremas alanurgas olevasse DOM-i menüüsse, kus loetletakse kogu teie saidi struktuur. Tehke kindlaks teie poolt on valitud “header” ehk pealkiri.

Reaalajas näete te seda siniselt tähistatud värviga, millel on väike silt ja plussmärk allosas.

Klõpsake plussmärgile ja trükkige avatavale väljale “#header”. Trellid tähendavad seda, et te määrate sellele ID, mitte klassi. Vajutage “enter. Valige avamismenüüs lehe Define asemel käsklusega “Loo uus CSS-fail”. Hüpikaknas valige “Browse” (lehitse) ja navigeerige oma saidi kausta. Seejärel trükkige style.css faili nime väljale ja klõpsame “Save” (Salvesta).

Nüüd kui te valite OK, siis avaneb ülaosas reaalajas uus fail. Teil on võimalik seda vaadata ja kohandata sealt. Siis see seotakse <head> sektsiooniga, mis on üheks teie saidi HTML-i osaks.

Lahe. Nüüd olete te valmis muutma oma saidi välimust

Samm 7. Looge CSS-i valija ettevõtte tiitli ehk pealkirja jaoks

Esimese sammuna tahate te muuta oma pealkirja fonti ja selle keskosa. Selle jaoks peate te esmalt looma uue CSS-i valija ehk CSS Selectori. Selector ehk valija on meie lehel asuva elemendi nimi, mille abil te saate muuta atribuute, värve, dimensioone ja palju muud.

Märgistage oma H1 pealkiri DOM-i vaates parempoolses alumises servas. Seejäärel valige “CSS Designer”

CSS-i valija loomiseks klõpsake real, mille peal on märgitud Selectors, ja seejärel klõpsake pluss-sümbolil. See peaks automaatselt soovitama teile valikut nimega “#header h1”.

Vajutage selle loomiseks “Enter”. Ja ongi kõik!

Kõigile neile, kellel jääb CSS-i juures teadmistest vajaka, siis tegemist on “#header” elemendi sisese “H1” elemendi sihtimisega. Nii rakendatakse CSS-is sisestatud andmeid ainult kirjutatud teksti ja mitte päiseelemendi suhtes tervikuna.

Samm 8. Muutke pealkirja Fonti

Nüüd kui te omate valijat, saate te sellele andmeid. Kui te olete CSS-iga juba sina peal, siis trükkige lihtsalt style.css ja programm hoolitseb selle eest ise automaatselt.

Dreamweaver on siinkohal hoolt kandnud ka vähem kogenud kasutajate eest. Selleks jääge CSS Designeri menüüsse ja tühjendage ruut “Kuva komplekt” (show set). Pärast seda toimingut avatakse mitmed lisavalikud.

Uute nuppude abil saate valida paljude CSS-i omaduste hulgast, kujunduse, teksti, joonte ja tausta erinevatest valdkondadest. Suurem nuppude hulk annab teile rohkem valikuid teie enda reeglite järgi tegutsemiseks.

Fondi tüübi muutmiseks klõpsake ülaosas asuvale suvandile “Text” (tekst). Eelseisvates valikutes liikuge hiire kursoriga üle fondi-perekonna ja klõpsake vaikefondile.

See annab teile tavaliste fontide jaoks mitmeid võimalusi, sealhulgas nende erinevad tagasilöögid (kui kasutaja brauser ei suuda primaarset fonti näidata). Sellesse menüüsse pääsemiseks peaksite te klõpsama kasule “Manage Fonts” (halda fonte).

Siin on teil võimalus valida tasuta fontide vahel Adobe-i Edge Web Fonts teenusest. Otsige vasakult fonti nime järgi või kasutage selle jaoks mitmeid filtrite valikuid, et tõmmata koomale teie valikuvõimalusi, kuni te leiate midagi enda jaoks sobivat.

Klõps mõnel kirjatüübil tähistab selle lisamist Dreamweaverisse. Kui te olete jõudnud sellega ühele poole, saate neid otse kasutada või minna oma kohandatud fontide määratlemiseks kohandatud fontide virnadesse.

Praeguseks klõpsake lihtsalt “Done” ja seejärel uuesti “default fonts”. Seekord valige teie poolt valitud font ja ongi kõik – muudatus ongi tehtud koos kõigi vajalike kodeeringutega.

Kui te klõpsate oma ülaosas asuvale failile style.css, näete, et ka kõik märgistused on teie poolt lisatud.

Samm 9. Tsentreerige pealkiri ja muutke selle suurust

Tekst võiks ikkagi paista välja natuke parem. Järgmiseks ülesandeks on pealkirja tsentreerimine ja selle suuruse muutmine. Selle jaoks on teil võimalik kasutada järgmist funktsiooni, millele on antud nimi “Quick Edit”.

Selle kasutamiseks minge koodivaatele ja paremklõpsake redigeeritaval osal. Hetkel asub see sulul <h1>.

Siinkohal valige ülaosas “Quick Edit”. See avab all oleva elemendi, mis on seotud CSS koodiga. Nüüd on teil võimalik sisestada täiendavaid atribuute, ilma et te peaksite üle vaatama kogu stiililehe faili. Teksti tsentreerimiseks ja selle suuremaks tegemiseks lisage sellele järgnev koodirida.

Selle lihtsustamiseks teeb Dreamweaver millegi trükkimisel erinevaid soovitusi, mida te võiksite sinna sisestada. See on koodi lõpetamise funktsioon, millest sai meil ka eelnevalt räägitud.

Kui te olete sellega lõpetanud, peaks see välja nägema sellisena:

Pange tähele, et tekst on otsevaates juba muutunud. Nüüd vajutage kiiresti lahkumiseks “Esc” ja liikuge edasi stiili lehele. Siit näete te, et uus CSS on lisatud täiesti sobivasse kohta.

Täitsa põnev?

Kui te pole aga päris kindel, mida CSS atribuudid tähendada võivad, tehke lihtsalt paremklõps ja valige “Quick Docs” (või siis vajutage CTRL + K). Dreamweaver räägib siinkohal teile kõigest täpsemalt.

Samm 10. Lisagi rohkem sisu

Seni õpitud abil saate nüüd algelise saidi üles ehitada. Selle Dreamweaveri õpetuse huvides oleme teinud järgmist:

Määranud kindlaks pealkirjade ja lõikude vaikimisi määratud fondid
Lisanud navigeerimisriba ja loonud selle kodulehele viiva lingi
Lisanud sisu jaoks mõeldud lahtrid, milles asuvad veel kaks kastikest
Liigutanud ühe neist vasakule ja teise paremale koos suunamise atribuutidega
Piiranud nende mõõte protsentide abil, et neid oleks võimalik horisontaalselt joondada
Lisanud vasakule näidispealkirja, sealhulgas ka järjestamata nimekirja
Loonud vormi, kaks tekstivälja ja saatmisnupu
Lisanud ruumi elementide ümber CSS-i “margins” ja “paddings” atribuutide abil
Varustanud teid taustavärvidega ja piiridega
Loonud jaluse ja autoriõigussõnumi

Siit näete te tulemust:

Nagu näiteks koodi:

Kuna see on natuke rohkem arenenud variant ja mitte kõik ei tea, kuidas seda teha, leiate te allpool HTML-i ja CSS-i, et saaksite selle ise rekonstrueerida. Esiteks HTML:

Ja järgmiseks CSS:

Me tahame teile näidata seda näitena ja kuidas näevad välja järgmised sammud. Isegi kui see tundub teile natuke keerulisena, paneme me selle kokku samal viisil nagu eelnevalt sai näidatud.

Samm 11. Eelvaade brauseris ja mobiiliseadmes

Kuidas me kõike seda tegime. Esmalt oleme me tõenäoliselt veebsaitide ehitamisel hetkel natuke rohkem kogenud kui teie seda olete. Selle pärast oleme me juba veebisaidi loomiseks vaja minevad sammud oma peas läbi mõelnud.

Teiseks kasutame me väga kasulikku funktsiooni, mis aitab meil protsessi kiirendada: Brauseri eelvaade. Dreamweaver lubab teil oma veebilehti brauseris ja mobiilsetes seadmetes reaalajas vaadata.

Alustamiseks klõpsake reaalajas vaate nupule all paremas nurgas.

See avab eelvaate valikud.

Klõpsate ühele brauseri nimedest avab teie veebisaidi projekti. Lisaks on teil võimalik ka skaneerida QR kood oma telefoni või tahvelarvutiga, või hoopis trükkida kuvatud aadress oma brauserisse, et alustada reaalajas eelvaadet teie seadmes.

Te peate olema teadlik, et te sisestaksite selleks kindlasti Adobe ID ja parooli. Selle saate te endale Dreamweaveriga registreerumisel.

Selle juures parimaks osaks on aga see, et kõik tehtud muudatused ilmuvad teie ette koheselt ja automaatselt teie brauseris.

Kuidas aitab see meil meie saiti kiiremini koostada? Esiteks, olenevalt teie ekraani suurusest, võib kõik see, mis kuvatakse teie brauseris, olla tegelikuses lähemal kui see, mida te näete Dreamweaveris.

Teiseks, brauseris saidi kontrollimine lubab mul kasutada arendaja tööriistu muutuste testimiseks.

Nad on väga sarnased sellele, mida te näete Dreamweaveris. Samas on nad ka meile natuke rohkem ära tuntavad, nii saame me nende abil kiiremini töötada ja kopeerida ning kleepida koodi meie stiililehele.

Telefonis kuvatava versiooni juures on näha, et seal tuleb meil selle kallal veel kõvasti tööd teha.

See toob meid aga järgmise sammuni.

Samm 12. Lisa meedia päringud

Oma veebisaitide kõikides seadmete töökorda seadmiseks peate te lisama neile niinimetatud meedia päringud. Tegu on tingimuslike CSS avaldustega, mis käsivad kasutada stiile ainult teatud ekraanisuuruste kohal või all, või siis hoopis teatud seadmetes. Sellel moel saate te väiksematel ekraanidel kavandit muuta.

Siiani olete määratlenud ainult globaalseid stiile. See tähendab stiile, mis on määratud tervele saidile. Nüüd õpime me, kuidas lisada tingimuslikke stiile väiksemate ekraanide jaoks.

Esimesena minge “CSS Designer”. Veenduge, et fail, millele soovite koodile lisada, on valitud jaotises “Sources” (allikad). Vajutage + märki @media alt.

See toob teieni selle valikute paneeli:

Määratleda on teil võimalik meediapäringute tingimused, näiteks seadmed, millele nad kehtivad, orientatsioon, eraldusvõime ja palju muud. Plussmärgi abil saate te lisada samaaegselt ka mitu tingimust.

Meie jaoks omab suuremat tähtsust maksimaalse laiuse säte. Selle abil saate te määratleda ära kohandatud CSS-i, mis kehtib ainult teatud maksimaalsele ekraanisuurusele.

Ütleme näiteks, et te soovite kohandada oma telefonis kuvatavat esimesena, nii et te sisestate selle maksimaalseks laiuseks 375px. Pärast seda toimingut näete te all asuvat CSS koodi.

Klõpsate nuppu OK, juhtub ka see, et ekraani ülaossa ilmub roheline joon. See tähistab visuaalselt meediumipäringut. Seda klõpsates kohandub ekraan automaatselt selle suurusega.

Samm 13. Lisa tingimuslik CSS

Mobiili kujunduse korrigeerimiseks peame me esmalt eemaldama koodi, mille tõttu asetuvad kaks saidi elementi üksteise kõrvale, sest seal ei ole täiesti loomulikult selle jaoks piisavalt ruumi.

Täpselt sama saate te teha CSS-i kohandamise abil nagu te tegite seda eelnevalt, ainult hetkel on teil aktiveeritud samaaegselt meediapäring.

Esiteks – liikuge oma DOM vaates oleva elemendi juurde. Sealt valige selle jaoks CSS-i valija. Seejärel seadistega selle atribuut “width” (laius) atribuudiks “auto” (automaatne) ja lisage mõningasel määral sellele lisaruumi, nii et piir ei jookseks mööda ekraani äärt.

Samamoodi on teil võimalik oma lehel muuta CSS-i abil ka kõiki teisi elemente, et nad näeksid välja märksa paremad.

Põhimõtteliset ongi see meediumipäringute kohe pealt kõik. Sama meetodit saate te kasutada paigutuse kohandamiseks tahvelarvutitele ja teiste suurustega seadetele.

Väikene meeldetuletus: Ärge optimeerige ainult teatud seadmete ja suuruste jaoks, vaid looge meediumipäringuid sõltuvalt kavanditest ehk paigutustest. See tähendab ekraani suurusega mängimist ja päringute lisamist alates nendest punktidest, kus paigutus enam hea välja ei näe.
Veel ühe asjana saate te luua meediumipäringuid pisut lihtsamini, kasutades alumisse nurka eelseadistatud seadme suurusi, klõpsates ülaosas asuvale + sümbolile, kui te olete leidnud punkti, kuhu te soovite selle lisada.

Samm 14. Oma veebisaidi serverisse majutamine

Seal on olemas mitmeid erinevaid majutamiseks mõeldud servereid. Nende hulka kuuluvad:

⦁ Bluehost
⦁ Hostgator
⦁ Hostinger
⦁ GreenGeeks
⦁ DreamHost
⦁ SiteGround
⦁ A2 Hosting
⦁ WestHost
⦁ Veebimajutus

Meie kasutame Dreamweaveriga sidumiseks aga meie enda kodumaist veebimajutus keskkonda www.veebimajutus.ee.

Sammul, kui te olete lõpetanud disaini poolega, olete te põhimõtteliselt valmis enda veebisaidi serverisse üles laadima.

Esmalt minge “Site >> Manage Site”. Valige menüüst oma eksisteeriv veebisait ja valige vasakult alaosast “Edit”. Järgnevas aknas klõpsake “Servers” (serverid).

Sisestage kõik olulised andmed FTP serveriga sidumiseks. Nime valimine sõltub täielikult teist endast, ülejäänud tuleb majutusteenuse pakkujalt (FTP aadress, kasutajanimi, parool). Ärge unustage täpsustada, millisesse kataloogi failid paigutada, ja oma aktiivse saidi veebiaadressi! Viimane osa on oluline just sellepärast, et Dreamweaver saaks luua saidi suhtelisi linke.

Valiku “Advanced” (täpsemad) alt leiate te veel mõningaid võimalusi. Tavaliselt hoiate te siinkohal sätted puutumata. Klõpsake topelt-klõpsuga “Save” ja oletegi lõpusirgel.

Nüüd minge paneelile “Files” ja ja klõpsake serveriga ühenduse loomiseks kõige vasakpoolsemal sümbolil:

Kui ühendus on loodud, valige üleslaaditavad failid ja klõpsake selleks ülespoole suunatud noolekesele. Kui see on tehtud, peaks teie sait olema saadaval teie veebiaadressi kaudu.

Head töö. Oletegi loonud just oma esimese Dreamweaveri abil loodud ja üles laaditud lihtsa veebisaidi.

Kokkuvõtteks

Dreamweaver on üks parimaid tarkvarasid oma veebisaitide ehitamiseks. See ühendab endas kasutajaliidese ja täieõigusliku koodiredaktori. Läbi selle koosluse on veebisaite kerge luua nii algajatel, kesktasemel kui ka karastunud ja kogenud veebiarendajatel.

Selles artiklis tutvustasime me teile Dreamweaverit ja tõime teine mitmed selle erinevad võimalused. Me oleme teine toonud informatsiooni sellest, kuidas on teil võimalik seda tarkvara üles seada ja oma esimese saidiga algust teha. Te olete omandanud teadmised HTML-i struktuurist ja kuidas on teil võimalik anda sellele sobiv kujundus CSS-i abil. Rääkisime ka sellest, kuidas teha mobiilne veebisait reageerivaks ja see üles laadida serverisse.

Praeguseks peaksid teil olema juba üsna kindlad teadmised sellest, kuidas Dreamweaver toimib ja kuidas seda kasutada veebisaidi loomiseks.

