sem vs seo banner

SEM vs SEO: Mis on nende erinevuseks ja milline neist on õige just minu ettevõtele?

Kõige pealt lühidalt sellest, mis on üldse SEO ja SEM, ning siis toome teieni SEO ja SEM-i omavahelise võrdluse ehk SEM vs SEO.

Otsingumootoritel nagu Google on kahte erinevat tüüpi otsingutulemused – makstud ja orgaanilised.

Makstud tulemused või täpsemalt öelduna makstud reklaamid ilmuvad nähtavale juhul, kui keegi maksab Google`ile klõpsatuste ehk klickide eest.

Orgaanilised tulemused on aga need, mida peetakse Google`i poolt päringute seisukohalt kõige olulisemaks.

Ettevõtete omanikud saavad toimetada liiklust teie saidile läbi makstud ja orgaaniliste tulemuste läbi SEO ja SEM strateegiate.

Nüüd aga Kõige Olisemast. Mis on SEO ja SEM ning Nende Erinevused?

SEO (Search Engine Optimization) on otsingumootori orgaaniliste tulemuste kaudu avastatava sisu optimeerimise tava.

SEM (Search Engine Marketing) on lai mõiste, mis hõlmab SEO ja PPC.

Otsingute optimeerimine on äärmiselt oluline turundusstrateegia just teie ettevõttele, et äratada tähelepanu teie potentsiaalsetes klientides, suunata liiklust teie veebisaidile ja nende ettevõtte edu kasvatamiseks. Kuid otsingule optimeerimist võib olla raske hallata, eriti juhul kui te ei tea, mis on SEM-i ja SEO erinevuseks.

Nende taktikad võivad kõlada küll sarnaselt, kuid nad on teie otsingule optimeerimisele kaks täiesti erinevat lähenemist. Kui te kasutate igapäevaselt erinevaid termineid SEM ja SEO vaheldumisi ja te ei tea nende kahe erinevust, ei edasta te ka oma nähtavuse parandamise eesmärgil selget ja tõhusat strateegiat.

Järgnev postitus annab teile selge arusaama nende definitsioonidest ja väärtustest ning anda teile vastuseid edasistele küsimustele.

Lisaks räägitakse siin ka SEO ja SEM-i põhitõdedest ning strateegiatest, mis aitavad teil ettevõtte nähtavust ja toimivust parandada. Vaadake üle ka meie SEM vs SEO ehk SEO ja SEM-i võrdlev infograafik, mis aitab teil nende erinevusest paremini aru saada.

Mis on Otsinguturundus?

Enne kui te loote strateegilise otsinguturunduse strateegia, peate te aru saama seda tüüpi turundusest. Alustame sellega siis päris algusest.
Otsinguturundus on seotud mis tahes taktikaga, mis toob teie brändile tähelepanu, ilmudes otsingumootori tulemuste lehtedel. See sisaldab jõupingutusi, et saavutada paremaid tulemusi ja kasvatada otsingunähtavust, mis mõjutab teie veebisaidile või kindlatele lehtedele suunatud liiklust.

On olemas kaks peamist otsinguturunduse alla kuuluvat kategooriat.

# SEM, mis kasutab makstud strateegiaid, et ilmuda otsingutes.

# SEO, mis kasutab orgaanilisi strateegiaid, et ilmuda otsingutes.

Peamiseks SEO ja SEM-i erinevuseks ongi, et SEM on makstud strateegia ja SEO on orgaaniline strateegia.

Nagu enamus elemente otsingutööstuses, on ka otseturundusega seotud määratlused suures osas edasi arenenud. Mõned turundajad võivad võtta SEM-i kui peamist terminit, mis sisaldab oma korda nii tasulisi kui ka orgaanilisi turundusstrateegiaid. Kuid teie turundusplaani selgitamise eesmärgil soovitame me liigitada need eraldi kategooriatesse.

Kuna need terminid on asendatavad ja tähendavad erinevate turundajate jaoks erinevaid asju, tehke oma koostööpartnerile alati esimesena selgeks nende tähendused. Viige oma turunduspartneritega läbi definitsioonidega seotud arutelu, et te läheneksite strateegiale sama mõistva suhtumisega.

Mis Asi on Siis SEM?

SEM-i või otsingumootorile turundust võetakse tihtipeale kui osa otsinguturundusest, mis kasutab makstud taktikaid, et saavutada nähtavus tulemuste lehel. Makstud SEM strateegia sisaldab nii reklaamide üles seadmist, nende optimeerimist ja eelarve määramist reklaamide lisamise jaoks.

Sellele strateegiale viitatakse tihtipeale kui makstud või PPC otsinguturundusele.

Selle strateegia jaoks on kõige populaarsem otsinguteenuse pakkuja Google Ads ehk Google Adwords. Selle taktika abil sooritavad brändid märksõna uuringu ja loovad kampaaniaid, mis sihivad nende tööstuse, toodete ja teenuste kohta käivaid parimaid märksõnu. SEO puhul brändid lihtsalt ei maksa tulemuste lehele reklaamide asetamise eest. Selle asemel kasutavad nad mitmesuguseid taktikaid, mis innustavad otsimootoreid näitama oma sisu SERPI-de ülaosas, kuna tulemus omab väärtust ja on ka autoriteetne.

SEO sisaldab sadu taktikaid, mis võivad aidata brändil oma otsingutaset paremaks muuta. Need “white hat” SEO tehnikat liigitatakse tihtipeale kolme erinevasse kategooriasse.

On-Page SEO, mis optimeerib igat veebisaidi lehte individuaalselt, et sihtida otsingumootoris esinemiseks spetsiifilisi märksõnu. Need strateegiad sisaldavad märksõna uuringuid, sisu loomist ja märksõna optimeerimist. On-Page SEO aitab otsingumootoritel saada aru lehe sisust, et anda seeläbi sellele paremad tulemused.

Tehniline SEO optimeerib veebisaidi elemente kui ühtset tervikut, et parandada selle taustastruktuuri ja alust. Need strateegiad seostuvad saidi kiiruse, mobiili-sõbralikkuse, indekseerimise, saidi struktuuri, struktuursete andmete ja turvalisusega. Tehniline SEO parandab kasutajakogemusi, mis viivad teie saidi ettevõtte paremate tulemusteni.

Off-Page SEO tegeleb veebisaidi maine ja autoriteedi kasvatamisega, läbi teiste kvaliteetlehtedega ühendamise. Off-Page SEO tehnikad sisaldavad linkide ehitamist teistelt saitidelt, kohalike kirjete haldamist ja kataloogide profiile. Klõpsates mõne ettevõtte saidi välisele lingile, näitab see, et brändi veebisait on usaldusväärne, reputatsiooniga hea mainega, mis parandab ka saidi kohta SERP-is.

Korralik SEO plaan ei keskendu ainult neist kolme ühele SEO tüübile, vaid kombineerib kõik kolm strateegiat pareimate tulemuste saavutamiseks.

SEM vs SEO – Mis on Nende Erinevus?

SEM ja SEO on otsinguturunduse unikaalsed elemendid. Aga kui me jõume SEM vs SEO ehk teisisõnu SEM-i ja SEO võrdluse juurde, näete te, et neil on nii sarnasusi, kui ka mitmeid neid üksteisest eristavaid erinevusi.

SEM vs SEO ja Nende Sarnasused

Mõlemad aitavad teie brändil otsingutulemustes välja paista. Nende peamiseks sarnasuseks on see, et nende eesmärgiks aidata teie brändil ilmuda SERP-is teid rahuldaval positsioonil. Iga strateegia eesmärgiks on aidata mõnel brändil ilmuda otsingutulemustes läbi mõne tööstuse või ettevõttega seotud märksõnade otsingu.

Mõlemad on loodud teie saidile liikluse suunamiseks. Mõlema eesmärgiks on SERP-is nähtavuse saavutamine ja veelgi olulisem, et liikluse toimetamine veebisaidile. Igas strateegias kasutatakse taktikat, et suurendada klikkimise määra (CTR) ja saada rohkem kasutajaid otsingutulemustele klõpsates.

Mõlemad nõuavad oma sihtrühma tundmist. Et mõlemas strateegias edukas olla, peab teil olema hea arusaam oma sihtrühmast ja nende käitumisest. Ostja isiksusi ja psühhograafilist segmenteerimist kasutades saate te oma publikuga tutvusi luua ning saada aru tema vajadustest ja otsitavast. Seejärel saate te luua väärtuslikku sisu, mis tehakse neile nähtavaks hetkel, kui nad otsivad oma brändiga seotud lahendusi.
Mõlemad leiavad märksõna uuringute abil teile sobivaid märksõnu. Esimeseks sammuks on mõlema, nii SEM-i kui ka SEO märksõna uuringute läbi viimine, et oleks võimalik sihtida parimaid märksõnu. Uurimistöö hõlmab parimate märksõnade otsimist, et teha kindlaks neist parimad, mida teie jaoks ideaalseim vaatajaskond otsib. See sisaldab ka konkurentsi uuringut sellest, milliseid samu märksõnu teised brändid sihivad ja mida te peate tegema teise ettevõtetega võistlemiseks.

Mõlemad sihivad spetsiifilisi märksõnu. Mõlemad strateegiad on keskendunud kindlatele märksõnadele, mis leitakse läbi märksõna uuringute. Iga taktika tuumaks on märksõnad.

Mõlemad nõuavad testimist ja järjepidevat optimeerimist. Kui teha (SEM vs SEO) võrdlus SEM-i ja SEO vahel, peaksite te teadma, et kumb neist pole strateegia, mida te tohiksite unustada. Mõlema jaoks on oluline järjepidev jälgimine ja optimeerimine parema sooritusvõimeni jõudmiseks.

SEM vs SEO ja Nende Erinevused

Kõik SEM-i otsingute läbi leitu sisaldab tähist „Ad”. SEO seda ei tee. SEM-i või SEO abil ilmuvad tulemused näevad tulemuste lehel teistmoodi välja. Makstud reklaamid, mis saavutavad asetamise läbi SEM-i taktikate, samas kui otsingutulemused, mis ilmuvad orgaanilise SEO tulemusena, ei ole sellisel viisil tähistatud.