Ärge unustage, et Dreamweaver on ainult üheks viisiks, kuidas on teil võimalik veebisaite ehitada. Seal on olemas mitmeid teisi võimalusi, mille kohta te leiate palju olulist informatsiooni just siit.

dark-web

Mis asi on dark web? Kuidas sellele ligi pääseda?

“Dark Web” on lihtsalt üheks interneti osaks, mis ei ole otsingumootorite jaoks nähtav ja millele ligipääsemiseks on teil vaja kasutada anonüümsust tagav brauser Tor.

Dark web ja definitsioon

Dark Web on osa internetist, mis ei ole ühegi otsingumootori poolt indekseeritud. Kahtlemata olete te läbi ajaloo kuulnud jutte dark webist kui keskonnast, kus toimuvad kuritegelikud tegevused, sest nii see tõepoolest on. Ühel hetkel viisid maailma juhtivad teadlased läbi 5 nädalase uuringu ja tuvastasid selle läbi ligi 3000 dark webis toimivat veebisaiti, millest täpsemalt 57% sisaldasid ebaseaduslikku materjali.

Osta on teil võimalik näiteks krediitkaardiandmeid, valeraha, varastatud tellimuste mandaate, kasutada illegaalselt kontosid ja tarkvara, mis aitab teil ligipääseda teiste inimeste seadmetesse. Ostke sisselogimisandmed igale 100 000 euro suurusele pangakontole 1000 euro eest. Soetada 5000€ valeraha 20 eurostes kupüürides 500€ eest. Või siis 5 eelnevalt tasutud deebetkaarti, mille jäägiks on 3000€, hinnaga 600€.
Aga mitte kõik ei ole illegaalne, ehk siis dark webil on ka täiesti legaalne külg. Näiteks võite te liituda raamatuklubi või siis BlackBookiga, mille puhul on tegu sotsiaalvõrgustikuga, millest räägitakse kui Facebooki Tori.

Mis on deep webi ja dark webi erinevuseks?

Mõisteid “deep web” ja “dark web” kasutatakse sageli vaheldumisi viidates samale asjale, kuid need on kaks täiesti erinevat asja. Deep web räägib kõigest internetis, mis ei ole indekseeritud ning ei oma seetõttu ka ligipääsu läbi otsingumootorite. Deep web sisaldab kõike, mis asub kulisside taga või nõuab sisselogimismandaate. Selle hulka kuulub ka sisu, mis on nende omanike poolt indekseerimise eest blokeeritud.
Haiguskaardid, tasul põhinev sisu, liikmelisuse veebisaidid ja ettevõtte konfidentsiaalsed veebilehed on vaid mõned üksikud näited deep webist. Hinnaguliselt on deep webi ulatuseks 96-97% internetist. Läbi standartsete veebi brauserite on ligipääs ainult väga väikesele osale internetist, mida tuntakse täpsemat termini “clear web” (puhas veeb) all. Dark web on deep webi alamhulk, mis on tahtlikult peidetud ja mille kasutamiseks on vaja konkreetset selle jaoks mõeldud brauserit “Tor”. Mitte keegi maailmas ei tea kui kaugele reaalselt dark web ulatub, kuid hinnanguliselt on selleks arvuks umbes 5% tervest internetist. Aga jällegi, ka mitte kogu dark webi ei kasutata pahatahtlikel eesmärkidel, olenemata selle nime süngest kõlast.

Dark web, selle tööriistad ja teenused, mis kujutavad endast teie ettevõttele ohtu.

Erinevad tööriistade või teenuste kategooriad, mis võivad võrgurikkumise või andmete kompromiteerimise vormis kujutada endast teie jaoks ohtu:

 • Nakatumised või rünnakud, kaasaarvatud pahavara, mida soodustab hajutatud teenuse keelamine (DDoS) ja robotivõrgud
 • Võimaldavad kaudset juurdepääsu viirustele
 • Spionaaž
 • Tugiteenused nagu õppevideod
 • Mandaadid
 • Andmepüük
 • Tagasimaksed
 • Kliendi andmed
 • Operatiivandmed
 • Finantsandmed
 • Intellektuaalomand ja ärisaladused
 • Teised esile kerkivad ohud

Aruandes kirjeldati iga kategooria kohta ka kolme riskimuutujat:

 • Ettevõtte devalveerimine, mis võib hõlmata kaubamärgi usalduse õõnestamist, mainekahjustamist või konkurendi jaoks koha kaotamist
 • Ettevõtte tegevuse häirimine, mis võib hõlmata DDoS-rünnakuid või muud äritegevust mõjutavat pahavarasid
 • Ettevõtte suunas pettuste kasutamine, mis võib hõlmata intellektuaalomandi vargust või spionaaži, mis kahjustab ettevõtte võimet konkureerida või põhjustab otsest rahalist kahju

Dark Webi brauser Tor

Kogu aktiivsus ja hea visiooni olemasolu sujuvalt toimivast turust, võib panna teid mõtlema, et dark webis navigeerimine on äärmiselt lihtne. Nii see paraku pole. Tegu on segase ja kaootilise kohaga, nagu te võisite ka ise eelnevalt arvata, ja kui kõik toimub anonüümselt, on paljud väljas ka petuskeemide ja teiste ära kasutamise peal.

Dark webile juurde pääsemiseks on teil vaja kasutada anonüümseks muutvat brauserit nimega Tor. Tor-brauser suunab teie veebisaidi taotlused läbi puhverserverite jada, mida haldavad tuhanded vabatahtlikud kogu maailmas, muutes teie IP-aadressi tuvastamatuks ja jälgitamatuks. Tor töötab maagilisel kombel, kuid tulemused saavutatakse ikkagi kogemustega nagu ka dark web, mis on ettearvamatu, ääretult ebausaldusväärne ja tüütult aeglane.

Neile kes on nõus nende ebamugavustega leppima, pakub dark web kasutajakogemustesse siiski meeldejäävaid välgatusi – ilma riskita ei saavuta te ka tulemusi.

Dark web ja otsingumootorid

Dark webi otsingumootorid tõepoolest eksisteerivad, kuid nende seast parimatele esitatakse pidevalt erinevaid väljakutseid, et sammu pidada pidevalt muutuvate trendidega. See kõik meenutab 1990. aastate lõpus otsingutega seotud kogemusi. Üks parimatest otsingumootoritest, GRAMS, pakub teile tulemusi, mis on korduvad ja ei oma päringute jaoks mingisugust tähtsust. Üheks lisavõimaluseks on veel “The Hidden Wiki” lingiloendid, kuid isegi need indeksid valmistavad teile aegunud ühenduste ja 404 errorite tõttu suurt pettumust.

Dark webi veebisaidid

Dark webi saidid näevad välja põhimõtteliselt samamoodi kui iga teine internetis nähtav veebisait, kuigi seal on olemas mõned üsna tähtsad detailid, mille poolest nad üksteisest erinevad. Üheks suureks erinevuseks on sellele antava nime struktuur. Selle asemel, et lõpetada oma veebisaidi domeen millegi sellisega nagu .com või .ee, dark webi saitidele kirjutatakse lõppu näiteks .onion. See on Wikipeedia andmetel Tor-võrgu kaudu juurdepääsetava anonüümse varjatud teenuse eripärase tippdomeeni järelliide. Nendele saitidele pääseb ligi selleks mõeldud puhverserveriga seotud brauserite abiga, teistest brauseritest ei ole teil selle juures abi.

Väga sagedasti võite te näha veebisaitide poolt kasutatavaid ja segi paisatud domeeni nimestruktuure, mida on väga raske meeles pidada.

Paljud dark webi saidid on üles seatud petturite poolt, kes liiguvad pidevalt ringi, et vältida oma ohvrite põlu alla sattumist. Isegi kaubandussaidid, mis võivad olla eksisteerinud aastaid, võivad äkitselt kaduda, kui omanikud otsustavad klientide nimel hoitavad summad sisse nõuda.

Seadusorganid muutuvad ainult paremaks veebisaitide müümisel ja teenuste pakkumisel. 2017. aastal sulges edukalt kolme riigi vaheline küberpolitsei meeskond AlphaBay, mis on suurim läbi erinevate võrgustike toimiv salakaubaveo allikas. Kuid paljud nendest kaupmeestest jätkasid oma tegevustega kusagil mujal.

Oma ala eksperdid on jällegi öelnud, et tänu oma loomulikule anonüümsusele on võrgustik Tor jällegi DDoSi suhtes väga haavatav. Saidid muudavad seetõttu ka järjepidevalt oma aadresse, et vältida DDoSi, mis teeb sellest väga loomuliku keskkonna. Seetõttu on ka otsingute kvaliteet äärmiselt varieeruv ja ka osa materjalist on vananenud.

E-Kaubandus dark webis

Dark web on löönud täna Bitcoini nimelisele krüptovaluutale, mis võimaldab kahel osapoolel teostada usaldusväärseid tehinguid ilma teineteise identiteeti teadmata. Bitcoin on olnud üheks dark webi kasvu peamiseks teguriks, ja dark web omakorda Bitcoini kasvuks.

Peaaegu kõik dark webi veebikaubanduse saidid teevad tehinguid läbi Bitcoini või millegi muu abil, kuid see ei tähenda seda, et te tunneksite ennast seal äri tegemisel alati turvaliselt. Selle koha loomulik anonüümsus meelitab ligi pettureid ja vargaid, kuid mis võib juhtuda kui teie eesmärgiks on relvade või millegi muu illegaalse ostmine?

Dark webi veebikaubanduse saitidel on samad funktsioonid kui kõigil teistel e-jaemüügitoimingutel, sealhulgas hinnangud, ülevaated, ostukorvid ja foorumid, kuid seal on ka erinevaid olulisi erinevusi. Üheks on kvaliteedikontroll. Kui nii tarbijad kui ka müüjad on anonüümsed, on igasugused hinnangusüsteemid usaldusväärsused kahtluse all. Hinnangud on hõlpsasti manipuleeritavad ja on teada, et isegi pikaaegsed partnerid kaovad aegajalt teie krüptorahaga, et luua teie nime all hiljem mõni uus ettevõte.

Enamik e-kaubanduse teenused pakkujaid pakub teatud deponeerimise teenust, mis annab neile õiguse sooritada makse alles pärast toote tarnet. Kuid vaidluse korral korral ei ole teil mõtet oodata naeru sõnumiga teenindust. Selle välja selgitamine sõltub ikkagi eelkõige ostjast ja müüjast. Kõik nende vahelised suhtlused on krüpteeritud, nii et ka kõige lihtsamad ülekanded nõuavad PGB võtit.

Isegi täielik ülekannete lõpetamine ei garanteeri teile teie toodete kättesaamist. Paljud tooted peavad ületama rahvusvahelised piirid ja tollitöötajad peavad seetõttu aeg ajalt läbi vaatama ja avama kahtlaseid pakikesi. Dar webi veebiuudiste sait Deep.Dot.Web sisaldab lugusid ostjatest, kes on mõne illegaalse toote ostukatse eest vahistatud.

On dark webiga tegu, kui millegi illegaalsega

Mitte kõik dark webis ei ole teid kahjustav või illegaalne. Tori nimelise võrgustikule pandi alus kui anonüümsele suhtluskanalile, ning see teenib endiselt teie jaoks väärtuslikku eesmärki, aidates inimestel suhelda keskkondades, mis on sõnavabadusele vaenulikud. Paljud inimesed kasutavad sedad riikide, kus pealtkuulamine on keelatud ja ligipääs kriminaalne.

Kui te soovite omandada teadmisi privaatuse kaitsmisest või krüptorahadest, siis dark webil on pakkuda teile paljutki. Seal on olemas palju privaatseid ja krüptitud e-posti teeenuseid, juhiseid anonüümse operatsioonisüsteemi installimiseks ja täpsemad näpunäited privaatsuse teadvustamiseks.

Lisaks on seal ka palju materjale, mida võib esineda ka avalikus veebis, nagu on täispikkadele väljaannetele (raamatud, uudistest koosnevad kogumikud) viivaid lingid. Intel Exchange’is saate arutada anonüümselt reaal-ajas sündmuste üle. Seal on olemas mitmeid erinevaid piraatlusega tegelevaid saite nagu PirateBay ja Torrenthound, mida on tulnud võimuorganitel järjepidevalt sulgeda, kuid töötavad siiani ning on täiesti elus ja terved.

Dark webis on iga päevaga hakanud järjest enam esinema õigustega veebiettevõtteid. See tähendab seda, et nad on ka kõigest eelnevast teadlikud ja eesrindlikud.

Sealt on võimalik leida ka teatud organisatsioonidele praktilist väärtust. Õiguskaitseorganid kuulavad maad, otsides samaaegselt varastatud andmeid hiljutistest turvarikkumistest, mis võimaldab neil kurjategijatele jälile saada.

Õige oleks hoida ennast regulaarselt kursis kõigega, mis toimub dark webi maailmas, et vältide teie veebsaidi kahjustamist. Dark webi tuleks kasutada just situatsiooniteadlikkuse, ohtude analüüsimiseks ja kõigel toimuval silma peal hoidmiseks. Teada tuleks kõige saadaval olevast teabest – see annab meile ülevaate sellest, mida häkkerid sihivad.

Kui näete dark webis enda kohta käivat teavet, siis on väga vähe, mida te saaksite sellega seoses ette võtta, aga vähemalt olete te teadlik sellest, et teie veebisait on ohustatud väliste tegurite poolt. Kokkuvõtteks: kui te olete kindel, et olete võimeline taluma kehva sooritusvõimet, ettearvamatut kättesaadavust ja aega-ajalt põruvaid tegureid, siis on see väärt külastamist.

web 2.0

WEB 2.0: Mis on WEB 2.0 tehnoloogia?

Tulles terimini Web 2.0 definitsiooni juurde, mõeldakse selle all interneti rakendusi, mis võimaldavad inimestele jagamis- ja koostöövõimalusi ning aitavad neil võrgustikes ennast väljendada. Web 2.0 on arvutitööstuse ärirevolutsioon, mis on põhjustatud interneti kui platvormi kasutulusevõtust ja igast katsest mõista selle uue platvormi edureegleid.

Tegu on lihtsalt ülemaailmse veebi täiustatud versiooniga, mida iseloomustab eelkõige muutumine staatilisest dünaamiliseks või kasutaja loodud sisuks ning ka sotsiaalmeedia kasv.

Web 2.0 tagune kontsept viitab rikkalikele aplikatsioonidele, veebile orienteeritud arhitektuurile ja sotsiaalmeediale. See viitab muutustele, mil viisil kasutajad veebilehti kujundavad ja kasutavad, ilma mingisuguste muutusteta tehnilistes omadustes.

Web 2.0 näidete hulka kuuluvad majutusteenused, veebirakendused, videode jagamis saidid, wikid, blogid, sotsiaalmeedia, mikroblogimine, ülekanded ja sisu majutus teenused ja palju teised.

Peamiseks põhjuseks web 1.0 ja web 2.0 vahel on see, et web 2.0 võimaldab kasutajatel luua, jagada, teha koostööd teistega, ilma, et neil oleks vaja erilisi teadmisi veebidisainist või kirjastamisest. Neid võimalusi ei pakutud inimestele web 1.0 keskkonnas.

Tänasel päeval on kasutajate informatsiooni omandamise viisid drastiliselt muutunud. Tänapäeval kasutavad kasutajad neile huvi pakkuva sisu puhul Web 2.0 tööriistu.

All näidatud erinevuste tõttu saategi te aru, miks te peaksite õigustatult liikuma Web 1.0 versiooni juurest Web 2.0 juurde:

Web 1.0

 • Topelklõps
 • Ofoto
 • Akamai
 • mp3.com
 • Britannica Online
 • Personaalsed veebisaidid
 • Evite
 • Domeeni nime spekulatsioon
 • Lehe vaatamised
 • Screen Scraping
 • Avaldamine
 • Sisuhaldussüsteemid
 • Kataloogid
 • Kleepuvus

Web 2.0

 • Google AdSence
 • Flickr
 • BitTorrent
 • Napster
 • Wikipedia
 • Blogimine
 • upcoming.org ja EVDB
 • Otsingimootorile optimeerimine
 • Cost per Click
 • Web Services
 • Osalemine
 • Wikipeediad
 • Sildistamine
 • Sündikatsioon

Peamised Web 2.0 Eelised

 • Saadaval igal ajal ja igal pool.
 • Rikkalik meediumite valik.
 • Kasutajasõbralik.
 • Algajad saavad aktiivselt osa võtta teadmiste omandamisest.
 • Kõik saavad olla autori ja toimetaja rollis. Igat tehtud muutust on võimalik jälgida.
 • Wikipeedia värskendused on kohesed ja see pakub uuringute läbiviijatele rohkem allikaid.
 • See pakub reaal-ajas arutelusid.

Erinevad Web 2.0 Keskkonna Tööriistad ja Nende Funktsioonid

Peamised selle keskkonna omadused võimaldavad kasutajatel ühiselt klassifitseerida ja leida dünaamilist teavet, mis liigub kahes suunas, saidi omaniku ja saidi kasutaja hindamise, kommentaaride ja ülevaadete kaudu.

Saidi kasutajad saavad lisada ka teistele visuaalselt nähtavat sisu. Web 2.0 saidid pakuvad API-sid, mis võimaldavad rakenduse või mashupi automatiseeritud kasutamist, kuna see pakub asukoha metaandmeid, mida saab töödelda lihtsa brauseri tööriista abil.

Web 2.0 Kasutamine ja Mõju

Adobe Flash, Microsoft Silverlight ja Javascript on kasutatud rikastatud veebitehnoloogiatena Web 2.0 keskkonna edastamiseks, milles aitab teid ka AJAX, RSS ja Eclipse.

Selle rakendused põhinevad ümberkorraldatud allalaadimismetoodikal, mis muutis BitTorrenti nii viljakaks, et iga sisu allalaadija on ühtlasi ka server, jagades töökoormust ja muutes sisu paremini juurdepääsetavaks.

See võib olla ettevõtete jaoks väga atraktiivne, mis on interaktiivsusega lubab tuua rohkem töötajaid väiksemate kuludega igapäevastesse kontaktidesse. Web 2.0 tehnoloogiate ja tööriistade kasutamine soodustab suuremat osalemist projektides ja ideede jagamist, viies ideaaljuhul parema läbimõeldud kujunduse ja efektiivsema tootmiseni, tugevdades kommunikatsiooni klientidega ja parandades omavahelist suhtlust partneritega.

Kas tulevikumuusikaks on Web 2.0 või Web 3.0?

Prognooside koha pealt on väidetud, et Web 2.0 on väljakujunenud faas veeb olemasolu ja ennast rohkem tõestanud Web 3.0 keskkonna vahel.

Mida kujutab endast Web 2.0 ja on seda keegi millegi kirjeldamiseks kunagi kasutanud?

Veebi 3.0 tehnoloogiale on viitatud kui targale veebi või kolmanda generatsiooni interneti-põhisele teenusele. Kes sellest veel kuulnud pole, siis see termin loodi just John Markoffi poolt 2006. aastal. Tema selgituste kohaselt puudub Web 3.0 mõistetava määratlemisel lihtne üksmeel, kuid seda peetakse semantilise veebi viiteks.

See pole küll kuigi palju täpsem fraas, kuid semantiline veeb viitab tehnoloogiale, mille abil saavad kasutajad interneti paremaks kasutamiseks sellest paremini aru, mõistes inimeste tegevusi, ja mitte ainult seda, kuidas ühelt lehelt teisele suunavad lingid töötavad.

Eelduste kohaselt peaks Web 3.0 olema suuremal määral ühendatud ja intelligentsem peamiste esilekerkivate tehnoloogiate suundumustega nagu semantiline veeb, andmete kaevandamine, loomulik keele töötlemine, AI ja teised tehnoloogiad, mis keskenduvad masinate abil hõlbustatavale teabele.

Ideena on Web 3.0 selline veeb, mis mis salvestab informatsiooni sellisel viisil, et arvutid ja seadmed sellest omal käel aru saaksid. Facebook, Google Voice Search ja Apple`i Siri on mõned rakenduste näited, kus aitab teid Web 3.0 tehnoloogia kasutamine.

Veebi tervikuna on teil lihtsam disainida ja ehitada intelligentsemalt kasutaja huve silmas pidades. Arendajad ja autorid saavad eraldi või koostöös kasutada enesekirjeldusi või sarnaseid tehnikaid, et uue konteksti teadvustava programmi pakutav teave oleks kasutaja jaoks asjakohane.

Peamised erinevused tehnoloogiate Web 1.0, Web 2.0 ja Web 3.0 vahel.

Web 1.0

 • Sisu sihtkoha saidid ja
  isiklikud portaalid.
 • Soodustab vajadust otsingu-
  mootorite järgi.
 • Läbi peavoolu toimiv kaubandus
  tagab digitaalse ja hämmastava
  tõusu.

Web 2.0

 • Kiired ja tõhusad vahendid
  teabe leidmiseks.
 • Masskasutajate, politsei ja
  sisu prioriteetide seadmine
  ühistegevusena.
 • Usalduse väärilised kasutajad
  loovad usaldusvõrgustikud ja
  kodused usaldusallikad.

Web 3.0

 • Saadaval igal ajal, igal pool ja
  ükskõik millise kanali või seadme
  kaudu.
 • Tõhus tehnoloogia, mis pakub asja-
  kohasust ja kontekstuaalset teavet,
  mis on kohe leitav.
 • Individuaalsed filtrid, mis on mõeldud
  kasutamiseks jagatud sõprade või usaldus-
  võrkude kaudu.

Web 2.0 – termin, mis on loodud eristama dotcom-i veebimaterjali, rõhuasetusega sotsiaalses suhtlemises, kasutajate loodud sisus ja pilvandmetöötluses varasemaga võrreldes. 2.0 nime kasutatakse analoogselt tavaliste arvutitarkvara nimetamistavadega, et näidata uut, täiustatud versiooni. Mõiste sai alguse nimest, mis anti mitmetele veebikonverentsidele, mille esmakordselt korraldas kirjastaja nimega Tim O’Reilly 2004. aastal. Mõiste populaarsus kahanes 2010. aastal, kui Web 2.0 funktsioonid muutusid levinumaks ja kaotasid oma uudsuse.

Esimesel konverentsil 2004. aastal määratleti see ära terminiga “veeb kui platvorm”. Seda täiendati järgmisel aastal veelgi ebamäärasema väljendiga, mis hõlmas demokraatia ideed ja kasutajapõhist sisu, eriti Interneti vahendusel. Eelkõige oli paljudel selle kontseptsiooni häälekamatel pooldajatel peaaegu messiaanlik seisukoht sotsiaalsete võrgustike ärieesmärkide rakendamiseks.

Üks mõjukamaid demokratiseerimiskontseptsioone oli kirjastus Wired selle peatoimetaja Chris Andersoni sõnul. Oktoobris 2004. aastal ilmunud Wiredi artiklis “The Long Tail” kirjeldas Anderson turunduse uut ökonoomikat pigem äärealadele kui mediaanile. Minevikus nõudsid elujõulised ärimudelid turundust võimalikult suure demograafiaga sihtrühmadele. Näiteks kui kesise televisioonivõrkude kogusumma tõttu, ei saanud ükski neist endale lubada piiratud vaatajaskonnale huvi pakkuvate programmide käivitamist, mis viis programmeerimisele iseloomulike nähtuste suunas, mille eesmärk on madalaim ühine nimetaja. Kuid satelliit- ja kaabelvõrkude leviku tõttu hakkas massiturundus lagunema väga rafineeritud alamturgudeks, mis vastavad individuaalsele maitsele.

Sarnaselt sellele, kuidas traditsioonilised raamatupoed said endale lubada lubada ainult piiratud koguses pealkirju ja kuvamisi, avastasid interneti-raamatupoed nagu Amazon, et nišitrükiste kogumüük ületab tegelikult massituru enimmüüdud toodete müüginumbrid. Suur niširaamatute hulk moodustab mõne populaarse kirjateose suurema müügi – see tähendab uut digitaalset keskkonda, kus ei kehti enam mingisuguseid piiranguid.

Amazon ja Ebay olid ka liidrid kasutajate poolt lisatavate toodete vastuvõtmisel. Üks üleskutseid Amazoni saidil ostlemisele oli amatöörraamatute arvustuste kaasamine, mille kasutajatel oli võimalus jätta isiklikud vaatenurgad ja suhelda teiste arvustajatega. Veelgi edukamaks äri näiteks on kasutaja poolt lisatud ja saadaolevad elektroonilised mängud internetis. Paljud ettevõtted on kaasanud mängudesse mängijaid modifikatsioonide ja uute stsenaariumite loomiseks, mis tekitavad sama palju või rohkem huvi kui algselt loodud mäng ja pikendavad selleläbi ka pikaaegset müüki. See strateegia osutus eriti tõhusaks koos veebisaitidega, mis võõrustavad mänge ja foorumeid ideede ja failide vahetamiseks.

Web 2.0 on üsna raskesti defineeritav osalt seetõttu, et kontseptsioon hõlmas erinevaid eesmärke ja ootusi interneti ning üldise elektroonilise kirjastamise tuleviku suhtes.

Tehnoloogia juhtivad kriitikud on rääkinud, et Web 1.0 seisnes puhtalt inimeste omavahelises suhtluses. Kui teie jaoks Web 2.0 näol tegu blogide wikipeediatega, siis toimib see inimestelt inimestele. Lõpude lõpuks see ongi ju see, milles veeb pidi alati seisnema.

Nagu räägitud, siis sotsiaalsed võrgustikud on alati olnud veebi keskpunktiks.

Web 2.0 tähendab standardite kasutamist, mis on loodud inimeste poolt, kes on töötanud veebis Web 1.0 tehnoloogia kallal. Seega Web 2.0 tähendab mõne arutleva kliendi suunas liikumist, muutes selle otsekohesemaks, kuid idee veebist kui inimestevahelisest suhtlusest ongi tegelikult see, mis on veeb. Millega siis ikkagi tegu? Tegu ongi koostööruumiga, kus inimestel ongi võimalik omavahel suhelda.

drive

Google Drive ja selle ülevaade.

Google Drive on palju rohkemat, kui lihtsalt üks suurepärase salvestusplaaniga pilvepõhine salvestusruum ja sünkroonimisteenus. See kasutatakse ka dokumentide loomiseks, redigeerimiseks, säilitamiseks ja koostöö tegemiseks. Teenuse uued kommunaalteenused võimaldavad tarbijatel arvutis ära määrata varundamiseks sobivad kaustad ja võimaldavad seeläbi ettevõtetel ruumi kokku hoida, ilma, et nad peaksid faile kohalikul salvestusruumil kopeerima. Uued ja makstud Google One brändi all olevad salvestuste värskendused teevad selle taskukohasemaks kui kunagi varem. Google Drive on tõeliselt muljetavaldav pilvepõhine salvestusruum just selle poolest, kuidas aitab see teil salvestada faile, varundada, elemente luua ja neid redigeerida, sõltumata sellest, kas te töötate üksikisikuna või osana tervest meeskonnast.

Seal on olemas mõned kindlad saladuskatte all oleva nipid, mis aitavad Google Drive`i maksimaalselt ära kasutada, ja ka sellega kaasnevad rakendused nagu Google Photos, Docs, Sheets ja Slides. On üsna kindel, et sellest paremat pakkumist on teil väga raske leida. Seda enam, et see on saadaval täiesti tasuta – väljaarvatud juhul, kui teil on soovi sinna mahutada rohkem kui 15GB ulatuses andmeid.

Google`i uuendatud tarbijate jaoks mõeldud rakendused “Backup & Sync”. Selle faili abil on teil võimalik sünkroniseerida omavahel, mistahes teie arvutis leidvad failid või kaustad, olenemata sellest, kus see teie kaustade struktuurist asub. Selle funktsiooni olemasolu on küll suureks plussiks, kuid see on mõnevõrra pentsik ja see ei muuda veel Drive`i veel täielikuks varundusutiliidiks. Selle kohta käivat täielikke analüüsi andmeid on teil võimalik näha sellele pühendatud sektsioonis lehe allosas.

Google Drive`i lähimaks konkurendiks on Microsoft OneDrive, mille maksumuseks on 99.99 dollarit. Microsoft OneDrive on väga eelnevale väga sarnane, kuid Google Drive pakub tunduvalt rohkem vaba salvestusruumi. Selles punktis on pigem suuremaks küsimuseks see, milliseid ökosüsteeme tuleks kasutada: Kui te olete huvitatud Windowsi ja Office`i kasutamisest, siis OneDrive aitab neid omavahel korrapäraselt ja kerge vaevaga siduda. Google on peaaegu võrdsustanud Microsofti produktiivsusrakenduste võrguühenduseta kasutamise ja Google`i kõrgema reaalajas koostoimetamise funktsiooni. Apple on samuti jõudnud ICloudi abiga lõpuks failide sünkroonimise ja pilvepõhise salvestamise mängumaadele, mis pakub ka veebipõhist dokumentide redigeerimise võimalust. Kuigi ICloud Drive ei ole nii robustne nagu võimalused, mida pakuvad nii Google, kui ka Microsoft. Üks näiteks on see, et teil ei ole võimalik interneti versioone dokumentide kohandamiseks, mis sisaldavad jälgimist. Box on teiseks sünkroonimise kategoorias olevate failide toimetajate poolseks valikuks, mis ei paku küll sisseehitatud dokumentide redigeerimist, kuid pakub selle eest jällegi suuremat tööriistade valikut.

Uue Google One`i Hinnaplaanid

See on Drive’i tasuliste pilvesalvestuskavade ümberkorraldamine tarbijatele.

 • Odavama plaani maksumus maksab siiani 1.99 dollarit 100GB eest, kuid Google One pakub nüüdseks 200GB plaani 2.99 dollari eest.
 • Google Drive`i konto maksumus oli varasemalt 1TB eest 9.99 dollarit kuus, aga Google One`i plaan tõstab jällegi sama hinna eest limiidi 2TB juurde. Praegused 1TB plaani tellijate tellimused uuendatakse automaatselt.
 • Kõrgeima hinnaga 10TB plaan jääb endiselt 99.99 dollari juurde.

Google tuleb teile vastu hetkel 15GB tasuta salvestusruumiga, mis kehtib ka Google One`i puhul. Pange tähele, et andmemahtu on teil võimalik juurde soetada ka kasutades erinevaid teatud Androidi telefone.

Nimelt lisab Google tugiekspertidele juurdepääsu ühe nupuvajutusega ning võimaluse jagada kontosid kuni viie pereliikmega kõigisse Google One’i plaanidesse. Samuti on plaanis pakkuda turunduslisandeid, näiteks “krediiti Google Plays või pakkumisi valitud hotellides, mis leitakse Google’i otsingust”. Ühte meie testikontode värskendusi ei saanud rakendada ühele, kuid see toimis hiljem jälle omakorda pärast Google One`i rakenduse installimist teise konto puhul.

Võrdluseks pakub Microsofti One Drive 5GB ulatuses tasuta andmemahtu. Uuendustena on valikus 1.99 dollari eest kuus saadav 50GB plaan, 6.99 dollarit kuus 1TB eest ja 9.99 dollari eest 5TB, mida on teil võimalik jagada viie kasutaja vahel. Kaks viimast varianti sisaldavad ka allalaaditavat Office 365 rakendust, mille maksumuseks on 99.99 dollarit.

Apple`i ICloud pakub 50GB andmemahtu 99 sendi eest kuus, 200GB 2.99 dollari eest ja 2TB 9.99 dollari eest. Apple duubeldas oma 1TB-plaani 2TB-ni aastas, enne kui Google sellele ligi pääseb, kuid ettevõte pakub kõigile liitujatele kasutamiseks ainult 2GB, ehkki Apple’i seadme omanikud saavad tasuta 5 GB. Dropbox on tasuta andmemahtu pakkuvate teenuste hulgas kõige pentsikum, pakkudes ainult 2GB, samas kui Box on jällegi neist üks lahkeimad ehk 10GB mahutavusega. Tasuliste kontode koha pealt on lugu täiesti teine: Box võtab jällegi 10 dollarit kuus ainult 100GB eest, kui sama hinna eest saate Dropboxis 1TB.