SEM-i otsingutulemustel on olemas reklaamide laiendused. Kui võrrelda SEM-i ja SEO-d, siis leiate te erinevusi ka otsingutulemuste visuaalses välimuses. SEM-i otsingutulemused võivad sisaldada reklaamide laiendusi, mis saavad lisada täiendavaid linke, kontaktandmeid kui ka tegevusele kutsungeid. Teisest küljest võivad SEO tulemused jällegi ilmuda otsingus esiletoodud lõikudega.

Te maksate igal korral, kui mõni kasutaja klõpsab mõnel SEM-i tulemusel. Juhul, kui te klõpsate aga mõnel SEO tulemil, ei maksa te midagi. SEM-i tulemused on makstud reklaamid, mille brändilt võetakse teatav summa igal korral, kui kasutaja sellel tulemusel klõpsab. Selle tõttu peate te omama ka eelarvet järjepidevalt näidatavate SEM-i reklaamide jaoks. Teisest küljest ei pea te jällegi midagi maksma juhul, kui te klõpsate orgaanilisel tulemusel.

 • SEM-i tulemusi kuvatakse teie poolt valitud sihtrühmale.

SEO tulemused seda jällegi ei tee. Kuigi edukad SEO ja SEM-i strateegiad on juhitud eesmärgiga ühendada need valitud sihtrühmaga, on seda sihtrühma võimalik määratleda ära ainult SEM-i kaudu. Läbi SEM-i saate te valida, milliseid sihtrühmi te soovite otsingutulemustes näha, andes neile vanuse, asukoha, sissetuleku ja palju muud. Samas läbi SEO ei saa te ise jällegi ise valida kes teie tulemeid näevad.

 • SEM-i mõju on koheselt tuntav.

SEO puhul võtab see kõik aga aega. Läbi makstud SEM-i reklaamide saate te alustada oma tulemuste sihtrühmale esitamist koheselt ja paari klõpsu abil. Niipea kui te käivitate kampaania, hakkavad reklaamid ilmuma tulemuste lehel. Igal ajal on teil võimalik oma reklaamid käivitada nende nähtavuse suurendamiseks, või hoopis deaktiveerida, et need enam esile ei kerkiks. SEO on midagi, mille te omandate mõningase aja jooksul. Rakendades oma SEO strateegia mõnel brändil, võib see aega võtta mitmeid kuid enne, kui see hakkab mingeid tulemusi näitama.

 • SEM on testimiseks parem kui seda on SEO.

SEM on testimiseks parem, sest selle makstud reklaame on teil võimalik koheselt sisse ja välja lülitada. Uue taktika testimiseks saate te oma reklaami kiiresti üle vaadata, sihtida uusi sihtrühmi ja muuta maandumislehe sisu. See paindlikus aitab strateegiates koheselt erinevusi märgata. SEO ei lase teil seda saavutada, kuna muudatuste tegemine ja tulemuste erinevuste jälgimine võtab liiga palju aega.

 • SEO lisab teile väärtust mõningase aja jooksul, kuid SEM teeb seda koheselt.

SEM on aktiivne ainult niikaua, kui te olete valmis oma reklaamide ilmumise eest maksma. Niipea kui te lülitate oma reklaamid välja, on ka teie strateegiad läbi. SEO puhul on kõik vastupidi. SEO strateegia kasvab aja jooksul ja jätab kestvaid tulemuseid.

 • SEO-l on kõrgem “CTR” ehk click-through-rate kui SEM-il.

Tavaliselt on kolmel esimesel leitud tulemustest kõrgeim CTR. Juhul kui teil õnnestub tõusta esikohale, saate te suure tõenäosusega SEO sooritusvõimega ületada SEM-i reklaamid. Aga kui te ilmute teisel või mõnel veelgi madalamal asuval tulemuste lehel, saate te arvatavasti paremaid tulemusi läbi SEM-i.

SEM vs. SEO – Kumb Neist on Teglikult Parem?

Nüüd, kui te olete omavahel võrrelnud SEM-i ja SEO-d, on teil lihtsam otsustada, milline taktika on õige just teie turundusstrateegiate jaoks. Otsustamisel, milline neist on õige just teie brändi jaoks, kasuta oma olemasolevaid teadmisi ja arvesta järgnevaga:

 • Arvesta oma konkurentsiga.

Enne kui te otsustate, kuidas on teil võimalik nendega kõige paremini konkureerida, avastage, mida teie konkurendid teevad ja kuidas neil oma otsinguturundusel läheb. Tehke uuring, milliste terminite järgi nad orgaaniliselt parimate tulemuste saavutamiseks kasutavad. Mõelge, kas teil on võimalik luua plaan nende asukoha ületamiseks tulemuste lehel. Vaatama peaksite te ka seda, milliseid makstud termineid nad kasutavad ka liikluse enda saidile suunamiseks. Viies läbi uuringu, peaksite te üles otsima lüngad, mida teil on võimalik täita, ja ka piirkonnad, kus te ei ole võimelised konkureerima nii tasulises kui ka orgaanilises otsingus.

Hea ülevaate saamiseks oma konkurentide märksõnade strateegiatest saate te kasutada mitmeid erinevaid võimalusi. Sisestage sina kuni 10 oma peamist konkurenti, et näha neile enim liiklust toovaid orgaanilisi ja makstud termineid.

 • Võtke arvesse seda, kui hästi tunnete oma tööstust.

Kui olete juba ettevõtluses kanda kinnitanud ja teadlik oma klientide soovidest ning kuidas kõige paremini nende juurde jõuda, võiksite te alustada pikaajalise SEO strateegia väljatöötamist, mis annab aja jooksul ka vajalikke väärtusi. Kui te pole päris kindel kuidas teie kliendid teie pakkumistele ja sisule reageerida võivad, peaksite te võibolla kasutama SEM-i kampaaniat, mis võimaldab teil oma mõtteid, tooteid ja isegi teenuseid testida. Turuuuringuteks ja sihtrühma ning positsiooni mõistmiseks selles valdkonnas peaksite te vaatama siia.

 • Milline on teie kliendi ostutsükkel.

Kui teie toodetel ja teenustel on lühike klientide ostutsükkel, tähendab see, et teie kliendid teavad, mida nad tahavad, otsivad ja ostavad. Nii saate te kasu SEM-i reklaamidest, mis panevad teie toote just sinna, kus see klientidele nähtavaks saab. Pikemad ostutsükli juures, kus kliendid otsivad ja võrdlevad tooteid pika aja vältel, ei pruugi SEM nii hästi töödata.

 • Mõelge, milline on teie tööstuse keskmine “cost-per-click” (CPR).

Enne, kui te otsustate, et SEM on just see õige teie ettevõtte jaoks, viige läbi uuring, et saada teada, kui palju tuleks teil kulutada makstud otsingutulemuste näitamiseks. Seda just selleks, et märksõnadel on sõltuvalt konkurentsist erinevad maksumused. Kui teie märksõna ” average cost-per-click” on pigem madal, võib see olla teie jaoks õige strateegia. Kui kui teie märksõna maksumus tundub teile liiga kõrge, siis suunake oma pilgud pigem SEO poole.

 • Arvestage oma ettevõtte vanusega.

Juhul, kui te olete värskelt ettevõtlusega algust teinud ja loonud sellele omase veebisaidi, võtab sellele SEO loomine väga palju aega, et see hakkaks ka orgaanilistest otsingutes välja paistma. See ei tähenda kindlasti seda, et te ei peaks SEO strateegiat kasutama, kuid samaaegselt võiksite te kasu lõigata ka SEM-ist. SEM on efektiivne viis liikluse suunamiseks teie saidile niikauaks, kui näete soovitud tulemusi ka SEO strateegiast.

 • Võtke arvesse oma veebisaidi staatust.

Kui te loote turundusstrateegiat, otsige võimalusi, mis avaldavad sellele võimalikult suurt mõju, võimalikult väikse vaevaga. Enne, kui te käivitate otsinguturunduse kampaania, uurige oma veebisaiti, et oleks võimalusi oma SEO strateegia kasvatamiseks, mis toimib juba enne SEM-i kampaaniasse rahades süstimist.

 • Paranda Oma SEO ja SEM-i Strateegiaid

SEM vs SEO ehk SEM-i ja SEO omavahelises võrdluses ei esine ühtegi lihtsat vastust. Seal on lihtsalt nii meeletult suurel hulgal erinevaid elemente, mida tuleks kaaluda. Ühed ettevõtted on oma tähelepanu suunanud SEO-le ja teised jällegi SEM-ile. Võimalus on õigeks lähenemiseks teie ettevõttele SEO ja SEM-i strateegiate kombinatsiooniga. See kõik oleneb teie ärilistest eesmärkidest. Nüüd kui te olete teadlik SEO ja SEM-i erinevustest, on teil lihtsam otsustada, kuidas te saate aidata oma brändil saavutada vajalikud tulemused.

Kokkuvõtte

See ei ole lõputu võitlus SEM-i ja SEO vahel. Võtmeks on arusaam sellest, millal ja kus mingit strateegiat tuleks kasutada, et saavutada ihaldatud tulemused.

CRM - Customer Relationship Management concept green text

CRM ja Selle Teekond: Mis on CRM?

Mis on CRM ja selle lihtne definitsioon?

Mis on CRM? Kliendisuhete juhtimine (Customer relationship management aka. CRM) on tehnoloogia, mis võimaldab hallata kõiki teie ettevõtte suhteid klientide ja potentsiaalsete klientidega. Eesmärk on lihtne: Paranda oma ettevõtte vahelisi suhteid. CRM-tarkvara aitab ettevõtetel hoida neid klientidega ühenduses, muuta sujuvamaks erinevaid protsesse ja parandada nende kasumlikkust.

Kui inimesed küsivad küsimuse, mis on CRM, viitavad nad tavaliselt tööriistale nimega CRM, mis aitab teid kontaktide haldamises, müügihalduses, produktiivsusel ja paljus muus.

CRM-i lahendused aitavad teil keskenduda teie ettevõtte ja individuaalsete inimeste vahelistele suhetele – sinna hulka kuuluvad ka kliendid, teenuste kasutajad, kaastöötajad või isegi tarnijad – kogu teie elutsükli jooksul nendega koos, sealhulgas uuete klientide leidmise, nende ettevõtte kaasamise ning kogu omavahelise suhte ajal tugi- ja lisateenuste pakkumisega.

Kelle jaoks on CRM mõeldud?

CRM-süsteem pakub midagi igaleühele – alates müügist, klienditeenindusest, ettevõtluse loomisest, värbamisest, turundusest või mõnest muust valdkonnast. CRM tööriist laseb teil varundada klientide ja potentsiaalsete klientide kontaktteavet, tuvastada müügivõimalusi, salvestada teenindusprobleeme ja hallata turunduskampaaniaid – ja seda kõike ühes kohas – ning teha kliendisuhtlusega seotud teave ligipääsetavaks kõigile teie ettevõtte töötajatele, kes sellest huvitatud on.

Hea nähtavuse ja andmetele kerge ligipääsetavusega on lihtsaim teil teha koostööd ja tõsta ka tootlikkust. Absoluutselt kõigil teie ettevõtte töötajatel on võimalik näha klientide vahelisi suhtlusi, mida on nad endale soetanud, millal on nad viimati midagi ostnud, kui palju nad selle kõige eest maksid ja palju muudki.

CRM aitab igas suuruses ettevõtetel liikuda nende kasvu poole, ja see võib olla eriti kasulik just väikeettevõtetele, kus meeskonnad peavad tihtipeale leidma viise tegemaks rohkem vähese abiga.

Miks on CRM teie ettevõtte jaoks oluline?

Kui teie ettevõtte jääb püsima, teate te, et te vajate edaspidiselt strateegiat. Teil on eesmärgiks müük, ärilised eesmärgid ja kasumlikkus. Kui värske ja usaldusväärse teabe omandamine oma edusammude kohta võib olla väga keerukas.

Kuidas teisendada müügist, klienditeenindusest, turundusest ja sotsiaalmeedia jälgimisest tulenev andmevoog kasulikuks äriteabeks? CRM annab teile selge ülevaate teie klientidest. Teil on võimalik kõike näha ühest kohast – lihtne ja kohandatav juhtpaneel, mis võib teile näidata teie klientide ja teie vahelist ajalugu, tellimuste staatust, kõiki lahendamata klienditeeninduse probleeme ja palju muud.

Võite isegi lisada teabe nende avalike sotsiaalmeediategevuse kohta – nende meeldimised ja mittemeeldimised, see, mida nad räägivad ja mida teie või teie konkurentide kohta jagavad. Turundajad saavad kasutada CRM-lahendust, et paremini mõista müügi või tulevate väljavaadete kogumit, muutes prognoosimise lihtsamaks ja täpsemaks. Teil on selge ülevaade võimalustest ja müügivihjest, mis näitab teile selget teed päringutest müügini. Mõni suurim tootlikkuse kasv võib tuleneda CRM-ist kui müügi- ja turundusvahendist kaugemale jõudmisest ja selle oma ettevõttesse lisamisest – alates HR-ist kuni klienditeeninduse ja tarneahela juhtimiseni.

Kuigi CRM-i on traditsiooniliselt kasutatud kui müügi- ja turundutööriistana, näevad ka klienditeenindusmeeskonnad nende kasutamises suuri eeliseid. Tänapäeval võib klient näha probleemi ühes kanalis, nagu näiteks Facebookis – ja minna seda seejärel parandama läbi e-posti või isegi telefoni teel. CRM-platvorm võimaldab teil päringuid hallata erinevate kanalite kaudu, ilma et peaksite järge kaotama.

Ettevõtte juhtimine ilma CRM tarkvarata võib osutuda teile üsna kulukaks.

Rohkem haldust tähendab seda, et teil on vähem aega kõige muu jaoks. Aktiivne müügimeeskond võib luua massiivse andmevoo. Selle abil on teil võimalik suhelda ja kohtuda potentsiaalsete klientidega ning leida väärtuslikku teavet, mis sageli salvestatakse käsitsi märkmikusse, sülearvutisse või lihtsalt jäetakse meelde.

Üksikasjad võivad kergesti ära kaduda, kohtumistele ei järgne kiiret järelevalvet ning klientide eelistamine võib olla pigem aimdus, kui rangelt faktil põhinev harjutus. See kõik võib muutuda äärmiselt keerukaks, kui võtmeisikust müüja edasi liigub. Kuid CRM-i puudumine ei kahjusta ainult müügitulemusi.

Teie kliendid võivad teiega ühendust võtta läbi erinevate platvormide – telefoni, emaili, sotsiaalmeedia – küsimuste esitamine, tellimuste järgimine või teiega ühenduse võtmine mõne probleemi osas. Ilma ühise suhtlemisplatvormita võib teabevahetus jääda puudulikuks või minna andmevoos täielikult kaduma, mis kaasneb aeglase ja ebarahuldava redigeerimisega.

Isegi kui te olete jõudnud kõikide andmete kogumisega lõpule, seisate te silmitsi nende lahti mõtestamisega. Äärmiselt raske võib olla sealt kasuliku informatsiooni eraldamine. Auditeid on raske luua ja see võib kulutada palju väärtuslikku aega. Mänedžerid võivad kaotada oma meeskondade töö suhtes sihi, mis tähendab, et nad ei jõua õigel ajal olulise toe pakkumiseni – samas kui järelevalve puudumine võib põhjustada ka meeskonna vastutuse puudumise.

Mis on CRM ja mida see süsteem teie heaks teeb?

Kliendisuhete haldamise lahendus aitab teil luua uusi kliente, võita nende usaldust ja hoida neid rahulolevana, korraldades kliendi- ja potentsiaalse kliendi teavet viisil, mis aitab luua nendega tugevamaid, et laiendada oma äri kiiremini ja kergemine. CRM-süsteemid algavad kliendi veebisaidi, e-posti, telefoni, sotsiaalmeedia andmete ja muu kogumisega mitmetest erinevatest allikatest ja kanalitest. Samuti võib see automaatselt koguda ka muud ja kõrvalist teavet, näiteks värskeid päevauudiseid ettevõtte tegevusest, mis võib salvestada isiklikke andmeid, nagu näiteks kliendi isiklikke eelistusi suhtluste kohta. CRM-tööriist tegeleb selle teabe korraldamisega, et teil oleks täielik ja üldine ülevaade eraisikutest ja ettevõtetest, et te saaksite omavahelistest suhetest aja jooksul paremini aru.

CRM-i platvorm võimaldab teil luua ka ühendust teiste rakendustega, mis aitavad teil arendada teie kliendisuhteid. CRM-lahendused on tänapäeval palju avatumad kui minevikus ning sellepärast on teil võimalik neid integreerida teile meelepäraste tööriistadega, nagu näiteks dokumentide allkirjastamine, arvepidamine ning uuringud, nii et teave on suunatud mitmel viisil, et anda tõeliselt lai ülevaade teie kliendist.

Uue põlvkonna CRM aitab teil liikuda veel kaugemale – sisseehitatud uuringud automatiseerivad administratiivsed toimingud, nagu andmesisestus, nii et te omate rohkem vaba aega väärtuslike tegevuste jaoks. Automaatselt genereeritud teadmised aitavad teil oma kliente paremini mõista, isegi ennustades, kuidas nad end tunnevad ja tegutsevad, et saaksite ette valmistada õige teavitustöö.

Siin on mõned sammud sellest, kuidas on teile CRM abiks tänasel päeval.

# Tehke täiustusi oma lõpptulemile.

On kindlaks tehtud, et CRM-platvormi kasutamine annab teile reaalseid tulemusi ning sealhulgas konkreetseid uuendusi. Siit on näha kuidas on CRM ennast tõestanud:

# Identifitseerige ja kohandage kategooriad.

CRM-süsteem aitab teil hõlpsalt ja kiiresti uusi müügivihjeid tuvastada ning neid täpselt kategoriseerida ja lisada. Õigetele müügivihjetele keskendudes saab müük määrata ära tähtsamad tehingute sulgemise võimalused ja turundus saab tuvastada müügivihjeid, mis vajavad enim turgutamist, et neid kvaliteetseteks müügivihjeteks muuta.

Kui klientide ja potentsiaalsete klientide kohta on omandatud täielik, täpne ja tsentraalne teave, võib müük ja turundus suunata nende tähelepanu ja energia õigetele klientidele.

# Suurendage olemasolevate klientide taotluste arvu.

Kui te mõistate oma kliente paremini, saavad ristmüügi ja müügi võimalused teile arusaadavaks, mis annab teile võimaluse olemasolevate klientide seast uusi ettevõtteid.

Parema nähtavusega saate te hoida kliendid õnnelikena. Õnnelikud kliendid saavad suure tõenäosusega korduvateks klientideks, kes veedavad omakorda teie saidil rohkem aega – uuringute kohaselt kuni 33%.

# Pakkuge oma kliendile paremat tuge.

Praegused kliendid ootavad teilt isikupärastatud tuge, nii päeval kui öösel. CRM-süsteem aitab teil pakkuda oma klientidele kõrgekvaliteedilist ja otsitavat teenust. Teie esindajad näevad kiiresti, milliseid tooteid kliendid on tellinud, ja saavad kirja iga suhtluse kohta, et nad saaksid klientidele kiiresti anda neile vajalikud vastused.

# Paranda oma tooteid ja teenuseid.

CRM-süsteem kogub vajalikku informatsiooni laias valikus allikatest. See annab teile suurepärase arusaama teie klientide enesetundest ja mida nad teie organisatsiooni kohta räägivad – nii saate enda poolt pakutavat täiustada, probleeme varakult märgata ja ka vead tuvastada.
Pilvepõhine CRM pakub teile järgmist.

CRM ja pilvepõhine revolutsioon on paljudki muutnud. Võib-olla on CRM-süsteemide olulisemaiks lahenduseks on olnud kohapealse CRM-i tarkvara pilve poole liikumine. Vajaduseta installida tarkvara tuhandetesse erinevatesse lauaarvutitesse ja mobiilseadmetesse, avastavad igas suuruses ettevõtted üle maailma andmete, tarkvara ja teenuste turvalisse veebikeskkonda viimise eeliseid.