Pidage meeles, et mitte kõik ei arvesta teie andmemahu limiidiga. Google Doc`i, Sheets`i ja teiste Drive`i siseste rakenduste abiga loodavad failid ei arvesta selle kvoodi hulga ega ka teie poolt jagatud failidega. Kuigi teil on võimalik need failid teisendada nagu standartsemasse formaati. Gmaili sõnumid ja kõik e-posti manused arvestatakse teie limiidist maha. Fotosid võidakse teie kvoodist arvestada või mitte, see sõltub teie üleslaadimisvalikutest. Teil on võimalik fotosid üleslaadida tavapärastesse Drive`i kaustadesse või kasutada Google Photos funktsiooni. Fotode puhul arvestatakse üleslaadimisi teie limiidist ainult siis, kui valite originaalse kvaliteedi, valides kõrgeresulotsiooniliste piltide piiriks 16 megapikslit. Paljude te kaamerate ja telefonide jaoks on see loomulikult maksimaalseks kvaliteediks.

Mida kujutab endast Google Drive?

Pikka aega üritas Google kasutada nime Google Drive produktiivsus rakenduste juures – Docs ja paljud teised. Kuid ettevõte on pöördunud tagasi dokumentide redigeerijate intuitiivsema kasutamise poole, pidades silmas veebitootlikkuse rakendusi, ja Drive`i interneti andmesalvestusi. Google Drive ja selle rakendused töötavad põhimõtteliselt samamoodi nagu Microsoft OneDrive Wordi, Exceli ja PowerPointi veebiversioonidega.

Google Drive, OneDrive ja Apple iCloud Drive töötavad sarnaselt sellistele failisünkroonimisteenustele nagu Dropbox ja SugarSync. Kõigi failide sünkroonimisteenuste abil laadite alla ja installite programmi kõigisse oma arvutitesse ja tähistate failid või kaustad seadmete vaheliseks sünkroonimiseks. See tähendab, et kui te töötate mõne kontoris oleva faili kallal ning minna koju ja jätkata sealt, kus te pooleli jäite, saades seda teha sujuvalt. Kui te töötate mõne faili kalla kodust, siis võite te olla kindel, et see ilmub järgmisel hommikul ka teie tööarvutis. Sünkroonimine sõltub Interneti-ühenduse olemasolust, kuid seni, kuni kõik on paigas, on see käkitegu.

Meelde tuletuseks: nii Google Drive kui ka OneDrive pakuvad lisaks veebipõhistele kontoritootlikkuse rakendustele ja sirgjoonelisele failisalvestusele sünkroonimisteenust ka töölaudade vahel. Vaatamata uuele Backup & Sync rakendusele, peame me Google Drive`i veebipõhiseks varunduslahenduseks. Failide veebisalvestusse salvestamist võib võtta ka omamoodi varukoopiana. Tõeline veebivarundus varustab plaanipäraseid varukoopiaid ja tagab täieliku süsteemi taastamise võimaluse.

Ühilduvus on harva Google Drive’i probleemiks: te saate faile üles laadida, teisendada need Google’i failivormingusse, et neid veebis redigeerida või luua veebiliideses uusi dokumente, arvutustabeleid ja slaidiesitlusi, mis annab võimaluse valmistooteid eksportida standardsesse failivormingusse, nagu näitkeks .doc, .rtf, .pdf jne. Üheks probleemiks on ühe ja sama dokumendi mitme eksemplari esinemine juhul, kui te avate selle Microsoft Wordis ja avate jällegi Docsis. Google Drive’i Microsoft Office’i pistikprogramm võimaldab teil kasutada oma Google Drive’i installitud Microsoft Office’i rakendust redigeeritud failide salvestusruumina, eemaldades igasuguse kokkusobimatuse võimaluse. Ja kui installida varundamise ja sünkroonimise failivoog, kuvatakse Google Drive lihtsalt kohaliku kaustana.

Integreerimine kolmanda osapoole teenustega on Google Drive’i teiseks tugevaks küljeks. Kõikvõimalikud veebiteenused, mis ühilduvad Google Drive`iga – alates HelloFaxist kuni fototöötlus programmini Pixlr. Kolmanda osapooltega integreeruvad ka Dropbox ja OneDrive teenustega, kui Google Drive ühildub jällegi peaaegu kõigega.

Google Drive`i veebi kasutajaliides

Google Drive’i veebikujundus on aastatega paranenud ja on nüüd intuitiivsem kui kunagi varem. Alustada tuleks Drive`i peamiselt lehelt, kus kuvatakse dokumentide pisipilte ja kaustade menüüsid, jagatud faile, fotosid jne. Paremal on nupud failide jagamiseks, linkide hankimiseks, kustutamiseks, eelvaate ja teabe kuvamiseks.

Lisaks on seal olemas ka nupud seadistamiseks ning loendi- ja pisipildivaate vahetamiseks. Kummalisel kombel pole Google Drive`i leht reageeriv nagu on seda OneDrive`i oma. Suuruse muutmine kitsamale lehele katkestab liidese võimalused. Samas on meile muljet avaldanud, et Google Drive rakendab oma veebiliideses kontekstimenüüd. Paljud veebirakendused, sealhulgas Apple’i iCloud Drive’i veebiliides, eiravad seda võimalust, seega saate rakenduse asemel hoopis brauseri menüü.

Õnneks Google ei nimeta kaustasid enam “siltideks”. Nüüd nimetab Google neid lihtsalt kasutadeks nagu kõik teised. Te saate luua ka alamkaustu sisu järg, mis on teile kõige südamelähedasem. Teiste kaustade korraldamise viiside hulka kuuluvad ka värvikoodide ja ka tähtede kasutamine. Mugavusi pakub teile see, et te saate faile arvutis lohistada brauseri suvalistesse avatud kaustadesse.

Kui olete dokumendi avanud või loonud, suunatakse teid uuele brauseri vahekaardile Dokumendid, Arvutustabelid, Slaidid ja nii edasi. Pange tähele, et Google Drive on võimeline käsitlema rohkem kui lihtsalt kolme erinevat tüüpi Office`i dokumenti: Seal on ka vormid, joonised ja kaardid ning saate isegi integreerida kolmanda osapoole veebirakendusi, et töötada veelgi suuremal hulgal erinevat tüüpi dokumentidega, näiteks CAD või muusikafailidega.

Dokumenti saab vaadata kolmes erinevas režiimis: redigeerimine, soovitamine ja vaatamine. Esimene on iseenesest mõistetav. Soovituste abil paneb kaastöötajate muudatused sulgudesse, millega dokumendi omanik saab nõustuda või mitte. Vaatamine näitab lihtsalt lõplikku redigeeritud dokumenti. Kui te teete kellegagi koostööd, ilmuvad esile kaastöötajate nimed, kui nad kohandavad dokumenti, mille kallal nad parasjagu töötavad. Kogu värvikood aitab ka tuvastada kasutaja kursori asukoha failis, kui mitmed inimesed seal üheaegselt muudatusi teevad.

Töölaua kliendid – varundamine ja sünkroonimine ning failivoog

Google asendas hiljuti oma installitava sünkroonimistarkvara kahe uue tööriistaga: Backup & Sync tarbijatele ning failivoog ettevõtte G Suite’i kasutajatele. Esimene taaskehtestab SugarSynci kontseptsiooni (37.49 dollarit esimese aasta eest), et te saaksite sünkroonimiseks määrata oma süsteemis kausta. Muud teenused, nagu Box, Dropbox, iCloud ja OneDrive, püsivad sünkroonitud failide hoidmisel määratud kaustas nii paljude alamkaustadega kui soovite. Eraldatud sünkroonimismeetod lihtsustab ja selgitab pilvesünkroonimise kontseptsiooni, kuna kogu teie varundatud sisu on korralikult koondatud ühte peakausta.

Te võite olla huvitatud mis tahes varundamiseks mõeldud faili märkimisest, nagu seda teeb veebivarundusteenus Carobonite. Pange tähele, et SugarSync`i omab j2 Global, mis on Ziff Davise omanduses oleva PCMag.com nimelise emafirma tütarfirmaks.

Varasemalt lasid sünkroonimisteenused teil faile või kaustu oma süsteemis täpsustada – nagu nagu Microsoft`i toode Mesh seda varasemalt tegi – see võis tekitada segadust, kuna te peate selle kausta alati kaardistama teistesse sünkroonitud arvutite kausta, mis võib mitme arvuti olemasolu korral selle keeruliseks muutuda. Ning siis on veel probleemid, mis kaasnevad ühe ja sama faili avamisel samaaegselt erinevates kohtades – millise versiooni peaksite te salvestama viimasena. Kuhu me peaksime selle salvestama selle mobiilse kliendi puhul? Google Drive kõrvaldab need probleemid nutikalt, hoides iga seadme jaoks eraldi kaustad, millele kõik on brauserist juurdepääsetavad. Saate siiski Drive’i kasutada omaette spetsiaalse sünkroonitud kaustana, kuid võimalus määrata kaustad mis tahes asukohta teie arvuti failisüsteemis sellega jällegi kaob. Backup & Sync rakenduse installimine sarnaneb Chrome`i installimisega, edastades selle protsessi käigus sõnumid samal viisil. Pärast installimist logite te sisse oma Google’i või Gmaili kontole ja valite kaustad, mida soovite selle sünkroonida. Vaikimisi on valitud kaustadeks teie töölaud, dokumendid ja pildid. Teil on võimalik arvutisse lisada ka erinevaid kaustu, välja arvatud neid, mis on mõeldud “C ketta” või “This PC” jaoks. See on märkimisväärne, kuna see tähendab, et Google Drive’i ei saa kasutada täissüsteemi veebivarundusteenusena nii, nagu Carbonite, IDrive ja SOS Online Backup seda võimaldavad. Need teenused võimaldavad teil teha pildi kõigest teie kettal asuvast, sealhulgas programmidest ja operatsioonisüsteemi failidest.

Järgmisena tuleb teisest suunast sünkroonimine, ja see osa on oluline just olemasolevate Google Drive`i kasutajate jaoks: Te valite oma veebipõhisest Google Drive`ist kaustad, mis te soovite oma arvutiga sünkroonida. Nagu ka Google’i eelmise lahenduse korral, loob ka varundamine ja sünkroonimine lisaks muudele määratud kaustade sünkroonimisele teie arvutis ka konkreetse Google Drive’i kausta. Tegu on kaustaga, mis saab tipptasemel File Exploreri ikooni, nagu ka Microsoft OneDrive ja iCloud, ning installib teavitusalale väikese ikooni, kust te saate igal ajal selle sätete dialoogi avada.

Lõpuks, kui te olete ülesseadmise lõpetanud ja oma arvuti sünkrooninud, näete Google Drive’i veebi- ja mobiilirakenduse liideses vahekaarti “Computers” (teine ekraanipilt ülal). Me installisime Backup & Sync rakenduse testimiseks Windowsi ja iMaciga sülearvutisse. “Computers” vahekaart näitas mõlemaid ja seega kõik töötas. Mõned üleslaadimiskatsed avaldasid tõrketeateid, kuid sellele nupule uuesti klõpsamine lahendas selle probleemi. Pange tähele, et kui me proovisime lisada Windowsi “PC Programs” kausta, avanes hüpikaken, et midagi läks valesti. Suurima tõenäosusega on selle probleemi põhjuseks kausta kaitsmise sätted, mis nõuab administraatoriõigusi. See ongi veel üheks põhjuseks, miks ei saa Googe Drive`i endiselt pidada veel täieõiguslikuks varundusteenuseks, kuid sama võib öelda ka OneDrive`i, DropBoxi ja Boxi kohta.

Parem-klõps Windowsi failihalduris laseb meil faili brauseris avada või jagada seda ainult vaatamise või redigeerimise õigustega e-posti teel. Kontekstimenüü ei võimalda aga faile ja kaustu veebirepositooriumisse lisada nii, nagu Carbonite ja IDrive seda teevad – faile või kaustu on teil võimalik lisada ainult varundamise ja sünkroonimise rakenduse kaudu, mis võib tekitada väikseid ebamugavusi.

Jõudes failide kustutamise juurde, pakub Backup & Sync rakendus kolme võimalust:

 • Teil on võimalus anda käsklus failide kustutamiseks terve süsteemi ulatuses
 • Kustutada failid oma hetkelises masinas
 • Küsib nõu selles osas, mida järgmiseks teha tuleks

See lähenemisviis muudab selle mõnevõrra arhiveerimisteenuseks, see tähendab kogu failisisu ajaloo hoidlaks. Üheks Drive’i suureks eeliseks on see, et see salvestab sellesse salvestatud failide kõik redigeeritud versioonid.

Failivoo utiliit, mis on mõeldud eranditult G Suite`i kasutajatele, sarnaneb väga varundamise ja sünkroonimisega: see loob teie failidele juurde pääsemiseks ja salvestamiseks arvutis kohaliku ilmega kausta. Kuid nagu varasemalt sai mainitud, on sellel varundamise ja sünkroonimise ees suur eelis: see võimaldab teil määrata faile ja kaustu, mida te ei soovi kohaliku arvuti salvestuste hulka laadida. Sellest on kindlasti abi tarbijatel, seega võiks ettevõte lisada selle funktsiooni varundamisse ja sünkroonimisse. Üks asi, mida tuleks välja tuua, et kohapeal mitte salvestatavate failide saamiseks on vajalik toimiv interneti-ühendus. Failivoog ei jaga tarbekaupadele võimalust määrata ära faile süsteemis varundamiseks.

Drive`i pilve- ja mobiilifunktsioonid

Kuna Google Drive salvestab pilvesse, mis pärineb ettevõttelt, mille nimi on ka otsingu sünonüümiks, on need hõlpsasti leitavad. Hiljutine värskendus lisas otsingutulemitele lohistamisfunktsiooni, lastes tulemusefailid vasakul asuvasse kausta lohistada. Veel üks eriti lahe otsinguga seotud funktsioon: draiv võib fotosid skannida ja seda optilise märgituvastuse (OCR) abil tõlgendada või AI abil tuvastada.

OCR töötab Google Drive’is ka PDF-ide puhul. Meil oli failis ainulaadse tekstistringiga PDF, kuid mitte faili nimes, ja kui seda otsisime, edastas Google Drive õige tulemuse peaaegu kohe.

Kuid nüüd võimaldab kõike seda ka OneDrive, kasutades AI-d fotodele siltide lisamiseks ja teksti eraldamiseks, mida te saate näha infopaneelil. Google Drive’i OCR-i tööle panemiseks peate te avama pildi dokumentidest – OneDrive’is näete te teabepaneelil piltidelt ekstraheeritud teksti ilma täiendavaid samme tegemata. Teiste sarnaste sisseehitatud OCR-i kasutavate rakenduste hulka kuuluvad Office Lens, Adobe Scan, Evernote ja OneNote, ehkki OCR-i PDF-failide saamiseks peate te olema Adobe või Evernote tasuline.

Google Drive on saadaval iPhone’i, iPadi ja Androidi rakendustena. Teie poolt installitud rakenduste abiga saate te ligipääsu oma failide kõige uutematele versioonidele. Lisaks on teil võimalik näha 90 erinevat tüüpi faile, ja mõnda neist isegi redigeerida. See ei paku küll automaatset-nutitelefoni-fotode üleslaadimist nagu Dropbox ja OneDrive, kuid selle jaoks ongi saadaval eraldi rakendus nimega Google Photos.

Mis kõike te võiksite veel soovida?