Töötamine mis tahes asukohast.

Pilvepõhised süsteemid nagu “Salesforce”, et kõigile on sama informatsioon samaaegselt kättesaadav ja kasutatav. Teie müügimeeskonnad saavad kodust ja töölt eemal olles kontrollida vajalikku teavat, värskendada seda koheselt pärast koosolekuid või töötada mis tahes asukohast. Üks ja sama informatsioon on kättesaadav kõigile kes seda vajavad, alates müügimeeskonnast kuni klienditeeninduse esindajateni.

Kulude kahandamine.

CRM on hõlpsasti ja kergesti rakendatav. Pilvepõhine süsteem ei vaja spetsiiflist instaleerimist ja sellel ei ole selleks mõeldud kindlat tarkvara, et hoida teie IT lahendustega seotud kulud madalad ning vältida versiooni kontrollimiseks peavalu ja ajakava põhiseid värskendusi.

Üldiselt hinnatakse pilvepõhiseid CRM-süsteeme süsteemi kasutavate kasutajate arvu ja vajalike funktsioonide järgi. See võib olla kapitalikulude osas väga tasuv ja ülimalt paindlik, sest see võimaldab teil ettevõtte laienedes töötajate hulka suurendada ja inimesi juurde palgata. Salesforce on paindlik ka funktsionaalsuse koha pealt. Te ei ole kohustatud maksma funktsioonide eest, millest teile nii või naa abi pole.

Pilvepõhine CRM-i platvorm pakub teile: Kiiremat juurutamist, automaatseid tarkvara uuendusi, kulu-efektiivsust, paindlikust, töötamist igaltpoolt ja igast seadmest ja koostöö suurendamist.

seo-video-banner

Video SEO: Salapärane teekond video seo juurde.

Selles juhendis on olemas teie jaoks kõik, mida te vajate video seo optimeerimiseks.

See tähendab seda, et kui te olete huvitatud oma positsiooni parandamisest Google’is ja YouTube’is, olete õiges kohas.

Kogu veebisaidi seo taandub ikkagi teadusele. Aga kuidas on lood video SEOga? See tähendab ja on hoopis midagi muud.

Te olete kogu oma aja kulutanud video strateegiatele, sisu loomisele ja kohandamisele, kuid sellegipoolest ei liigu see teie lehe edetabelis ülespoole. Milles siis asi?

On täiesti tõsi, et video SEO puhul ei ole tegu, millegi sellisega nagu on tavapärane ja igapäevaselt kasutatav SEO. Video SEO on aastate jooksul märgataval määral muutunud ning seetõttu tundsin, et peaksin teile selles osas ka mõningaid näpunäiteid jagama.

Mis asi on Video SEO?

Nüüd on aega vastata sellele lihtsale küsimusele – mis asi on siis SEO?

SEO on tava, mille abil suurendatakse liikluse hulka ja kvaliteeti läbi orgaaniliste otsingumootorite tulemuste. Teie veebisaidi positsiooni parandamiseks otsingumootoris Google, on strateegiliselt teie sisu optimeerimine kriitilise tähtsusega. Selle jaoks peaksite te arvesse võtma kindlaid faktoreid nagu sisu pikkus, loetavus ja teie saidil asuvate linkide kvaliteeti. Eesmärk on tagada, et otsimootorite robotid saaksid teie sisu indekseerida, seda mõista ja andmeid indekseerida, et need vastaksid sobivatele otsingupäringutele. Ideaalis leiab hea SEO strateegia abiga teie sisu otsingumootorites ennast esilehe tipus, lubades seeläbi inimestel avastada teie veebisaiti ja kasvatada sissetuleva liikluse hulka.

Aga kui me jõuame küsimuse juurde, mis asi on video SEO – siis seal kehtivad samad peamised reeglid. Videod on sisuvormid(seejuures populaarseimad), millega peaks ringi käima sama hoolikalt toodete lehega või blogi postitusega.

Video SEO ei tähenda midagi muud, kui teie videode indekseerimise ja paremusjärjestuse parandamise eesmärgil optimeerimine teile oluliste märksõnade jaoks.

Kuigi video SEO juures võite te sattuda väikese probleemi ette – robotid ei ole võimelised vaatama videosid. Nad näevad ainult metakirjeldusi, tiitleid ja silte. See tähendab seda, et nad ei ole suutelised indekseerima videosisu.

Kuid ärge sattuke paanikasse! Kui robotid ei ole võimelised nägema teie poolt lisatud videosid traditsioonilisel viisil, siis heaks uudiseks on see, et seal on olemas teine võimalus otsingumootorite poolseks videode nägemiseks.

Seal on olemas mitmeid erinevaid optimeerimise strateegiaid, et anda teie videole paremad tulemused, millest käesolev artikkel ka räägib.

Millisel viisil on video SEO aegade jooksul muutunud?

Viimastel aastatel on muutunud videoturundus ettevõtete jaoks järjest populaarsemaks. Hetkel, kui turundajad leidsid võimaluse DSLR kaamerate kasutamiseks, muutus nende jaoks videode loomine ja nende interneti üles laadimine märkatavalt lihtsamaks ja seda just YouTube`i abiga.

Tänaseks päevaks ei ole meil võimalik liikuda ringi internetis ilma, et meil ei jääks silma mõni video, või käsitleda nutitelefoni, millega ei ole võimalik filmida kõrgekvaliteedilisi videosid.

Teie video positsiooni parandamisel tulemuste lehel on suur roll teie veebsaidi autoriteedil, kui videole suunatud see on ja kuidas on see järjestatud videoga seotud päringute jaoks.

Millised on video otsingu optimeerimise viisid?

Valige õige video majutamise platvorm

Oma majutamise platvormi valimisel peate te kaaluma, millistel eesmärkidel te tahate oma videode tulemusi ja eesmärke parandada. Olete te huvitatud oma saidile liikluse parandamisest või müügitulemuste parandamisest. Või on hoopis teie eesmärgiks üleüldine bränditeadlikus?

Kui te tunnete vähem muret oma saidile liikluse suunamise pärast, vaid rohkem hoopis on teie tähelepanu suunatud bränditeadlikusele, siis YouTube ja Vimeo võivad olla teie jaoks parimateks valikuteks. Lisaks sellele kehtib sellise natuuriga platvormide juures selline asi, et lõpuks, kui teie video on indekseeritud, enamik liiklusest läheb pigem neile, mitte teie enda veebisaidile.

Juhul, kui teie eesmärgiks on hoopis saidipealse liikluse suunamine konversioonide poole, siis pole halvaks ideeks alternatiivsete majutusplatvormide kasutamine, mis pakuvad ja toetavad seda võimalust. Hea näide on Wistia, mis sisestab automaatselt SEO metaandmeid (JSON-LD) teile meelepäraseks indekseerimiseks.

See ei kehti aga kõigi majutusvõimaluste juures ning seepärast on oluline viia läbi uuringud enda võimaluste avastamiseks. Paljud platvormid kasutavad selle asemel hoopis “Schema markup`i”, mis ei tööta küll sama efektiivselt kui JSON-LD. Teised nõuavad teilt võibolla hoopis “video sitemap`i” loomist, mis ei ole absoluutselt kergeimaks ülesandeks.

Sisestage video subtiitrid

Oma Facebooki voogu sirvides näete tõenäoliselt video kõrval mitmeid videoid koos subtiitritega, et teil oleks võimalik seda oma kaaslasi häirimata vaadata. Teksti, mis sobitub teie videoga, tuntakse kui subtiitreid. Subtiitrid ei tee teie videosid nähtavaks mitte ainult suuremale sihtrühmale, vaid nad muudavad teie videod ka otsingurobotite abil kaasahaaravamaks, sest lehel asub paljub hõlbustavat teksti.

Lisaks soovitame me rohkem tähelepanu pöörata suuremas formaadis videodele, sest nendel juhtudel on avaldavad subtiitrid teie video SEO-le veelgi suuremat mõju.

Veenduge oma pisipildi kaasahaaravuses

Video pisipilt on midagi, mida otsijad näevad, kui teie video on indekseeritud ning seetõttu mängib see ka olulist rolli sellele klõpsamisel. Te soovite oma pisipildist mõelda samamoodi nagu te mõtlete oma raamatu kaanest või hoopis oma veebisaidi avalehest. See peab olema silmapaistev, olulisust omav ning läbi lõhki kaasahaarav.

On teada, et kohandatud pisipilte omavad videod saavutavad 30% suurema esitlusmäära. Nagu te ka allpool näete, sisaldab see kõrgekvaliteedilist ja kaasahaaravat sisu.

Teie video pisipilt on olulisem kui selle pealkiri, sest see määrab ära kas inimesed sellele klõpsavad või mitte.

Veenduge, et see oleks asjakohane ka teie jaoks. All asuvasse otsingusse oleme trükkinud “how to play piano”. On selge, et nimekirjas teine kirje võidab pisipiltide konkursi, sest seal tehakse juttu inimesest, kes teeb midagi minu poolt otsitavat. Kahest ülejäänust on näha, et need isikud teevad midagi muud.

Pöörake tähelepanu video tiitlile ja kirjeldusele

Nagu ka postituste jaoks, mängivad tiitlid ja metakirjeldused olulist rolli videode positsiooni paranamisel. Võtke aega muljetavaldava tiitli ja kirjelduse loomiseks. Viige kindlasti läbi ka märksõna uuring, et te sihiksite ikka kindlasti õigeid märksõnu, mille abil inimesed tõesti midagi otsiksid.

Siit leiate te ka näpunäited sellest, kuidas kirjutada suurepäraseid pealkirju paremate ideede jaoks.

Tehke kindlaks, et kogu ülejäänud leht omab tähtsust video jaoks ja oleks optimeeritud SEO-le

SERP-des paigutuse saamiseks ei saa loota ainult video optimeerimisele. See on ikka sama, või veelgi olulisem, et ka teie leht ise on SEO jaoks optimeeritud, sest ilma selleta ei ole otsingumootorid seda võimelised indekseerima.