Olenemata rikkalikust tööriistade kogumikust ja sujuvast sooritusvõimest, on seal siiski olemas teatud asju, milles võiks Google Drive`i natuke parandada. Kõik multimeediumfunktsioonid pole sugugi nii vastupidavad. Näiteks märkasime me mitmeid fotode koopiaid, ilma, et seal oleks näha mingisugustki nende kustutamise võimalust, väljaarvatud hilisemal ülevaatusel. Aga see probleem on seotud just One Drivega. Kui teie puhul on tegu Office`i rakenduste jõulise kasutajaga, võivad funktsioonid, mida te soovite näha Google`i dokumentide, arvutustabelite, slaidide juures, nagu näiteks mini-tööriistariba vormindamisvalikud ja mõned arvutustabeli täpsemad funktsioonid, kuid need rakendused sisaldavad juba algselt piisavalt tööriistu, et teil oleks võimalik enamus kogu tööst ära teha. Mõnikord vajab lihtsalt natuke nuputamist see, kuidas tuleks teil käivitada funktsioonid või lisandmoodulid, aga Google Drive ja selle rakendused on juba eelnevalt võimelised täitma teie ettevõtte jaoks vajaminevad rollid.

Üheks potentsiaalseks murekohaks on Google Drive`i puhul privaatsus. Google kogub teie veebitegevustest muud teavet, et näidata teile sihitud reklaame. Microsoft väidab, et see ei kuulu nende ülesannete hulka, kuid kui privaatsus on teie jaoks esmatähtis, soovitame me kasutada failisünkroonimisteenust, mis seab anonüümsuse esikohale. Resilio Sync (endine BitTorrent Sync) hoiab teie andmed pilvest eemal, kasutades selleks otseseid P2P-ühendusi. CertainSafe Digital Safety Deposit Box seisneb kogu täiega krüptimises, privaatsuses ja turvalisuses.

Mitmed veebivarundusteenused võimaldavad teil valida krüpteerimisvõtme, mis on ainult teie valduses, nii et isegi ettevõtte teised töötajad ei saaks teie faile krüptida. Nende hulka kuuluvad SpiderOakONE (mis rõhutab privaatsust) ja SOS Online Backup. Lihtsalt olge ettevaatlik, et te ei kaotaks oma krüptimisparooli, vastasel juhul lähevad teie andmed igaveseks kaduma. Teine võimalus on lihtsalt NAS-i abil oma pilv üles ehitada, kasutades sellist seadet nagu Western Digitali My Cloud. Lõpuks võite te oma andmed eelnevalt pilvesse saatmist krüptida ja mõnda teenust kasutada, kuid see toimub teie mugavustsooni arvelt.

Ei ole midagi, mis takistab teil kasutamast mitut faili salvestamise ja sünkroonimise teenust, eriti arvestades, et saate kasutada tasuta salvestusruumi. Mitme teenuse kasutamine annab teile sellised valikud nagu kodu- ja tööfailide eraldamine või fotode dokumentidest eraldi hoidmine. See võimaldab teil ka otsustada, millised failid paigutada turvalisematesse pilvruumidesse ja millised Google’i jälgimispoliitikale jätta.

Google Drive on täis mitmeid erinevaid ja ahvatlevaid funktsioone, seetõttu jääte te nende mitte kasutamisest ilma paljudest meeldivates elamustest. Tasub tähele panna veel ka kahte järgmist kategooriate toimetajat – Box ja OneDrive. OneDrive läbis edukalt Google Drive`i PCMagi reitingu tänu oma failide suurele nõudlusele, töökindlamatele produktiivsuserakendustele (Office’i on raske ületada) ja parematele jagamisvõimalustele.

a-vintage-typewriter-with-paper-4052196

Sotsiaalsed Järjehoidjad: Mis need on ja kuidas need teie jaoks töötavad?

Viimase kümnendi jooksul on sotsiaalsed järjehoidjad olnud Interneti kasutajate jaoks parim viis veebis dokumentide järjehoidjate lisamiseks, muutmiseks, märkuste tegemiseks ja jagamiseks. Läbi aegade on internetis näha olnud mitmeid erinevaid sotsiaalsete järjehoidjate lisamisteenuseid, kuid neist esimene ja tuntuim oli nimega Delicious. See esimene sotsiaalsete järjehoidjate jaoks mõeldud sait kogus eelkõige tuntust, kui seda seostati märksõnadega “sildistamine” ja “järjehoidjad”.

Sotsiaalsetele järjehoidjate lisamise jaoks mõeldud saidid alustasid lihtsate sotsiaalmeedia ressursside ja sisu turundajatena. Tänaseks on nad mitmekülgsed ja dünaamilised interneti kogukonnad, kus kasutajatel on võimalik omavahel kõige olulise üle arutelusid luua.

Mis on sotsiaalsed järjehoidjad ja kuidas need töötavad?

Sotsiaalsete järjehoidjate kasutamisel peate te oma veebisaidi lehe sildistama brauseri-põhise tööriistaga, et teil oleks võimalik seda hiljem korduvalt uuesti külastada.

Sotsiaalsete järjehoidjate lisamine ei sisalda ressursside salvestamist, vaid loob järjehoidjaid, mis viitavad ressurssidele. See on sarnane tervele veebisaidile järjehoidjate lisamisega. Järjehoidjatele on teil võimalik lisada kirjeldusi, et kasutajad tunneksid ära järjehoidja sisu, ilma, et nad peaksid seda ise allalaadima.

Sotsiaalsete järjehoidjate puhul peavad kasutajad salvestama linke, mis suunavad veebisaitidele, mille jagamisest nad huvitatud on. Järjehoidjad on muidu avalikud, aga teil on võimalik neid salvestada privaatselt. Teil on võimalik neid jagada ka mõne kindla grupi inimestega, mõnes kindlas võrgustikes või nende kombinatsioonis. Nende jaoks kes järjehoidjaid näevad, saavad nad seda teha kategooriate, läbi otsingumootorite või kronoloogiliselt.

Sotsiaalsete järjehoidjate maailm on tänase päevani järjepidevalt kasvanud ja arenenud. Täiendavate funktsioonide lisamine ja brauseritest järjehoidjate importimine või eksportimine e-kirjade, veebimärkuste ja suhtlusvõrgustike kaudu.

Miks kasutada sotsiaalseid järjehoidjaid?

Sotsiaalsed järjehoidjad ja milleks neid kasutada? Üksikute kasutajate jaoks on see kasulik vahend järjehoidjate konsolideerimiseks paljudes arvutites suure hulga järjehoidjate kaudu, võimaldades samal ajal ka järjehoidjaid kontaktidega jagada. Institutsioonid, ettevõtted ja raamatukogud kasutavad seda liikmete seas jagatava informatsiooni hulga suurendamiseks. Inimesed saavad seda kasutada veebiotsingute parandamiseks.

Sotsiaalsete järjehoidjatega on võimalik ettevõtetel ja sotsiaalmeedia turundus halduritel leida ja salvestada väärtuslikku sisu, et lisada seda nende avaldamise ajakavale. See on suurepärane viis sisu loomise lihtsustamiseks ja sotsiaalmeedia kasvu kiirendamiseks. Enamik järjehoidjate lehtedest lubavad ka ettevõttete juhtidel näha, millised teemad on populaarseimad, hiljutiseimad ja seotud mõned kindla probleemiga.

Samas on võimalik läbi järjehoidjate otsida ka konkreetseid märksõnu või fraase. See tähendab, et nii leiate te enda brändi ja sihtrühma jaoks ideaalse sisu.

Järjehoidjate saidid lubavad sotsiaalmeedia halduritel sihtida kindlat informatsiooni, mida nad soovivad näha, muuta või jagada. Selle asemel, et otsida otsingumootorist midagi kui nõela heinakuhjast, omandate te aja jookusul lisateadmisi ja olete ka inspiratsiooni allikaks.

Kuidas sotsiaalsetest järjehoidjatest kasu saada?

Otsimootorite osas on sotsiaalsel järjehoidjal tegelikult mitmeid eeliseid. Otsingumootorid kasutavad algorütme, mis lubavad parandada veebisaidi positsiooni otsingutulemuste lehel. Kuigi kõik lehed ei ole alati indekseeritud, mille tõttu ei näe ka keegi teie kvaliteetsed sisu. Sotsiaalsete järjehoidjate puhul võivad sildipõhise klassifikatsiooni läbi viia kõik inimesed, kes on võimelised mõistma veebis leiduva ressursi sisu.

Täpselt nagu ka tavalised otsingumootorid, on ka sotsiaalsed järjehoidjad pettuste suhtes haavatavad, kuid ettevõtted ja kasutajad on ka sellel juhul millegi abil võimelised teie veebisaidi tulemusi parandama, isegi kui tegu pole kvaliteetse sisuga.

Kõike seda öeldes on tegu kasuliku otsingumootorile optimeerimiseks kasutatava tööriistaga, mis aitab ettevõtetel oma veebisaiti esitleda.
Sotsiaalsete järjehoidjate saitidel on lihtne näha, mis on konkreetses valdkonnas populaarsed ja trendikad. Näiteks kui teie ettevõte tegutseb moetööstuses, näete te, mida inimesed räägivad moe trendidest, ja saate avaldatud loomingulise sisu kaudu näidata oma sihtrühmale oma asjakohasust.

Sotsiaalsete järjehoidjate saidid lihtsustavad brändi ulatuse laienemist omandades backlinke läbi väärtusliku sisu, suheldes potentsiaalsete koostööpartnerite või mõjutajatega.

Eeliste hulka kuuluvad:

 • Võimekus väärtusliku sisu leidmiseks, mis lubab teil ehitada autoriteeti sotsiaalsetele lehtedele ja blogidele
 • Ligipääs kõrge autoriteediga backlinkidele, teie veebisaidile elu sisse puhumiseks otsingutulemuste lehel
 • Suhtlus potentsiaalsete koostööpartnerite teie veebiedu kasvatamiseks

Siiski peate te meeles pidama, et sotsiaalsed järjehoidjad ja nende saidid saavad sageli rämpsposti ja otsese reklaamiga seoses kahjustatud. Et olla osa kogukonnast, peate tegema siiski tõsiseid jõupingutusi, et jagada teavet asjakohastest allikatest, mitte ainult oma veebisaidilt.

Nüüd jõuamegi sinnani, kus me toome välja 10 populaarseimat sotsiaalsete järjehoidjate veebisaiti:

1. Pinterest

Pinterest läheneb oma 70 miljoni kasutajaga turundusele “show, don`t tell” strateegiaga ja on olnud sellega äärmiselt edukas. Enamik ja 80% selle kasutajatest on naised ja ka konto omanikud.

Enne poes ostuotsuse tegemist konsulteerib selle saidiga üle poole igapäevastest kasutajatest. Keskmine saidi poolt tellitud külastajate tellimus on 58.95 dollarit.

2. Reddit

Reddit on ise kujundatud „interneti avaleht“. Kasutajad esitavad linke nendele huvi pakkuvate lugude, piltide või videode jaoks ning teised Redditi kasutajad saavad nendele esitustele hinnanguid anda. See tähendab, et saidile oma sisu lisamine pakub inimestele lisavõimalust selle leidmiseks.

3. StumbleUpon

StumbleUpon on üks suurimatest sotsiaalsete järjehoidjate saite. Kui lisate millelegi järjehoidjaid, saate sellele lisada ka täiendavaid üksikasju, nagu näiteks , mis tüüpi sisuga on tegemist ja mis teemadel see räägib.

Sellega kaasneb üks suurepärane tööriistade kogumik, mis lihtsustab kogu protsessi. See lubab kasutajatel lisada nende huvidele vastavat sisu ja esitada teiste poolt esitatavat olulist informatsiooni.

4. Dribble

Dribble on üks suurepärane disaineritele suunatud järjehoidjate sait. See ei ole mitte hea koht ainult inspiratsiooni omandamiseks, vaid ka liikluse suunamiseks teie veebisaidile, kui teie näol on tegemist disainerina või omate te hoopis tervet disainerite meeskonda.

Üheks heaks ideeks veojõu saamiseks oleks oma disainimeeskonna kaasamise julgustamine. Kui nende tööprotsessis esineb seisakuid, siis pange tähele, et nad paneksid Dribble`i jaoks kokku midagi ainulaadset ja huvitavat. See on suurepärane viis oma meeskonna avalikusele tutvustamiseks.

5. Pocket

Pocket on äärmiselt kenasti disainitud sotsiaalsete järjehoidjate sait. Sellega kaasnev rakendus lubab käigu pealt elementide lisamist, ilma, et te ei peaks pidevalt uuesti sellele saidile naasma. Seejuures saate te otsida endale huvi pakkuva järgi midagi huvitavat. See tähendab, et saidile oma sisu lisamine pakub inimestele lisavõimalusi selle leidmiseks.

6. Digg

Veebisait nimega “Digg” on aastate vältel palju muutunud. Eelnevalt oli see loodud ja disainitud nagu Reddit, kus avaleht oli kujundatud saidi kasutajate vaatevinklist. Nüüdseks on see hallatud just toimetajate poolt, kuid on säilitanud järjehoidjate funktsionaalsuse.

Digg on hea koht uue sisu leidmiseks ja organiseerimiseks läbi teie profiili. Aga olge ettevaatlik, sest see võib olla mõnevõrra sõltuvust tekitav.

7. Slashdot

Slashdot jookseb Linuxis kasutajate poolt esitatud uudis-lugude, arvutitarkvara, seadmete, mängude, mobiilide, andmebaaside, turvalisuse, haldamise, raamatute arvustuste ja teiste tegurite põhjal.

8. We Heart It

“We Heart It” on natuke spetsiifilisem sait. See jääb peamiselt piltide, GIF. failide ja videode juurde – ja töötab ka sotsiaalmeedia võrgustikuna. Artikleid lubab see aga esitada Mediumile sarnasel viisil. Heart It reklaamib ennast välja peamiselt reklaamiallikana.
Kogu ulatuses omab sait üle 45 miljoni kasutaja, mis tähendab, et kindlasti on see väärt üle vaatamist. Ka siin on teil võimalik esitada oma väärtuslikku sisu, suunates seeläbi liiklust oma veebisaidini.

9. Scoop.it

Scoop.it on mõeldud professionaalidele, äri- ja mittetulundusühingutele ning ettevõtetele. Saidil on tugevalt üle 1 miljoni registreeritud kasutaja, mis ei tee seda just kõige suuremaks järjehoidjate saidiks nimekirjas, on sellel siiski arvestatava suurusega sihtrühm. Valida on teil võimalik nii tasuta, kui ka tasustatud plaanide vahel, olenevalt sellest, kui suurel hulga postituste postitamisest te huvitatud olete.
Kui te kasutate sotsiaalsete järjehoidjate lehti oma turundusstrateegia osana, ärge jätke tähelepanuta sõna “sotsiaalne”.

woman-programming-on-a-notebook-1181359

Mis asi on Python ja miks te peaksite selle enda teadmiste pagasisse lisama?

Mis asi on Python? Kui te soovite läbi lüüa veebi- või tarkvaraarenduses ei saa te päris kindlasti eksida õppides fundamentaalseid keeli nagu HTML, CSS ja Javascript. Kuid kui te soovite tõesti teiste seast välja paista, peaksite te kindlasti hiljem lisama oma tööriistade hulka veel teisi programmeerimiskeeli.

Veebitehnoloogiate arenedes ja populaarsuse kasvades on oluline, et iga ettevõte omaks hästi funktsioneerivat ja visuaalselt atraktiivset veebisaiti. Protsessi mida kasutatakse veebisaitide, mobiilirakenduste või teiste platvormide loomiseks, kutsutaksegi teisisõnu veebiarenduseks.

Veebiarenduse üks olulisemaid aspekte on veebiprogrammeerimine, mida saavutataksegi programmeerimiskeelte abil. Veebiarenduse keeled on platvormid, mille kaudu edastatakse käsklused arvutile ja rakendatakse seejärel vajalikke toiminguid.

Mida te peaksite kaaluma endale sobiva programmeerimiskeele valimisel?