Kui teie leht ei paranda oma positsiooni tulemuste lehel, tähendab see seda, et teie sait on lihtsaimal viisil öelduna kohutav!

Kuigi teie veebisaidi orgaanilise järjestamise korraldamine võib osutuda keerukaks, siis kvaliteetse sisu loomisega tagate te, et õige SEO tehniliste komponentide paigutusega tuleb ka nõutud paremusjärjestus.

Teiseks osaks on aga see, et sisestatav video peab olema oluline lehe jaoks kuhu teil on plaanis seda asetada. Te peaksite endale küsima: kas teie lehe teema on mingil määral seotud kõnealuse videoga?

Lisage video, mis peaks ühel hetkel teie lehel positsioneerima ennast esikohale

Google indekseerib üldjuhul ainult ühe video lehe kohta. Kui te lisate oma lehele mitmeid erinevaid videosid, siis olge kindel, et see video kerkiks nende seast esimesena esile.

Otsingumootorid lõpetavad üldjuhul filtreerimise hetkel kui nad on jõudnud esimese videoni. Lisaks sellele ei ole mitmete videode lisamine ühele lehele just parimaks ideeks, kui te olete huvitatud mõne kindla ja spetsiifilise video optimeerimisest. Kui leht keskendub sellele videole, tagab see, et ta saab teenitud tagantlükke, mis viib meid ka järgmise peatükini.

Tehke videost lehe fookus

Aegajalt oleme näinud veebisaite, kus video on peidetud mitmete kihtide alla, nii et kasutajatel tuleb kerida ja kerida, kuni nad lõpuks mõnele videole maanduvad. See põhjustab jällegi omakorda madalat esitusmäära, sest inimesed ei ole huvitatud suurest videode otsingutele kuluvast ajast. Seejuures ei jõua ka indekseerivad robotid suure tõenäosusega peidetud videodeni.

Maksimaalselt robotitest kasu lõikamiseks peate te oma tähelepanu suunama eelkõige lehele.

Väldi ühe ja sama video mitmesse kohta asetamist

Kui te olete kunagi squashi mänginud, teate te, et see on põhimõtteliselt see, mida te teete, kui te lisate samu videosid mitmetele lehtedele. On oluline, et te seda väldiksite, sest ei ole mingisugust põhjust iseendaga võistlemisel.

Kui teie leht ja video omavad üksteise jaoks mingisugustki tähtsust ja te loodate tagada, et leht ja video saavutaks parima võimaliku paremusjärjestuse tulemuste lehel, siis pole ju teil mõtet oma videosid lisada kusagile mujale oma avalikul veebisaidil.

Ärge lootke liialt oma video reklaamimisel SEO-le

Viimaseks on äärmiselt oluline pidada meeles, et SEO ei ole usaldusväärne. Google muudab pidevalt algoritme, videod arenevad välkkiires tempos ja videote järjestamiseks otsingupottidele lootmine ei ole järjepidev strateegia.

SEO-d on raske kontrollida ja see muutub pidevalt, nii et kui soovite tõesti oma videole saada rohkem klikke, on tasulisse videoreklaami investeerimine parimaks strateegiliseks teeks.

Internetis on olemas mitmeid erinevaid platvorme, kus on teil esitada tasulisi reklaame – Facebook, Twitter ja Instagram. Seejuures võite te proovida ka mitte-makstud strateegiaid, nagu teie partnerite poolt reklaamitavaid videosid.

Google site kit banner

Kuidas kasutada WordPressi rakendust Site Kit?

Veebisaidi haldamisel on suuretõenäosusega parimaks abimeheks Site Kit erinevate Google`i teenuste juures kasutamiseks: nagu näiteks analüüsi jälgimiseks, jõudluse testimiseks ja muuks. Nende kõikide samaaegselt haldamine võib kujuneda üsna keerukaks, mille tõttu on seal olemas selline plugina nagu Site Kit.

Ametliku Google Site Kit rakenduse abiga on teil võimalik WordPressiga siduda kõik endale meelepärased veebiteenused. Kui kõik on asjakohane, on teil võimalik näha WordPressi juhtpaneeli andmeid, nagu näiteks statistikaid rakendusest Google Analytics.

Selles juhendis heidame me pilgu peale Google Site Kit pluginale, mida on sellel meile pakkuda ja kuidas seda üles seada. Sukeldume nüüd selle kõige sügavustesse!

Siin vaatame me lähemalt mida on võimalik Google Site Kit pluginal meile pakkuda ja kuidas seda üles seada. Sukeldume selle sügavustesse!!!
Site Kit rakendus lubab teie WordPressi veebisaidi ühendada järgmiste peamiste Google’i teenustega:

1. Google Search Console: Google Search Console`i abiga on teil võimalik jälgida oma saidi liiklust, selle sooritusvõimet ja indekseerimise staatust.

2. Google Analytics: Populaarne Google Analytics tööriist pakub teile suurel hulgal andmeid, mis on väärtuslikud teie ettevõtte saidi turundamise ja optimeerimise seisukohalt.

3. Adsense: Kui te olete huvitatud oma veebisaidil asuvate reklaamide abil raha teenimisest, on AdSense on üks populaarseimaid platvorme, mida on hea reklaamide lisamiseks kasutada.

4. PageSpeed Insights: See tööriist võimaldab teil testida teie veebsaidi sooritusvõimet. See jagab teile informatsiooni, alates üleüldisest koondhindest ja laias ulatuses soovitusi, kuidas on teil võimalik parandada desktopi ja mobiilseid kogemusi.

5. Tag Manger: See teenus võimaldab teil oma veebisaidile lisada jälgimispiksleid ja -lõike ilma koodi käsitsi muutmata.

6. Optimize: Optimeerimise abil saate oma veebisaidil läbi viia põhjalikke A / B-teste. See integreerub Google Analyticsiga, et saada teile parem ülevaade tulemustest.

On oluline teada, et Site Kit ei ole asenduseks ühegile ülal loetletud teenusele. See pigem lihtsustab nende integreerimist WordPressile. Kui te ei ole veel näiteks manuaalselt lisanud oma saidile Google Analytics teenuse, Site Kit aitab teil lisada sellele jälgimiskoodi.

Kohe, kui teie teenused on WordPressiga seotud, annab Site Kit teile ligipääsu teie WordPressi töölaual asuvatele peamistele andmetele. Google Analyticsi abil saate te jälgida üleüldist veebisaidi liiklust, impressioneid, clicke ja eesmärke.

Nende teenuste lisamiseks ei ole Site Kit teile kindlasti vajalik, kuid muudab selle kindlasti teie jaoks palju lihtsamaks. Enamikel juhtudel peate te lihtsalt klõpsama mõnel nupul, et viia läbi kinnitamised.

Et täielikult aru saada, millist väärtust pakub Google Site Kit WordPressi kasutajatele, peate te seda tegevuses nägema. Siin on mõned sammud sellest, kuidas on teil võimalik see üles seada oma saidi jaoks.

Kuidas kasutada WordPressi juures Google Site Kiti läbi järgmiste sammude:

1. Installi ja aktiveeri Google Site Kit

Google Site Kiti installimine ja aktiveerimine töötab just nagu iga teisegi WordPressi plugina puhul. Kui kõik on aktiveeritud, annab see teil vihje, et te peaksite järgmiseks liikuma seadistusprotsessi:

Jätkamiseks klõpsake nupule “Start Setup”.

2. Kinnita oma veebisaidi omandiõigus ja ühenda see rakendusega Google Search Console.

Pärast seda, kui te olete alustanud Google Site Kiti üles seadmist, küsitakse teilt Google kontosse sisse logimist, et kinnitada teie WordPressi saidi omandiõigused.

Seejärel peate te autoriseerima mitmed õigused, et anda Site Kitile ligipääs oma saidile ja Google`i konto oluliseimatele andmetele. Jätkamiseks klõpsake nupule “Luba (Allow)”.

Kui te olete juba eelnevalt Google Search Console`i oma WordPressi saidiga sidunud, siis praeguseks hetkeks integreerib Google Site Kit selle automaatselt. Muul juhul palutakse teil see eelnevalt enda poolt seadistada:

Klõpsake nupule “Add Site” ja Google hoolitseb kõige muu eest. Nüüd olete te valmis selle plugina kasutamiseks:

See kõik oli mõeldud põhiseadistuste jaoks.

3. Integreerige oma eelistatud Google’i teenused

Käesolev rakendus nõuab teilt Google Search Console`i integreerimist WordPressiga, aga lõpuks, kui te olete kogu üles seadmise protsessi lõpetanud, antakse teile võimalus kohandada teenuseid, mille lisamisest te huvitatud olete. Koheselt pakub Google Site Kit teile linke, et ühendada see AdSense`i, Analytics`i ja PageSpeed Insightiga:

Aga kui teil pole probleemi ootamisega, et hiljem üles seada lisateenuseid, saate te selleks alati navigeerida siia: Site Kit >> Settings >> Connect More Services.

Iga lisateenused jaoks peate te kindlasti kinnitama, millise konto kasutamisest te huvitatud olete, ja autoriseerima Site Kiti jaoks mõeldud loendid. Kui vajalik, saate te ka oma saidi ühendada oma töölaual asuvate uute tööriistade abil:

See võtab ainult mõned sammud ja on ka palju lihtsam viis jälgimiskoodi lisamiseks.

4. Oma töölaua ja raportite jälgimine

Google Site Kit on võimeline andmeid kuvama mitmel erineval viisil. Esialgu näete te kõigest ülevaadet siit: Site Kit >> Dashboard. Selliste teenuste jaoks nagu Google Search Console ja Google Analytics peab Site Kit eelnevalt mõnda aega andmeid koguma, kui sealt on üldse võimalik mingeid numbreid näha. Meie liikusime juba aga sammukese edasi ja ühendasime ka PageSpeed Insightsi, et näidata teile, kuidas teieni toodud andmeid juhtpaanelil teile kuvatakse:

Aja jooksul peaks teie töölaud välja nägema selline:

Teiseks võimaluseks on vaadata teie teenuste jaoks mõeldud teenuseid eraldi. Mõlemad neist omavad isiklikku vahelehte, mis asub küljeribal asuvas valikus Site Kit. Need kokkuvõtvad andmed annavad teile natuke täpsema aruande sellest, kui seda teeb juhtpaneel.