Kuna seal on olemas nii palju erinevaid programmeerimiskeeli, võib nende seast selle õige valimine osutuda teile kaelamurdvaks ülesandeks. On olemas mitmeid erinevaid faktoreid, mis aitavad teid otsuse tegemisel:

Sihitud platvorm – Esimese asjana peate te endale selgeks tegema, millisel platvormil teie programm jooksma tulevikus hakkab. Mitte kõik programmeerimiskeeled ei ole võimelised töötama mis tahes platvormil. Nagu näiteks C keeltes kirjutatud programmid nõuavad kompilaatoreid, et töötada ka Windowsi ja Linuxi põhistel süsteemidel.

Keele domeeni sobivus – Keel tuleb valida oma probleemse domeeni põhjal. Üks paremaid viise selleks on otsida sellest keelest, mida teised sama domeeni või valdkonna kasutajad kasutavad, või proovida leida kood, mis võib olla abiks teie probleemi lahendamisel.

Tõhusus – Kompilaatorid, mis sobituvad hästi teie poolt valitud keeltega, peavad olema tõhusad, et programmeerimiskeele sooritusvõime oleks veelgi parem ja kiirem.

Plastilisus ja Sooritusvõime – Teie poolt valitud keel peab olema piisavalt paindlik, et teil oleks võimalik lisada veel mitmeid selles olevaid lisafunktsioone. Samuti peab selle üldine jõudlus olema teie sobivuse ja maitse järgi.

Raamatukogude saadavus – Kindlasti on seal olemas mõni kogumik, mis on abiks kõikide teie probleemide lahendamisel teie poolt valitud veebiarenduseks mõeldud keelega.

Projekti suurus – On olemas kahte tüüpi programmeerimist: väike ja suur. Teie peate otsustama keele kasuks, mis toetab nii teie eesmärki kui ka projekti suurust.

Ilmekus ja tootmiseks kuluv aeg – Valige keel, mis on ilmekas ja pole väga suure aja kuluga.

Ja see toobki meid programmeerimiskeele Python juurde. Me oleme teie jaoks kokku pannud Pythoni kohta käiva juhendi, kus me alustame täiesti algusest ja jõuame lõpuks välja põhjusteni, miks te peaksite selle lisama oma oskuste nimekirja.

Mis asi on Python?

Python on tõlgendatud, objektorienteeritud, kõrgetasemeline programmeerimiskeel dünaamilise semantikaga. Selle kõrgetasemeline sisseehitatud andmestruktuur koos dünaamilise paindlikusega muudavad selle väga atraktiivseks programmeerimiskeeleks erinevate rakenduste kiireks arendamiseks. Lisaks sellele on seda väga hea kasutada skriptimiseks ja sidumiseks mõeldud keelena eksisteerivate komponentide omavaheliseks sidumiseks. Pythoni lihtne ja kergesti õpitav süntaks rõhutab eelkõige loetavust ja vähendab seetõttu ka märgatavalt programmi hoolduskulusid. Python toetab mooduleid ja kogumikke, mis soodustavad programmi modulaarsust ja koodi taaskasutamist. Pythoni tõlkiv ja laialdane standartne kogumik on kõikides suurtemates platvormides tasuta saadaval ja maksustamata levitatav.

Aga ärge laske oma Pythoni laial ulatusel ennast hirmutada. Nagu paljusid teisigi sarnase kõlaga keeli, on ka Pythonit kerge õppida. Selle kõrge nõudlus, kasvatab drastiliselt lootust mõnel töökohal maandumiseks ja mõistliku sissetuleku saavutamiseks lühikese ajaga.

Milleks on Pyhtonit hea kasutada?

Python on tõusev täht programmeerimise maailmas just kahel põhjusel: olenemata sellest, et Python on võimeline käsitlema suurel hulgal ülesandeid, on see tegelikult väga kasutaja-sõbralik keel. Pythoni koodi süntaks kasutab inglise keelseid märksõnu, mis teeb selle kõigile hästi arusaadavaks.

Nagu näiteks vaadake koodi, mida te kasutaksite teksti “Hello World!” printimiseks kasutates keelt Java:

 

See on väga pikk koodiriba, nii lihtsa funktsiooni kohta.

Nüüd vaatama aga sama näidet, mis on kirjutatud koodis Python:

Nagu te näete, siin kohal ei tohiks teil tekkida küsimustki, millise koodiga te pigem töötaksite. Paistku Pythoni süntaksi kood kui lihtsakoeline tahes, kasutatakse seda ikkagi isegi nii tehisintellektide kui ka erinevate masinate juures. See tähendab seda, et Python on sobilik laias ulatuses kasutajate jaoks, kaasaarvatud:

 • Algajatest kodeerijad
 • Veeb- ja mobiilirakenduste arendajad
 • Tarkvarainsenerid
 • Andmeteadlased
 • Kõik kes soovivad õppida programmeerimist

Mõned põhjused, miks teaksite õppima programmeerimiskeelt python.

1. Nagu eelnevalt sai räägitud, seal olemas mitmeid kümneid tuhandeid Pythoniga seaotud vabu töökohti. Kuna Python programmeerimiskeelt kasutatakse nii mitmetel viisidel, leidub seal sellega seotud vabu töökohti igal tasemel oskuste ja kogemustega inimestele.

2. Alustavad ettevõtted peavad ellujäämiseks teistele toetuma, mis tähendab, et mobiilirakenduste ja tarkvaraprogrammide ehitamisel tuleb need tooted enne tähtaegselt ja eelarve piires lõpetada. Tänu oma võimekusele aitab Python teil jõuda nende eesmärkideni, mille pärast on see ka üheks enim soositud programmeerimiskeeleks.

3. Pyhtoni tõhusus ja lihtsasti kasutatavus tähendab paremat aja kokkuhoidu, sujuvamat vigade parandamise protsessi ja paremat investeeringutasuvust. Alustavad ettevõtted on heaks kohaks, kus teil on võimalik maanuda oma esimesel töökohal ja alustada oma tööstuse kogemuste omandamist.

4. Pythoni õppimine pole aeganõudev protsess. Te võite arvata, et Pythoni suguse võimsa ja mitmekülgse keele õppimine võib võtta aega aastaid. Päris nii see pole! Kui teil on olemas juba mõningased eelnevad kogemused kodeerimisest, siis tehakse Pythoni peamised elemendid nagu Pythoni süntaks, märksõnad ja andmetüübid endale üldjuhul selgeks juba paari kuuga.

5. Teil on võimalik omandada Pythoni baasteadmised täiesti tasuta. See tasuta ressurss on ulatuslik Pythoni õpetus algajatele, sealhulgas materjalid, mis on spetsiaalselt loodud kasutajatele, kellel pole eelnevaid kogemusi programmeerimisest või kellel on juba olemas mõningased teadmised Pythonist. Pyhton õppevideosid on teil võimalik leida nende ametlikult veebisaidilt.

Algajatele jaoks mõeldud tasuta õppevideosid leiate te ka saitidelt nagu learnpython.org ja python-guide.org.

6. Python on avatud lähtekoodiga kodeerimiskeel, mis tähendab, et see on kõigile vabalt kasutatav ja mida on kõigil võimalik modifitseerida või teha laiendusi keele Python jaoks. Olles avatud lähtekood, lubabki erinevatel keeltel omada raamatukogusid (libraries), raamistikke ja teisi tööriistu, mis hoiavad Pythoni keele aja jooksul asjakohase ja kohandatavana. Kuid avatud lähtekood vastab oma potentsiaalile vaid siis, kui sellel on olemas keelega tegelevate kasutajate toetav kogukond.

Pythoni Tarkvara Sihtasutuse (The Python Software Foundation) lehel on olemas pühendunud kogukonna leht, mis ühendab mitmeid kogukonna rühmi ja foorumeid, kust teil on võimalik leida nõuandeid teiste Pythoni entusiastide käest, juhiseid, inspiratsiooni või lihtsalt suhelda Pythoni teemadel.

7. Kas programmeerimiskeele populaarsus oma mingisugust tähtsust? Mõningasel määral kindlasti. Kui ka parimatel kodeerimiskeeltel pole kasutajaid, pole see ka oluline, kuna keegi seda ei kasuta. Viimaseks asjaks, mida te tahate teha, on valesse kohta raha investeerida ja kulutada aega vale keele õppimisele, mis ei aita teid hiljem mõnel töökohal maandumisel.

8. Python on mitmekülgne. Üldotstarbelisus tähendab, et Pythoni keele abil saab palju ära teha. Seetõttu kasutavad ka mitmed rasket kaalu omavad platvormid nagu Facebook ja Instagram teatud osade programmeerimiseks Pythonit, kuid lisaks sellele on Pythoni abil võimalik ehitada veel mitmeid teisi programme.

Pythoni mitmekülgsuse tõttu on sellel arendajate seisukohalt hämmastavalt lai võimaluste valik. Olete te huvitatud töötamisest mõne tehnika gigandi jaoks, väiksema skaalal loodud tarkvaraprogrammide ehitamisest või töötada täisväärtusliku veebiarendajana, on Pythoni keeles programmeerimine oskus, mis teeb kõik neist võimalustest võimalikuks.

9. Teil on võimalik terve oma karjääri jooksul töötada kui front-end arendaja, aga seal on olemas rohkem tehnoloogiaid, kui lihtsalt “front-end”. Seal on olemas ka back-end tehnoloogia, mis on loodud erinevatest andmebaasidest ja veebiserveritest, mis toidavad veebisaite ja rakendusi.

Kui Pythoni fundamentaalsus räägib Pythonist, kui veebisaitide ja mobiilirakenduste jaoks mõeldud sidumiskeeltest, räägivad nad sellest, kui koodi back-end tegevustest, lubades teie digitaalse toote front ja back-end tehnoloogiatel töötada nende omavahelises harmoonias. Kui te otsite serveri poolsete või back-end oskuste lisamist front-end tehnoloogia repertuaari, on Python õige viis sellega alustamiseks.

10. Pythonit on võimalik kasutada ka väljaspool kasti mõtlemisel. Teatud keeltega programmeerimine võib muutuda teie jaoks tüütuks ja kohmakaks …kuid see ei kehti Pythoni puhul.

Pythonil on kindel standardteek (sans-raamistikud või teised lisamoodulid), mis muudavad kodeerimise tõhusamaks. Pythoni standarteek (raamatukogu) varustab arendajaid ka eel-pakitud moodulitega, mis lubavad arendajatel nende funktsioonide kodeerimisprotsessi vahele jätta, säästes sellega aega ja hoides nende koodi paremini korraldatuna.

Ja siis on veel fakt, et Pythoni kood loodi, pöörates erilist rõhku koodi loetavusele, nii et keel keskendub sümbolite ja kirjavahemärkide asemel ingliskeelsetele märksõnadele. See tähendab, et arendajana on lihtsam koodi läbi skannida ning tarkvara, veebisaite ja mobiilirakendusi hooldada ja värskendada.

11. Lisad, mille järgi teil võib parasjagu vajadus tekkida. Kui te vajate midagi kohandatavamat kui seadistamiseks valmis Python, pole probleemi. Sarnaselt Jascriptile, pole ka Pythonil puudusi raamatukogude (libraries) ja raamistike koha pealt, et Python sobituks teie konkreetsete kodeerimisvajadustega.

Populaarsed Pythoni raamistikud nagu Django on disainitud eesmärgiga teha Python veelgi efektiivsemaks veebirakenduste loomisel, samas kui PyQt on raamistik, mis lubab Pythonil ehitada Graafilisi Kasutajaliideseid (Graphic User Interfaces aka. GUI) – kasutajaliidesed, mis sisaldavad ekraanipõhiste ikoonide ja graafikate kasutamist kasutaja käskluste protsessil.

12. Python automatiseerib kõik teie jaoks igava. Üks tehnika valdkonnas töötamise raskemaid osi on kõigi korduvate, aeganõudvate ja tehnoloogiaga seotud ülesannete haldamine. Väikesed asjad nagu failide kopeerimine, kaustade ümber tõstmine ja nendele uue nime andmine, uute varade üleslaadimine serveritesse – kui kõik need teegevused kokku võtta, võib see pikas plaanis osutuda aeganõudvaks protsessiks.

Automatiseerimine on midagi mida tuleks Pythoni õppimisel tähele panna. Phytoni võimekus süsteemi skriptide kirjutamiseks tähendab, et teil on võimalik luua lihtsaid Pythoni programme, et automatiseerida ülesandeid, mis teie tootlikust kahandavad. Aeg, mida te säästate teades, kuidas tuleks teil Pythoni protsesse automatiseerida, on suureks boonuseks selle keele õppimisel.

13. Python annab teile tööriistada, mis töötavad igas tehnoloogia valdkonnas. Pythoni õppimine annab teil rohkem, kui lihtsalt vajamineva enesekindluse interneti arenguga kaasas käies – see valmistab teid ette tulevasteks tööpakkumisteks.

Miks? Sest Pythonit kasutatakse palju rohkemaks, kui lihtsalt traditsiooniliseks arenduseks. Tegelikult on Python peamiseks keeleks esilekerkivate andmeteaduse valdkondade jaoks, kaasaarvatud:

 • Andmeanalüüs
 • Tehisintellekt
 • Masinate poolne õppime programmeerimiskeelest

Teile on see abiks hoides teie võimalused avatuna. Lisaks sellele on andmeteadus veel üheks valdkonnaks, mis võib ennast teie jaoks avada, kui te olete huvitatud programmeerimiskeelest Python.

Kui te olete huvitatud lisateadmistest, ja selle ühe mitmekülgseima keele õppimisest maailmas, siis alustage seda jälgides mõnda kasulikku õppevideot.

design-programs

Parimad ja populaarseimad kujundusprogrammid aastal 2020?

Oled sa kas amatöörist disainer või digikunstnik, õiged tööriistad võivad teie talenti mitmekordselt suurendada. Hästi ehitatud kujundusprogrammid pakuvad teile intuitiivseid juhtimisvõimalusi ja paindlikust, millest on nii algajatel kui ka kogenud kasutajatel lihtne aru saada.

Et saada aru sellest, millised disaini elementide loomiseks mõeldud kujundusprogrammid on sobivaimad just teile, peate te võtma kasutusele selleks mõeldud tööriistad, et nendega eksperimenteerida. Mitmed kujundamiseks mõeldud tarkvarad pakuvad kasutajatele tasuta prooviversioone, et anda neile käesolevast tootest parem arusaam.

Me oleme viinud läbi erinevad uuringud ja koostanud loetelu, milles esinevad parimad saadaolevad kujundusprogrammid, mis internetis saadaval on. Need tööriistad on juba eelnevalt järgi proovitud ja testitud ning aitavad teil luua suurepäraseid kohandatud disainilahendusi, mis toovad teie klientidele sära silmadesse. Erinevate disainide abil viiakse teie veebisaidi portfoolio järgmisele tasandile. Lihvides oma kujundamisoskusi, ärge unustage enda välja reklaamimiseks täita oma portfell eelnevalt loodud tööde näidistega. Teie disaini portfoolio abil tuuakse välja teie tegelikud kogemused ja oskused. Kui te ei ole veel loonud graafilise disaini portfoolio veebisaiti, kus teil oleks võimalik oma blogi esitada, peaksite te sellega alustama juba täna. Siin on mõned head ja üksikud näited portfooliotest, mis on loodud teile inspiratsiooniks. Olge valmis ennast silmapaistval viisil väljendama, et teil oleks võimalik luua vinget digitaalset kunsti kerge vaeva ja tõhususega.

Parimad Makstud Kujundusprogrammid:

Adobe Photoshop on vaidlemata populaarseim tarkvara erinevate kujunduste loomiseks ja on kasutusel miljonite kasutajate poolt üle maailma. Olete te huvitatud bännerite, postrite, veebisaitide või logode loomisest, siis selle disainimiseks loodud tarkvara abil on teil võimalik kõike seda teha. Väikestest muutustest kuni keerukate disainilahendusteni, Photoshopil on tööriistad absoluutselt kõige jaoks. Kui te olete keegi, kes töötab illustratiivse disaini alal, on teil võimalik nii joonistada kui ka maalida midagi millest teie süda ihkab.

Koos pildi suuruse kohandamisega on teil selle tarkvara abil luua naturaalseid kunstiteoseid ja kompositsioone. Teil võimalik määratleda lõuendi suurus, eraldada elemente taustast, luua koondatud pintsleid, töötada 3D formaadis ja teha palju muud.

Sketch on ainult Mac-is töötav kujundusprogramm, mis on suunatud eelkõige digitaalsele disainile. Need digitaalsed disainid on mõeldud veebisaitide, rakenduste ja kasutajaliideste ehitamiseks. Erinevalt Photoshopist, ei ole Sketch ehitatud fotode kohandamiseks ja tööde printimiseks. Sketchi abil saate te luua prototüübi, tehes koostööd platvormi enda teiste disaineritega. Programmil on nutika paigutuse funktsioon, milles komponendi suurus kohaneb automaatselt vastavalt sisule. Tarkvaras on sadu pistikprogramme, mis võimaldavad teil vektor-redigeerimist ja muid kujundustöid teha kuni pixlise täpsusega. Läbi selle tarkvara on teil võimalik teha ka digitaalseid ikoone. Selle tarkvara miinuseks on jällegi see, et see ei ole just kõige parem tööriist trüki-disaini ja illustratsioonide jaoks.

Adobe Illustrator on kujundamise eesmärgil loodud tarkvara, mis on keskendunud vektor disainile. Teil on võimalik luua kunstiteoseid, ikoone, postreid ja teisi Adobe Illustratoris loodud disaine, mida on teil võimalik kasutada visiitkaartidel ja nutiseadmetest kuni 8k ekraanideni. Selles tarkvaras on teil võimalik joonistada ja värvisegusid rafineeritud kujundusi, et valmistada midagi muljetavaldavat. Adobe on sellest teinud ka mobiilse versiooni, mida kutsustakse Adobe Illustrator Drawiks, mis on üks paremaid saadaolevaid disaini rakendusi. Joonistamiseks võite te kasutada kujundaja tööriistu ja luua vektorkujundusi. Geomeetrilisi kujundeid saab lisada ka muudele piirjoontele ning neid saab seejuures teisaldada, ümber kujundada ja skaleerida. Isegi tarkvaras olevaid fonte saab vastavalt teie vajadustele muuta, kohandades nende kaalu, kaldenurka või laiust. Aja säästmiseks pakub Adobe professionaalselt disainitud teemasid. Programmi kasutajaliidese kasutamine võib teid tublisti aidata, kuid selle valdkonna eksperdiks saamiseks peate te ikkagi aega ja kannatust varuma ning sukelduma selle sügavustesse.

Affinity Designer on odavam alternatiiv Adobe Illustratorile, mis sobib just neile, kes on oma disaini karjääri alguses. Selle tarkvara kasutamisel ei esine teil teadaolevalt kunagi mingisuguseid häirivaid tõrkeid, mis võib parandada teie töövoogu ja panna teid oma loovust vabamalt väljendama.

Affinity Designer võimaldab teil töötada nii vektor- kui ka raster-tööaladel, mille vahel on teil võimalik ühe kerge klõpsu abil valida. See tarkvara on võimeline töötama mis tahes seadmes, kus teil on võimalik luua piiramatul hulgal töölaudu erinevate kujutiste meisterdamiseks. Affinity Designer varustab teid iPadi jaoks mõeldud disaini rakendusega, mille samasuguseid funktsioone pakutakse ka desktopi versioonidele. Teile pakutakse täiustatud värvikontrolle, kus on võimalik töötada RGB või LAB värviruumides kuni 32-bitises kanalis. Te võite leida sealt laiaulatuslikke tööriista kogumikke, mida saab kasutada kõrgetasemelise täpsuse ja tootvuse saavutamiseks.

Veel üheks heade disainide tegemiseks mõeldud suurepärane programm on Adobe Indesign. Seda disaini tarkvara kasutatakse peamiselt erinevates kirjastuses, kuna teil on võimalik kujundada ajakirju, infolehti, raamatuid, plakateid, interaktiivseid PDF-e, brošüüre ja palju muud. InDesigni poolt pakutud kohandatava paigutuse valikuga on teil võimalik muuta dokumendi teksti ja vastavalt sellele kohandatakse ka graafikat.

Atribuutide ümber on kujundatud paneel, et anda teile veelgi intuitiivsem kontroll tööriistade üle. InDesigni integreeritud Sensei nimeline tehnoloogia pakub automaatse paigutuse ja piltide dimensioonide muutmise võimalust. See on parim programm just algajatele, sest see on märksa kasutajasõbralikum ja arusaadavam kui teised sarnased tarkvarad. Teiste oma meeskonna liikmetega disaini loomiseks on teile abiks Adobe InCopy rakendus. “Creative Cloud Libraries” aitab teil jagada teksti, erinevaid toone ja graafikaid ülejäänud meeskonnaga.

CorelDraw oli varasemalt ehitatud kasutamiseks vaid Windows OS-il. Nüüdseks on see aga saadaval ka Mac-i operatsioonisüsteemi tarvis. Selle kujundusprogrammiga saate luua professionaalseid vektor-illustratsioone. Internetis on veel olemas mitmeid võimsaid disaini tööriistu, mis aitavad teie tööprotsessi veelgi kiirendada. Sellega kaasneb ka veel mitmeid teisi kohandamise võimalusi, töötate te kas logode, veebidisaini või mõne teise projekti kallal. CorelDraw pakub teile nüüdseks AI tehnoloogiat, et varustada teid LiveSketchiga, mis teisendab visandamise täpseteks vektor-kurvideks. Rakendus sisaldab tööriistu nii graafilise disaini kui ka kavandamise jaoks. Lisaks omab see ka Photo-Painti ja Corel Font Manageri fotode suuruse muutmiseks ja kalligraafia haldamiseks.

Tarkvaral on graafilise kujunduse tööriistad ja eelseadistused loomingulise veebisisu arendamiseks. Failide ühilduvus on samuti täiesti hämmastav, sest programm toetab üle 100 faili formaadi.

Xara Designer on loodud nii bit-mapside kui ka vektorite jaoks. Kujundusprogrammid on võimelised käsitlema lauaarvutile kirjastamist, graafilist disaini, illustratsiooni, fototöötlust ja kõike seda ühest kohast. See kujundustarkvara pakub teile sadu teemade kavandeid, disaini elemente ja üle miljoni arhiivifoto. Mis tahes kujundi, joone või millegi muu joonistamisel vektorite abil ei seisa te skaleerimisel vastamisi kvaliteedi kaotamisega. Teil on võimalik ehitada mitmeid kohandatud disaini elemente, et kasutada neid oma disainis. Teie kunstiteostele annavad veel viimase puudutuse mitmed erineva tarkvaras asuvad tööriistad, milleks on näiteks ülemineku toonid (gradient), kontuurid ja läbipaistvus.

GIMP on vabalt saadaolev kujunduste loomiseks mõeldud tarkvara, mis töötab mitmetel erinevatel platvormidel, milleks on Windows, Linux ja Mac OS. GIMP on avatud lähtekoodiga programm, mis lubab teil muuta selle lähtekoodi ja programmi levitada. On olemas mitmeid kohandamisprogramme ja 3 kolmanda osapoole pluginaid, mida saab kasutada GIMPI tootvuse parandamiseks ja paremate kujunduste loomiseks. GIMPI kasutatakse ka piltidele viimase lihvi andmiseks, et luua loomingulisi kompositsioone. Peale selle olete te selle abil võimelised disainima kasutajaliidese komponente ja makette koos disaini elementidega nagu on ikoonid ja logod.

Taaskord on tegu ühe vabavarana saadaoleva tarkvaraga, mida saab kasutada vektorite baasil loodavate kujundite joonistamiseks. Te saate teha logosid, töödelda fotosid, luua illustratsioone ja animeerida käesolevas programmis. Gravitil pole vabakavas võrguühenduseta versiooni. Tarkvara on täielikult kohandatud vastavalt kasutaja vajadustele. Graviti professionaalne versioon on makstud ja sellel on ka märka arenenumad funktsioonid nagu ekspertide valikud, võrguühenduseta versioon jne.

Inkscape, nagu ka paljud teised kujundusprogrammid, pakub mitmeotstarbelist kasutamist. Seda saavad kasutada disainerid, illustraatorid või veebidisainerid. Tarkvaral on paindlikud joonistustööriistad, mis teevad selle tarkvara lihtsasti aru saadavaks ja luua kunsti ilma suurema vaevata. Kui tekst on graafilise disaini integreeritud osa, siis Inkscapel on võimas teksti tööriist teie poolseks kasutamiseks. Tegu on avatud lähtekoodiga tarkvaraga, mida saab kasutada mis tahes platvormil. Disainerid peavad varuma natuke aega sellest tarkvarast arusaamiseks. Seda tarkvara on kõige parem kasutada vektoripõhiste piltide tegemiseks, mida nõutakse SVG formaadis. Inkscape pakub palju erinevaid filtreid ja abistavaid kogukondi, et disaineril oleks soov ja võimalus kasvada.

Vectr vabalt saadaolevad kujundusprogrammid on mõeldud eelkõige vektorgraafikate loomiseks. Nende vektorite skaleerimisel ei seisa te silmitsi kvaliteedi halvenemisega. Vectr ei kasuta piksleid disaini elementide kujundamiseks, vaid kasutab matemaatilisi võrrandeid. See tarkvara on kasutatav nii võrgus kui ka võrguväliselt. Vectr pakub teile platvormi, mida te saate kasutada mis tahes 2D graafikate tegemiseks. Need võivad olla nii visiitkaardid, logod, postrid, brošüürid või midagi muud.

Kui teil ei ole disainimaastikul eelnevaid kogemusi ja te otsite midagi väga lihtsat, siis Canva on mõeldud just teile. See vaba tarkvara lubab teil luua erinevad kujutisi lihtsalt ja kiiresti. Seal on olemas tuhandeid erinevaid teemasid ja pilte, mis on teie jaoks vabalt kasutatavad. Canva töötab “drag and drop” kontseptis, kus te peate valima elemendi ja lohistama selle oma töölauale, et seda seejärel kohandada. See platvorm ei paku teile täiustatud funktsioone nagu kujundusprogrammid Photoshop ja Illustrator. Kuigi see lahendab jällegi algajate disainiprobleemid, kes ei taha võtta osa õppeprotsessist, et soetada tasulist premium tarkvara. Canva on saadaval just graafilise disaini rakendusena, mida saab kasutada nii Apple kui ka Androidi seadmetes. Kõik põhilised Canva funktsioonid on saadaval tasuta. Kuigi te peate olema valmis ka midagi maksma, kui te soovite kasutada näiteks mõnda lisafunktsiooni.

PixTeller on lihtsasti kasutatav tööriist, mis on parim graafiliste piltide ja animatsioonide töötlemiseks. Kõik saavad selle abil teha pilte ja videosid isiklikuks kasutamiseks ilma eriliste tehnilise disaini teadmisteta. Kvaliteetsete graafikate loomine on aeganõudev protsess, kuid selle disainitööriistaga saavad kõik teha isikustatud kujutisi täiesti nullist, kohandatud ja eelnevalt kujundatud teemade abil.

Design Wizard on internetipõhine kujundustarkvara, mille hinnatase algab nullist ja tõuseb sõltuvalt lisafunktsioonide arvust. See graafilise disaini tarkvara pakub kasutajatele miljoneid silmapaistvaid pilte ja üle 150000 teema. Teiseks Design Wizardi lisafunktsiooniks on Hubspoti, Margeto ja Bufferi integreerimine.

See graafilise disaini rakendus on ehitatud kasutamiseks ainult Androidi seadmetel, mille abil saate te luua vektorgraafikaid. See rakendus võimaldab teil teha keerukaid ja silmapaistvaid disainilahendusi ilma suurema vaevata. Nagu nimigi ütleb, pakub see rakendus suuremahulist lõuendit, kus te saate suumida, panoraamida või pöörata. Seal on olemas nelja tüüpi sümmeetriaid, mille abil on teil võimalus eksperimenteerida. Lisaks sellele on seal ka lõputul hulgal kihte, millega on teil võimalus töötada. See rakendus pakub erinevaid täiustatud tõlke-, skaleerimis-, keeramis- ja kvaliteedi parandamise funktsioone. Graafilise disaini rakenduses loodava pildi saab muuta täielikult redigeeritavaks vektoriks. Täiustatud funktsioonidele pääsete te ligi ainult teatud sümboolse summa eest.

Adobe Comp kujundusprogrammid on üles ehitatud ainult kasutamiseks koos teiste Adobe toodetega nagu on Photoshop, Illustrator ja mitmed teised. Disainilahendusi luuakse ainult kasutades erinevaid tekste ja kujutisi. Adobe pakub teile Typekit raamatukogus asuvaid kalligraafiaid. Compiga saate te teisendada oma robustsed disainid haprateks graafikateks ja lõpetada need oma arvutis teiste disainitarkvarade abil.

Algusaegadel olid disainitarkvarad ja kujundusprogrammid kõigile äärmiselt raskesti kasutatavad. Tehnoloogia on tulnud pika tee ja tarkvara on nüüd intuitiivne ning aitab kasutajatel väljendada oma loomingulisust veelgi vabamalt. Õige platvormi valimine sõltub teie tööst ja mida te tahate teile sobiva tarkvara abil saavutada.

Ettevõtted on alati huvitatud head disainerite leidmisest enda ettevõtte käima lükkamiseks. Teie disaini portfell on tuumaks, mille kaudu uued kliendid ja potentsiaalsed tööandjad teie tööd hindavad. Teie hea disaini portfoolio abil jõuate te eduni ja avastada enda jaoks uusi võimalusi, et viia just teile sobiva ametipositsioonini.

Arvestades, et te võite saavutada oma karjääris läbimurde, muutub teie disainiportfelli loomine iseenesest teie karjääri kõige olulisemaks kujundusharjutuseks. Varasemalt panime me kokku põhjaliku juhendi mõnest kümnest näpunäitest mida iga disainer peaks järgima eduka disaini portfoolioga veebisaidi loomisel.

Kuid ühe eduka juhendi jälgimine ei ole teie jaoks piisav. Samuti peaksite te mõtlema natuke kastist väljapoole ja leidma parima viisi enda väljendamiseks ning töö esitamiseks nii hästi kui võimalik. See on koht, kus tuleb kasuks mõningane inspiratsioon. Me oleme olnud tunnistajateks tuhandete disaini portfoolioga veebisaitide loomisel. Me oleme koostanud loetelu oma lemmikutest disaini portfoolioga veebisaitidest, millest on teil võimalik midagi õppida.

 

Magento-banner-image

Magento: Mis asi on Magento ja millised on selle kasutamise põhjused?

Magento on PHP põhjal ehitatud avatud lähtekoodiga platvorm, mis aitab teil luua muljetavaldavaid e-kommerts veebisaite. Selle väljastamise ajaks oli 31. Märts aastal 2008 ja see loodi Zend Framework-i nimelisel platvormil. Platvorm nimega Zend Framework võimaldab ettevõtetel kasutada paindliku ostukorvisüsteemi ning kontrollida oma e-poodide funktsionaalsust, sisu ja välimust. See on üks parimaid tänapäeval saadaolevaid ja kasutatavaid e-kommerts platvorme, kuna see pakub teile laialdaselt reklaamvõimalusi, haldustööriistade kataloogi ja otsingumootorile optimeerimist. Seda saate näha allosas.

Magentol on seejuures veel 3 versiooni:

Magento Community Edition (tasuta)

Magento Enterprise Edition (tasuline)

Magento Go (tasuline ja Magento serveritesse majutatud)

Kuigi Community Edition on neist siiski kasutajate seas kõige levinuim.

Miks tuleks teil Magentot kasutada?

Ettevõtjate ja üksikisikute jaoks, kes soovivad pikendada suhteid professionaalsete poodide veebisaitidega, on Magento kui esimene ja kindel priroteet. Avatud lähtekoodi peetakse peetakse parimaks abimeheks ühe kaasaegse veebipoe loomisel.

Kui te soovite pakkuda oma klientidele parimaid veebiostude kogemusi, on see teie jaoks äärmiselt olulisel kohal. Magento annab teile täieliku kontrolli teie saidi vällimuse ja funktsionaalsuse üle, pakkudes teile laia tööriistade kogumikku.