Oma saiti saate te filtreerida ka konkreetsete veebilehtede järgi, nagu näiteks tuuakse teieni teatud postituste statistikad või te saate lihtsalt testida mõne konkreetse lehe kiirust.

Lisaks sellele leiate te ka WordPressi tööriistaribalt valiku Site Kit. Seda kasutatakse oma saidi esiosas, et teil oleks võimalik jälgida käesoleva Google Analytics`i statistikat:

See ongi kõik, mis käib Google Site Kiti kasutamisest WordPressi juures.

On Google Site Kiti kasutamine teie veebisaidi jaoks seda vaeva väärt?

Kokkuvõttes ei leia te Google Site Kiti kasutamise juures just palju erinevaid miinuspooli. Halvimal juhul võib see olla teie jaoks liiga võimas rakendus, kui te plaanite ainult ühe Google`i teenuse kasutamist.

Kui te proovite aga kasu lõigata mitmest, on Site Kit teie jaoks suur ajasäästja. Lisaks ei saa ka integratsioon olla mingil moel lihtsam. Sellel juhul PageSpeed Insights võtab selleks ainult ühe klõpsatuse.

Teiseks positiivseks küljeks on see, et Site Kit ei rõhu teid kasutama rohkem teenuseid, kui te seda tõesti vajate. Kui te tahate kasutada ainult Google Search Console`i, saate te seda teha juhtpaanelilt, kus soovitatakse teile Google Analytics`i kasutamist.

Site Kit ei tohiks aeglustada ka teie laadimisaega: see ei lisa mingisugust sisu teie saidi “front-end” poolele (ainult peamist koodiriba, mis muudab teie teenuse funktsioneerivaks).

Miinuseks on aga see, et Site Kit ei paku teie poolt kasutatavale teenustele konfiguratsiooni võimalusi. Navigeerides sihtkohta Site Kit >> Settings näete te, kas teie plugina on töökorras, ning annab teile ka võimaluse kinnitada jälgimisandmed Google`i külge. See on ka kõik!

See kõik on täiesti ootuspärane, sest korraga nii paljude rakenduste lisamine võib tekitada teile suurt peavalu. Kuigi kui te olete kõikide nende tööriistade esmakordne kasutaja, võib nende kesine valik olla teile arusaamatu. Oma sammude kohandamiseks peate te igat teenust eraldi külastama.

Kui te olete huvitatud veebiteenuste lisamist oma veebisaidile, siis Google Site Kit hõlbustab seda protsessi kategooriliselt. Selles lihtsas lõigus tõime me teile lühikese ülevaate sellest, kuidas meil õnnestus siduda omavahel kõik vaja minevad tööriistad, ning seda ainult mõne minuti jooksul.

Site Kit võib osutuda teile äärmiselt kasulikuks tööriistaks, eriti kui kasutate samaaegselt mitmeid teenuseid. Kuid nagu ka eelnevalt öeldud, see tööriist ei asenda iga natukese aja tagant teie tegeliku veebisaidi külastamist. Näiteks kui te viskate pilgu peale oma kõige olulisematele Google Analytics`i näitajatele, mis asuvad WordPressi juhtpaneelil, vajate te sellegipoolest Google Analytics juhtpaneeli kogu informatsioonile ligipääsuks.

Kui te tahate teada, kust on teil võimalik leida käesolevate teenuste kohta lisainformatsiooni, siis selleks on meil olemas mitmed kasulikud allikad:

 • Google Analytics liidese kasutamine
 • Kuidas üles ehitada Google Analytics SEO juhtpaneeli
 • UTM parameetrite seadistamine ja kasutamine pluginas Google Analytics

Kui te ei ole siiani suutnud saavutada PageSpeed Insightsi abil rahuldavat positsiooni tulemuste lehel, saate te WordPress veebisaidi kiirendamiseks rakendada järgmiseid näpunäiteid.

google-algoritm

Google Algoritm ja selle peamised värskendused.

Kõige pealt sellest, mis asi on tegelikult üldse Google algoritm?

Kui te olete teadlik kõigest, mis toimub internetiturunduse maailmas või otsite isegi aegajalt internetist endale midagi kasulikku, olete te tõenäoliselt kuulnud terminit “Google algoritm”. Et aru saada sellest, mis asi Google’i algoritm on, mis asjad algoritmid üleüldse on.

Standartseks mõisteks on – tegu on reeglite kogumikuga probleemi lahendamiseks piiratud arvu sammudega.

Arvutite keeles seab algoritm arvuti jaoks etapi väga konkreetse ülesande täitmiseks. Nagu näiteks võib arvuti olla programmeeritud viisil, et see peaks täiesti juhuslikult otsustama ja välja valima mõne arvu vahemikus 1 – 1000. Tegu on ülesandega, mis omab kindlat algus- ja lõpp punkti.

Teise nurga alt vaadates võite seda võtta kui matemaatilist võrrandit. Võib olla antakse teile korraldus viia täide neljases vahemikus 1000 kuni 900, mis peaks välja nägema nii – “1000, 996, 992, 988, 984, 980” jne. Kuigi tegu on lihtsakoelise algoritmiga, aitab see teil jõuda natuke lähemale keerukamatele versioonidele.

Kõik Google`i algoritmid järgivad täpsemalt sama peamist definitsiooni ja algoritmi reeglit nagu me ka eelnevalt kirjaldasime. Mõelge mida te viimati Google`i otsingumootori abil püüdsite leida. Trükkisite te sisse kas märksõna “parimad muusikavideod” või siis “rõivapoed Tartus”, otsingumootor pakkus teile seepeale välja suurel hulgal erinevaid tulemusi, mille seast teil on võimalik valida.

Aga kuidas otsustada, milliseid tulemusi tuleks teile esitada ning millises järjekorras. Selles aitabki teid Google algoritm. Otsingutulemuste esitamiseks on olemas väga keerukas Google algoritm, milles toimuvad väga sagedased muutused. Kuigi ükski ettevõtte ei avalda meile kunagi täpsemalt kuidas näeb välja nende Google algoritm, on siiski siin olemas mõned teadaolevad elemendid, mis mõjutavad teadaolevalt lehe võimet kuvada neid teatud märksõnade tulemustes:

 • Märksõnade esitamine lehe tiitlis, päise sildi ja metakirjelduses
 • Naturaalsete ja teie lehele suunavate orgaaniliste linkide arvu
 • Kuidas veebisait toimib mobiilsetes seadmetes nagu nutitelefonid ja tahvelarvutid

On täiesti tõsi, et peaaegu igapäevaselt tutvustab Google algoritm meile tehtud muudatusi. Mõned neist on imeväikseid korrektuurid ja teised jällegi mõjutavad teie otsingutulemuste lehte märkimisväärselt. Siit saate te lühikese ülevaate sellest, millised on aastate vältel olnud kõige oluliseimad muudatused ja karistused koos SEO nõuannetega.

Mis oleks, kui teil oleks võimalik saada ülevaade sellest, millised värskendused täpsemalt teie orgaanilist liiklust mõjutavad ja lisaks sellele ka kuidas? See on täiesti võimalik tööriista “Rank Tracker” abil. Kõik mida te peate selleks tegema on Rank Trackeri käivitamine ja oletegi oma saidile projekti loomiseks valmis. Seejärel klõpsake ülemises menüüs nupule “Update Traffic (värskenda liiklust)” ja oma konto tööriistaga sünkroonimiseks sisestage Google Analyticsi mandaadid. Rank Trackeri töölaua alumises osas saate te valida “Organic Traffic (orgaaniline liiklus)”.

Nüüd peaksite te nägema, kas mõni teie liikluse muudatustest oli seotud Google`i värskendustega. Järgmisena vaatame üle kõik värskendused ja kuidas neid tuleks kohandada.

1. Panda

Panda eesmärgiks on ära määrata veebilehtedele nende nn. kvaliteediskoor, mille järgi luuakse ka paremusjärjestus. Algselt tegutses Panda pigem filtrina kui Google`i algorütmi osana, kuida 2016. aasta Jaanuaris lisati see ametlikult põhialgorütmide kogumikku. Panda kasutamine on muutunud iga aastaga ainult sagedasemaks ning selle tõttu on nii karistused kui taastumised kiiremini toimuvad.

Kohandada tuleks seda kontrollides regulaarselt saidi sisu dubleerimist, õhukest sisu ja märksõnade lisamist. Selle jaoks sobib teile näiteks indekseerija nimega “SEO PowerSuite Website Auditor“.

Välise sisu duplikatsioonide esinemise kontrollimiseks kasutage plagiaadi kontrollijat, nagu näiteks “Copyscape”.

Kui te omate e-kaubanduse saiti ja te ei saa lubada omale 100% ainulaadse sisu olemasolu, proovige kasutada originaalseid pilte, kus vähegi võimalik, ja kasutage lisaks kõigele eelnevale ka kasutajate kommentaare, et tootekirjeldused paistaksid rahva kergesti välja. Lisateavet sisu auditeerimise kohta leiate siit …

2. Penguin

Google Penguini eesmärgiks manipuleerivaid linke omavate saitide koha parandamise takistamine.

Alates 2016. aastast on Penguin kuulunud Google`i põhialgoritimide hulka, kuid erinevalt Pandast töötab see reaalajas.

Kohandamiseks peaksite te jälgima oma lingiprofiili kasvu ja viima läbi regulaarselt auditeid läbides lingikontrolli nagu “SEO SpyGlass”.

Tööriistade “Summary” töölaualt leiate te oma lingiprofiili kasvu graafiku. Kui te leiate midagi ebaharilikku, on need piisavad põhjused, et vaadata üle ootamatult omandatud lingid.

Statistikad, mida meile teadaolevalt Penguin arvesse võtab, on lisatud SEO SpyGlassi karistusriski valemisse. Karistusriskide kontrollimiseks, liikuge “Link Penalty Risk” vahekaardile ja valige oma lingid ning klõpsake seejärel juba nupul “Update Penalty Risk”. Kui kontroll on lõppenud, kontrollige lahtrit “Penalty Risk” ja veenduge, et teie poolt oleks üle vaadatud kõik lingid, mille skooriks on rohkem kui 50%.

Detailsemalt linkide auditeerimise koha leiate siit…

3. Hummingbird

Hummingbird aitab Google’il otsingupäringuid paremini tõlgendada ja pakkuda tulemusi, mis vastavad otsija kavatsusele. Ehkki märksõnad omavad siiani teie jaoks suurt tähtsust, aitab Hummingbird teil päringuid järjestada, isegi kui see ei sisalda otsija poolt sisestatud täpseid sõnu või fraase. See saavutatakse läbi naturaalse keeletöötluse, mis tugineb latentsele semantilisele indekseerimisele (latent semantic indexing) ehk kaas-esinevatele terminitele ja sünonüümidele.

Kohandamiseks laiendage oma silmaringi märksõnade uurimisel ja keskenduge märksõnade asemel hoopis kontseptsioonidele. Viige hoolikalt seotud otsinguid, sünonüüme ja kaasnevaid termineid. Selliste ideede heaks allikaks on “Google Related Searches” ja “Google Autocomplete”. Kõik need võimalused on inkorporeeritud Rank Trackeri märksõnade uurimise moodulisse.

Kasutage neid teadmisi on sihtrühma paremaks mõistmiseks ja sisu mitmekülgsemaks muutmiseks. Luues tervikliku ja väärtuslikku sisu, mis omab otsija jaoks väärtust, võidate te nende kaasamise kui ka SEO osas. Põhjalikusesse süveneme me selles postituses hilisemas faasis, kui me räägime sellisest rakendusest “RankBrain”.

4. Pigeon

“Pigeonil” on oluline osa just nende otsingutes, milles mängib olulist rolli kasutaja asukoht. Loodud värskendused lõid tihedama seose kohaliku algoritmi ja põhialgoritmi vahel – nüüdseks kasutatakse kohalike tulemuste järjestamiseks traditsioonilisi SEO tegureid.

Kohandamisel investeerige lehe on- ja off-page SEO-sse aega. Suurepäraseks lähtepunktiks on veebileheanalüüsi käivitamine WebSite Auditoriga. Tööriista sisuanalüüsi töölaud annab teile hea ettekujutuse lehe optimeerimise aspektidest, millele te peaksite keskenduma.
Hea viis lehevälise SEO ehk off-page SEO-ga alustamiseks on ärikataloogidest nimekirja koostamine. Need ei tööta teie heaks mitte ainult backlinkidena, vaid aitavad teil parandada ka teie positsiooni otsingutulemuste lehel – eriti hästi just otsingumootoris Google. Kvaliteetseid katalooge saate hõlpsasti leida pöördudes veebimeistrite poole, kelle poole pöörduda teie lingi lisamise palvega LinkAssistanti abiga.

Nüüd klõpsake “Look for Prospects”, valige kataloogid ja seejärel peategi sisestama juba märksõnad. Kindlasti tasuks ära täpsustada kategooria märksõnad ja teie asukoht (nt. veebiarendaja Tallinn). Hetke pärast tagastavad teile tööriistad nimekirja teie nišile vastavatest kataloogidest, kaasaarvatud omanike emaili aadressidega. Lisainformatsiooni kohaliku ehk “local SEO” kohta leiate siit…

5. Mobile

Seda kasutatakse just lehe mobiilse versiooni puudumisel ja halva mobiilse kasutatavuse puhul. Google`s Mobile Update (ehk Mobilegeddon) kinnitab, et mobiili-sõbralikud lehed leiaksid ennast mobiilsetes otsingutes parimal kohal, kui mobiilselt mitte optimeeritud lehed filtreeritakse välja ja saadetakse tulemustelehe lõpuossa.

Selle kohandamiseks minge mobiilsele versioonile ja keskenduge kiirusele ja kasutatavusele. Google`i mobiili-sõbralikkuse testimine aitab teil näha, milliseid teie veebilehe mobiilse versiooni aspekte te peaksite parandama. Test on integreeritud veebisaidi audiitorisse, nii et teil oleks võimalik kiiresti kontrollida oma lehtede mobiilisõbralikkust. Selle leiate te järgnevalt: Content Analysis > Page Audit, vahelehe “Technical Factors” alt.

6. RankBrain

Kasutatakse päringupõhiste olulisuse funktsioonide puudumisel, pinnapealse sisu ja kehva UX korral. RankBrain töötab osana Google`i Hummingbirdi algoritimist. Tegu on masinõppe süsteem, mis aitab Google`il aru saada päringute tähendusest ja pakub neile küsimustele vastuseks kõige paremini sobivaid otsingutulemusi. Google räägib RankBrainist kui tähtsuselt kolmandal kohal olevast faktorist. Ehkki me ei ole teadlikud kõikidest RankBraini miinustest ja plussidest, on üldine arvamus, et see tuvastab antud päringu jaoks järjestatud veebilehtede asjakohasuse funktsioonid, mis on põhimõtteliselt päringupõhised järjestamistegurid.

Kohandamiseks tuleks konkurentsianalüüsi abil optimeerida sisu asjakohaseks ja terviklikuks. Veebisaidi audiitori TF-IDF-tööriista abil saate leida olulisi termineid ja kontseptsioone, mida kasutab suur osa teie tipptasemel konkurentidest – need on suurepärane viis teie sisu mitmekülgemaks muutmiseks.

7. Possum

Possumi värskendused tagavad, et kohalikud tulemused erinevad sõltuvalt otsija asukohast – mida lähemal olete te ettevõtte füüsilisele aadressile, seda tõenäolisemalt näete seda ka kohalike tulemuste seas. Possum tagas ka sarnaste päringute tulemuse paremusjärjestuse. Seejuures on imekspandav ka see, et Possum andis hoo sisse ka ettevõtetele, mis asuvad määratud raadiusest väljaspool.

Kohandamiseks laiendage oma märksõnaloendit ja jälgige ka asukohapõhist positsiooni lehel. Possumi volatiilsuse tõttu peavad kohalikud ettevõtted tänaseks päevaks sihtima suuremal hulgal märksõnu kui seda oli vaja teha varasemalt. Oma paremusjärjestust kontrollides veenduge, et te teete seda oma sihitud füüsilisest asukohast. Seda on teil võimalik teha Rank Trackerist: Preferences > Preferred Search Engines. Siis klõpsakse Google`i kõrval asuvale nupule “Add Custom” ja seejärel määrake võimalikult täpselt ära teie poolt eelistatud asukoht – seda on võimalik teil teha nii täpselt, kui on tänava aadress.

8. Fred

Fred rakendus sihib Google`i poolt kinnitatud värskendusi ehk veebisaite, mis rikuvad Google`i veebimeistri korraldusi. Enamik mõjutatavaid saite on madala kvaliteedi ja väärtusetu sisuga blogid, mis on peamiselt loodud reklaamitulu teenimiseks.

Vaadake üle Google`i otsingu kvaliteedijuhised ja olge ettevaatlikud lühikese sisu suhtes. Kui te esitate oma potentsiaalsetele klientidele reklaame, tehke kindlaks, et nende poolt leitud lehed on kõrge kvaliteediga ja pakuvad olulist ning väärtuslikku sisu. Ärge üritage trikitada Google`it arvama, et teie lehest midagi sellist, mida see tegelikult endast üldse ei kujuta. Enamik kirjastajaid teenivadki kasumit eelkõige just reklaamide arvelt, mis on ka täiesti legaalne, aga ainult niikaua kui te ei tegele pettustega.

landing page header

Mis on maandumisleht? Millised on selle parimad näited ja tavad?

Digitaalses turunduses on maandumisleht eraldiseisev ja spetsiaalselt turunduslikel eesmärkidel loodud veebileht. Tegu on lehega, kuhu teie külastaja maandub pärast emaili lingile või siis mõnele Google`i, Bingi, Youtube`i Facebooke`i, Instagrami, Twitteri või siis mõnele teisele sarnases kohas asuvale reklaamile klõpsates.

Erinevalt veebilehtedest, millel on üldjuhul palju erinevaid eesmärke, on maandumislehed kavandatud ainult ühe suunitlusega, mida nimetatakse “tegevusele kutsumiseks” (lühendatult CTA ehk “call to action”).

Just selle tõttu ongi maandumislehed parimaks võimaluseks turunduskampaaniate konversioonimäärade parandamiseks ja müügikulude kahandamiseks.

See on ka kohaks, kus võivad erinevad maandumislehed sobida turundustegevuste sekka:

Nagu te ülal näete, eksisteerib maandumisleht endiselt ka pärast seda, kui teie potentsiaalsed kliendid klikivad mõnel turunduskanalil asuval reklaamil. See on ka kohaks kus leiavad aset konversioonid.

Allpool näeme me kõrvuti asetatud kodu- ja maandumislehte. Seal näete, et nende erinevuseks on see, et kodulehel on suurel hulgal mitmeid erinevaid linke, kui maandumislehel selle eest on neid ainult üks. See kõik on täiesti tavapärane.

Kui avalehel asub kümneid erinevaid tähelepanu tõmbavaid elemente, siis maandumisleht on fokusseeritud ainult ühele kindlale asjale. Kui teie maandumislehel on väiksemas koguses konversioonide arvu suurendavaid linke, ei esine seal ka nii palju häirivaid klõpsatusi, mis suunavad teie külastajaid tegevusele kutsumisest (call to action) eemale. See on ka põhjuseks, miks kogenud turundajad kasutavad pühendunud maandumislehti liikluse sihtkohana.

Loomulikult näeb koduleht välja silmapaistev, kuna see toob esile teie kaubamärgi, laseb inimestel avastada laia toodete valikut ja ettevõtte kohta käivat informatsiooni ning selle väärtusi. Siit on võimalik külastajatel liikudes mis suunas tahes. Kandideerida töökohale, lugeda pressiväljaandeid, tutvuda teenustetingimustega, lisada postitusi kommuunidesse jne.

Kuid see ei tähenda seda, et nad viiksid läbi seal mõne ostutehingu ja see on ka tegelikult selle mõtteks.