Siin on mõned peamised Magento funktsioonid:

Tootehaldus: kaasnevad mitmed pildid, valikulised kommentaaride arvustustega tooted, lemmikute loend ja inventuur

Kategooriahaldus: lihtne kategooriate järgi toodete leidmine ja valimine

Inventuurihaldus: varudesse jäänud toodete haldamine, import ja eksport

Kliendikonto: konto staatus, ülekande ajalugu, eelistatud kataloogid, aadress ja ostukorv

Klienditeenindus: täiustatud funktsioonid, kliendi kontaktvorm, põhjalik järelkontroll, e-posti teenus

Tellimuste Haldamine

Maksmismeetodid: Mitmete maksmismeetodite tugi väliste maksemoodulite jaoks, nagu näiteks ePay, eWAY

Otsingutehnoloogia: kiire, sõbralik, otsingutugi Google SiteMaps-is

Rahvusvaheline tugi: mitmekeelne ja rahaline

Reklaami- ja turundusvahendid: kupongid, tutvustused ja palju muud

Analüüs ja raportid: Kombineerige Google Analyticsi teenusega ja esitage mitu aruannet

Mis Eristab Seda Teistest Platvormidest?

Kolmanda osapoole integratsioon

Eduka e-poe toimimiseks lubab Magento hõlpsat integreerimist koos tohutu hulga kolmandate osapoolte teenustega. See võimaldab teil hõlpsalt integreerida kolmandate osapoolte laiendusi ja lahendusi, näiteks välismaksete lüüsid, nagu Paypal, erinevad andmebaasi rakendused, Google Analytics, Google’i ostu- ja saatmisteenused, nagu näiteks saatetellimus, kogu saateprotsessi jälgimine ja palju muud.

Paindlikus

Magento on äärmiselt paindlik e-poe loomiseks mõeldud platvorm, mis sobib kõikvõimalike tööstusharude jaoks. Juhul, kui teil jääb puudu meie sisseehitatud Magento komponentidest, siis alternatiivina on teil võimalik veel ehitada väliseid teie jaoks sobivaid laiendusi.

Taskukohane

Magento suureks eeliseks on selle taskukohasus. Tavaliselt küsitakse mõne professionaalse E-kommerts teenuse valimise eest üüratuid summasid. Magento teenuste puhul saate te olla kindel, et teile pakutav teenus on täiesti tasuta, väljaarvatud installeerimisega ja kohandamisega seotud tasud.

Rahuldav Veebisaidi Kiirus

Kui rääkida lehe laadimiskiirusest, siis Magento tuleb siingi jälle välja võitjana. Magento on juba ammu teadatuntud platvorm kiire laadimisajaga veebilehtede loomiseks. Kindlasti olete te juba teadlik sellest, et aeglane laadimiskiirus võib teie positisiooni SERP-is drastiliselt kahjustada. Mitmetel juhtudel on teil võimalik aeglase laadimiskiirusega seotud probleeme märgata koheselt, mis vahest võivad teid viia tahtmatute tagajärgedeni. Magento võib teid üllatada platvormi enda jõudlusega nii kohandamisvõime kui ka sellega kaasneva usalduse tõttu.

Mobiili-sõbralik

Erinevate statistikate kohaselt kasvab kogu ülemaailmne e-kaubandus aastal 2020 tugevalt üle 20%.

Kui te oma mõtteid selle valdkonna suunas ei suuna, võib ainuüksi mobiiliplatvormi tekitatud müügimahu kaotus viia teid suurte kahjudeni.
Magento tagab, et teil on hõlpsasti võimalik suunata oma pilgud mobiiliversioonile. See on eelintegreeritud reageeriva mobiilse HTML5-ga ja toetab suuremaid mobiilibrausereid. See toetab ka mobiilisõbralikke puutežeste, mõõtkavas pilte, zoomimist, tootepiltide hõlpsat libistamist, mobiilseid agnostilisi tootelehti ja palju muud.

Kohandatavad turbe-eelistused

Turvalisus interneti ülekannete ja kasutajaandmete koha pealt kõige suurem murelaps. Magento on turvalisuse koha pealt üks enim hinnatud platvorme.

See toetab nii SSl-turvalisust kui kas tellimuste haldamise eesliidet, PCI-vastavust tarbijaandmete privaatsusele ja kasutaja- / rollipõhist autentimist, mis muudab teie veebipoe jõuliseks ja hoiab ära kõik pahatahtlikud tellimustegevused ning pettused.

Platformide vaheline ulatus

Ettevõtted on võimelised ulatuma oma tarbijateni läbi erinevate seadmete ja pakkuma teile meeldivaid kasutajakogemusi. Aidata neil kommenteerida erinevaid tooteid ja teenuseid ühest, lisades neid teisest ning teha makseid juba kolmandast seadmest.

Abistav tellimuste haldamine

Klienditeenindajad ja administraatoriteenuste esindajad saavad administratsiioni paneelide kaudu tooteid ja pakkumisi hõlpsalt hallata. Tänu tõrgeteta tellimuste jälgimisele, kõnekeskuse tellimuste loomisele, arvete printimisele ja paljule muule on teie veebipoe tellimuste voo haldamine väga lihtne.

Vabadus valida just teile sobiv majutusteenus ja keskkond

Erinevalt teistest e-kaubanduse platvormidest nagu Shopify ja Volusion lubab Magento valida teie jaoks ihaldusväärse majutusteenuse. See hoiab teie kulud madalad ja soovitab just parimaid majutusteenuse valikuid.

Selle teemaga seotud artiklid:

Parima e-poe tegemine aastal 2020.

Mis asi on Shopify: Teekond läbi Shopify SEO optimeerimise.

jquery-ajax

Mis asi on JQuery AJAX? Kuidas on teil võimalik see enda jaoks tööle panna?

Jquery AJAX on akronüüm, mis on lühendatult “Asynchronous JavaScript and XML” ning see kirjeldab arendustehnikate kogumikku, mida kasutatakse veebisaitide ja veebirakenduste loomiseks. Vastavalt mitmete veebiarendajate ja instruktorite väidetele on AJAX-ist kõige parem aru saada määrates ära selle täpne eesmärk teie veebiarenduse protsessis. Jquery AJAX-i põhifunktsiooniks on asünkroonselt veebisaidi sisu värskendamine, mis tähendab, et tuleb teil ainult väikest osa oma veebisaidi sisust ja seetõttu ei vaja veebilehitseja korduvat uuesti laadimist.

Üks üldlevinumaid asünkroonse värskendamise näiteid on Google’i funktsioon “Google Suggest”. Kui te sisestate Google`i otsinguribale otsingupäringu ja Google`i veebisait hakkab teie teksti sisestamise ajal pakkuma automaatse täitmise valikuid, mis näitab teile, et AJAX on töös. Veebisaidi sisu muutub ilma selle järjepideva manuaalse värskendamiseta. Mitmed funktsioonid nagu Google Suggest on tänapäevase veebibrauseri oluline osa, mis viitab sellele, kui olulist rolli omab AJAX (JQuery) tegelikult veebiarenduses. On välja öeldud, et lisaks Google Suggestile kasutatakse ka AJAX-it tavaliselt selliste funktsioonide värskendamiseks nagu oleku- ja teavitusribad, vormid, kommentaaride sektsioonid ning uuringud ja küsitlused. Mis asjad on täpsemalt “J” ja “X”, mis on osa akronüümist AJAX? Kuidas võimaldavad nad asünkroonset värskendamist?

Praktilised AJAX-i Näited

Mõelge Google’i Autocomplete täitmise funktsioonile. See aitab täies ulatuses esile tuua teie märksõnu, samaaegselt neid trükkides. Märksõnad muutuvad reaalajas, kuid leht jääb jällegi samaks. 1990 aastate alguses, kui interneti ei olnud veel nii kaugele arenenud, nõudsid samad funktsioonid Google`i poolset pidevat uuesti laadimist, kui hüpik aknad koos uute soovitustega avanesid teie ekraanil. AJAX võimaldab andmevahetuse ja esitluskihi samaaegset koostööd, ilma segamata üksteise funktsioone. Kontsept AJAX, on internetis tegelikult ringi jooksnud juba 90. aastate keskpaigast. Laiemat tuntust pälvis see aga alles siis, kui Google hakkas Google Maili ja Google Mapsi sellesse kontseptsiooni kaasama 2004. aastal. Tänapäeval kasutatakse seda laialdaselt erinevates veebirakendustes ja serverisuhtluse sujuvamaks muutmiseks.

Siin on mõned teid abistavad AJAXi näited, mida kasutatakse tänasel päeval igapäeva elus:

 • Hääletus- ja hindamissüsteem

Oled sa kunagi hinnanud mõnda internetist soetatud toodet? Oled sa kunagi täitnud mõne hääletusvormi? Mõlemal juhul kasutavad mõlemad toimingud AJAX-it. Kui te olete klõpsanud lõpuks hindamis- või hääletamisnupul, värskendab veebisait kalkulatsioone, jättes kogu lehe seejuures samasuguseks.

 • Jututoad

Mõni veebisait kasutab oma avalehel sisseehitatud vestlust, kus saate rääkida nende klienditoe ametnikuga. Kui te soovite aga oma lehte samaaegselt uurida, ei pea te ka selle kahjustamise pärast muretsema. AJAX ei laadi teie lehte uuesti iga kord, kui te saadate ja saate uue sõnumi.

 • Twitteri trenditeade

Twitter on hiljuta hakanud kasutama AJAX-it uuenduste tegemiseks. Iga kord, kui teatud trenditeemade kohta on loodud mõni uus säuts, värskendab Twitter uusi arvumäärasid ilma avalehte mõjutamata. Lihtsamalt öeldes teeb AJAX multitegumtöötluse teie jaoks äärmiselt lihtsaks.

Javascript ja XML?

Nagu ülal mainitud, mõeldakse “J” all skriptimis keelt Javascript. Javascript on sellist tüüpi programmeerimiskeel, mida kasutatakse veebisaidi protsesside automatiseerimiseks, nii et veebiarendajad ei peaks igal lehel kuvatava protsessi igat eksemplari eraldi programmeerima. Javascripti puhul kasutatakse seda eelkõige dünaamilise veebisaidi sisu loomiseks, lisamiseks ja haldamiseks. Teisisõnu, pärast märgistuskeelte (HTML ja CSS) kasutamist staatiliste veebifunktsioonide ehitamiseks ja kuvamiseks kasutatakse Javascripti funktsioonide juhtimiseks, mis vajavad reaalajas värskendusi. Kuna Javascripti eesmärgiks on veebisaidi sisu uuendamine, ilma kasutajapoolse manuaalse lehe laadimiseta, on see kriitiline komponent AJAX-i asünkroonse uuendamise juures.

“X” ehk XML (laiendatav märgistuskeel). Nagu nimigi vihjab, XML on märgistuskeel, mis tähendab seda, et see kuulub samasse kogukonda selliste keeltega, nagu on HTML ja CSS. Märgistuskeeled on kodeerimiskeeled, mida kasutatakse veebidokumentide osade ära märkimiseks, mille eesmärgiks on anda veeblehitsejatele juhiseid veebilehe mõistmiseks, töötlemiseks ja kuvamiseks, võrreldes tegeliku tekstiga, mida käesoleval lehel kuvatakse. Kui HTML ja CSS on keskendunud sellele kuidas peaks teie saidi sisu mõnel lehel kuvama, siis XML-i abil edastatakse lehel säilitatud andmed brauseritele, mis seda vaatavad. Eraldi arvutisüsteemid pole sageli üksteisega kooskõlas ja ei ole sellepärast ka võimelised suhtlema erinevate süsteemide poolt vormindatud andmetega. XML võimaldab arendajatel neid takistusi kerge vaevaga ületada, salvestades andmeid XML-i siltide vahel lihtteksti formaadis. Seda tehes pakub XML võimalusi andmete säilitamiseks, teisaldamiseks ja jagamiseks, mis ei sõltu konkreetsest tarkvarast või riistvarast, kus andmed peavad olema lihtsasti kätte- ja arusaadavad kõigile tarkvara- ja riistvara platvormidele. RSS ehk tellitud veebikanalid, mis võimaldavad juurdepääsu blogidele ja uudisteallikate sisule, kui need reaalajas värskendatakse, on üles ehitatud koos XML-iga ja on üheks näiteks keelte praktilisest andmete jagamise võimalustest. Kuidas ühildub XML Javascriptiga AJAX-i moodustamiseks?

Mis Moodi AJAX Töötab?

Pidage meeles, et AJAX ei ole kui ühtne eraldi seisev tehnoloogia ega ka programmeerimiskeel. AJAX on selle asemel hoopis erinevatest arendustehnikatest koosnev kogumik.

Üldiselt koosneb järgmine süsteem:

 • HTML ja XHTML peamiseks keeleks ning CSS esitlemiseks
 • The Document Object Model (DOM) dünaamiliste andmete kuvamiseks ja nende koostoimeks.
 • XML andmete vahetamiseks ja XSLT selle manipuleerimiseks. Paljud arendajad on asendanud selle JSON-iga, kuna see on oma vormilt Javascriptile sarnasem.
 • XMLHttpRequest objekt asünkroonseks suhtluseks
 • Lõpuks JavaScripti programmeerimiskeel, et kõiki neid tehnoloogiaid kokku viia

Javascript ja XML ühilduvad asünkroonse värskendmise toimel, kasutades midagi, mida nimetatakse XMLHttpRequest – objektiks. Kui kasutaja külastab AJAX-i loomiseks mõeldud veebidisaini, siis näete te erinevaid sündmuseid (kasutaja lehe laadimine, nupule klõpsamine, vormi täitmine), mille abil Javascript loob XMLHttpRequest objekti, mis edastab XML formaadis olevad andmed veebibrauserist veebiserverisse. XMLHttpRequest saadab päringu veebiserverisse lehe andmete uuendamiseks, mille järel töötleb server teie päringut ning pärast seda luuakse serveripoolne vastus, mis saadetakse tagasi brauserile, et Javascripti oleks võimalik kasutada vastuse töötlemiseks ja värskendatud sisu kuvamiseks ekraanil.

Teisisõnu: Javascript automatiseerib värskendamisprotsessi, värskendatud sisu taotlus vormistatakse XML-is, et see oleks kõigile arusaadav, ja Javascript võtaks taas osa olulise osa värskendamisest. AJAX-tehnika eirab kõrvalisi lehe andmeid ning tegeleb ainult värskendatud teabe taotluste ja värskendatud teabe töötlemisega. AJAX muudab teie poolt kasutatavad veebisaidid ja rakendused kasutajate jaoks kiiremaks ja reageerivamaks.

AJAX-i Õppimine

Kuigi teadmisi Javascriptist ja erinevatest märgistuskeeltest on tõenäoliselt teil võimalik kõige paremini omandada koha pealsetes loengutes, on nende oskuste koondamine ja AJAX-i tehnikate valdamine võimalik ka läbi interneti õppevideode. Vabalt saadaolevad õppevideod: Udacity, Jquery, Webucator ja Code School. Pidage meeles, kui te olete varasemalt juba teadmised Javascriptist, HTML-ist ja XML-ist omandanud või olete veel praegusel ajahetkel õppeprotsessil, siis AJAX on lihtsalt meetod kõikide nende oskuste koondamiseks, mis omandatakse kursuse õppetundide jooksul.

Kokkuvõtteks

Mõiste kõrvale jättes, on JQuery AJAX-i kasutamise parimaks eeliseks see, et see parandab kasutajakogemusi teie veebisaidi sujuvamaks muutmisega. Teie külastajad ei pea viitma kaua aega teie sisule juurdepääsuks, kuigi see sõltub suuresti ka teie vajadustest. Google lubab näiteks Google Maili kasutamisel valida AJAX-i ja tavapärase versiooni vahel. Oma kasutajad peaksite te panema näiteks loendi algusesse ja vastavalt sellele kasutama ka AJAX-it.