Maandumisleht teenindab inimesi täielikult teisel eesmärgil. Ühtse pakkumise ülisuurte reklaamide abil reklaamimisega. Ühtseid reklaame reklaamides nähakse nende kallal tõsiselt vaeva, et muuta külastajad potentsiaalseteks klientideks. Nii toimub kaubamärgile suunatud liikluse teisendamine veelgi tõhusamalt. Sellest tulebki maandumislehtede võimekus.

Maandumislehtede tüübid

Seal on olemas palju erinevaid ja teie ettevõttest sõltuvaid valikuid, kui peamiselt kasutatavaid maandumislehtede tüüpe on tõesti ainult kaks:

“Lead Generation Landing Pages”, mida nimetatakse ka “lead gen” või “lead capture” lehtedeks, mis kasutavad vorme nende tegevusele kutsungitena. Kõnealune vorm tegeleb pidevalt toodete vastu huvi tundvate ettevõtete või individuaalide kohta andmeid, nagu näiteks külastajate nimed ja emaili aadressid.

Nii B2B turundajad ja hinnalisi tooteid müüvad ettevõtted kasutavad seda tüüpi maandumislehti potentsiaalsete klientide nimekirja koostamiseks. Aegajalt pakuvad nad kontaktinfo vastu internetipõhiseid raamatuid ja videoloenguid. E-Kommerts kaubamärgid kasutavad ka neid ettevõtete maandumislehti nimekirjade koostamisel.

Klõpsamise maandumislehed ehk CTR: sageli e-kommertsja SaaS turundajate poolt kasutatavad CTR lehed suunavad otsemaid müügi ja tellimuste juurde. Üldjuhul on neil selleks CTA ehk tegevusele kutsungi nupp, mis saadab külastaja kassasse või lõpetab tehingu.

 

 • Liikluse suunamine maandumislehtedele

Maandumislehe toimimiseks tuleb selle kogumiks täita külastajatega. Teie õnneks on seal olemas selle jaoks palju võimalusi. Vaatame üle mõned igapäevasemad maandumislehtedele suunatud liikluse allikad.

 • Tasuline otsinguliiklus

Enamike otsingumootoritega kaasnevad makstud reklaamid. Kui keegi midagi otsingumootorite abil internetist otsib, ilmuvad need selgelt märgistatud reklaamid teie tulemuste lehel. Siin selle tüüpiline näide:

Erinevalt teistest tulemustest on maksa-kliki (pay-per-click) reklaamid turundajate poolt eelnevalt valmistatud ja makstud. Lisaks saab ka sellele klõpsaja võlutud selle teksti ja visuaalse poole poolt. Ja suure tõenäosusega olete te ka sihtinud nende sihtrühmi otsinguterminite, demograafiliste andmete või nende sirvimisajaloo alusel ilmutatud huvide põhjal.

Reklaami loomisel on äärmiselt oluliseks teguriks see, et te määraksite ära selle, kuhu link teie külastajad suunab. Loomulikult võite te nad saata ka oma kodulehele, kuid palju parem on luua eraldiseisev maandumisleht, mis on teie reklaamtekstiga kooskõlas ja pakub selget tegevusele kutsungit.

 • Tasuline sotsiaalne liiklus

Teie sotsiaalmeedia saitidel nagu Facebook, Instagram, Twitter või isegi Linkedln reklaamide juhtimine on äärmiselt äge viis sihtrühmade ja kogukondade sihtimiseks, eelkõige nende kes on huvitatud teie brändist.

Selle asemel, et reklaamida inimestele, kes otsivad mõne fraasi abil otsingumootorist selgelt märgistatud ja makstud reklaame, peaksite te seda tegema hoopis nendele kes tahavad oma kaubamärki sotsiaalmeedias esile tuua. Asja ilu seisneb eelkõige selles, et siin saate te jõuda oma potentsiaalsete klientideni isegi enne, kui nad alustavad mõne teie toote otsimist – või isegi selle vastu huvi tunnevad.

Sellekõrval, et pakkuda täiustatud sihtimisfunktsioone, on igal sotsiaalmeedia kanalil olemas tema isiklikud omapärad. Nagu näiteks Instagram, mis töötab hästi küll toodete ja elustiiliga seotud kaubamärkidega, mis on tugevalt silmapaistvad. Kuid teisest küljest B2B turundajad eelistavad kindlates tööstusharudes töötavate spetsialistideni jõudmiseks Linkedln`i.

 • Emaili kampaaniad

E-Posti turundusest räägitakse tihtipeale, kui maailma efektiivseimast turunduskanalist tänu selle laiale ulatusele ja madalatele kuludele võrreldes teiste platvormidega. Uuringud on näidanud, et aastaks 2022 on maailmas olemas umbkaudu 4.2 miljardit E-Posti kasutajat, mis rohkem, kui pool maailma elanikkonnast.

Võimsa e-kirjade ja maandumislehtede kombinatsiooni abil on võimalik hõlpsasti siluda eksisteerivate ja täiesti uute klientide vahelisi suhteid. Pärast kontaktide loendi koostamist laseb teie hoolikalt koostatud e-kirjade loetelu lugejaid oma pakkumisega ahvatleda, samal ajal kui maandumisleht täidab üksikasjad ja suunab külastajaid üleskutse poole.

 • Orgaanilise otsingu liiklus

Termin orgaaniline liiklus viitab kõikidele külastajatele, kes tulevad mittemakstud allikatest – nagu Google`i otsingutulemuste alumine pool. Luues kaasahaarava ja juriidiliselt kasuliku sisu teie veebisaitidele või maandumislehtedele, võite te olla kindel, et teie ettevõtte ilmub edaspidiselt sagedamini soovitud kohas ja seotud otsingutes.

Selle nimetamine mittemakstuks võib olla teie jaoks natuke eksitav. Kuigi see ei tähenda, et siinkohal ei investeerita ei aega ega ka raha. Oleks see vaid nii. Seal on olemas terve professionaalide meeskond, kes on pühendunud Google`ist nii suures osas liikluse välja pigistamisele, kui vähegi võimalik, läbi hoolikalt tasakaalustatud strateegia, tehniliste teadmiste ja muljetavaldava sisu loomise. Lühidalt öelduna on see otsingumootrile optimeerimine ehk SEO. Lisainformatsioon: maandumislehtede jaoks mõeldud SEO.

Miks mitte omanda veel mõningaid lisateadmisi?

Nüüd, kui teil on baasteadmised omandatud, lähme ja vaatame, milliseid võtmeelemente teie maandumislehed peaksid omama.

bank-blur-business-buy-259200

Mis asi on Stripe ja kuidas see töötab?

Tõsiasjaks on see, et Stripe-i on tegu “täiskomplekse maksete töötlejaga”, mis on peenemal viisil öelduna kolmanda osapoole nii maksete kui ka makseväravate (payment getaway) süsteem. See tähendab seda, et Stripe võimaldab teie ettevõttel läbi viia krediit- ja deebetkaardi protsesse ning automatiseeritud arvelduskoja (ACH) tehinguid nii võrgus kui ka väljaspool.

2010. aastal loodud Stripe toel viivad oma tehinguid läbi ka mõned maailma suurimad ja turul nähtavad kaubamärgid, nagu näiteks Lyft, Under Armour, Blue Apron ja Pinterest. Väidetavalt on ühel või teisel hetkel 89% ülemaailmsetest tehingutest viidud läbi rakendusega Stripe. Kuna Stripe on võimeline käsitlema koguni 135 erinevat valuutat, kasutavad ka paljud ettevõtted seda igapäevaselt rahvusvaheliste tehingute tegemisel.

Stripe on äärmiselt võimalusterohke maksesüsteem, kuid mitte igal ettevõttel ei ole võimalusi ega ka vajadusi nende kõigi kasutamiseks. Siit on teil võimalik lugeda sellest, kuidas Stripe toimib ja mida see teie heaks teha võib.

Kuidas Stripe töötab?

Stripe Payments on maksete töötlemise platvorm. See võimaldab teil krediidi- või deebetkaarditehingute abil teha ülekandeid kliendi pangakontolt teie ettevõtte kontole. Seda tähendab see lihtsaimal viisil defineerituna, aga täpsematesse detailidesse laskume me hiljem. Kui Stripe`i saab küll kasutada mitmete erinevate tehingute tegemiseks, kaalute te seda, sest te otside omale e-kaubanduse lahendusi. Täieliku ülevaate saamiseks sellest, kuidas Stripe töötab veebipõhises jaemüügis, peate te lugema edasi.

Stripe`i Maksetööriistad.

Veebitehingute töötlemiseks ja läbi viimiseks vajate te nii makseväravat (payment getaway) kui makseprotsessorit. Maksevärav hõivab ja edastab kliendi krediitkaardimakse teabe turvaliselt töötlejale, mille järgmiseks toiminguks on hoopis tegelikkuses ülekande töötlus. Seejärel suunatakse kliendi pangast saaadud summad ajutiselt kaupmehe kontole ehk antud juhul siis kolmanda osapoole töötlejale, milleks antud juhul on Stripe, mis on koondatud konto, kus kogusummast lahutatakse krediit- või deebetkaardiga seotud tasud. Järgmisena suunatakse maksed kaupmehe kontole. Tegelikult on see kõik palju keerulisem, kui siin räägitud, kuid siit peaksite te saama üldise ülevaate sellest, millega tegu. Stripe ühendab endas maksevärava funktsionaalsuse ja makseprotsessi, tehes e-kaubanduse käsitlemise teie jaoks äärmiselt hõlpsaks ja mugavaks.

Stripe`i Arendamise Tööriistad

Stripe`i veebiarendus tööriistad on päris kindlasti väga muljetavaldavad ja väga võimekad, ning erinevalt paljudest selle konkurentidest on nad ka täiesti avalikult saadavad, nii on teil võimalik ka selle seadistamisest lihtne aru saada. Stripe`i REST API kasutamiseks on vajalik kahe paari võtme olemasolu: üks, mis on mõeldud testimiseks ja teine jällegi otseülekande edastamiseks. Leida on teil need võimalik Stripe`i töölaualt menüüst API võtmed. Lõpuks, kui teie konto on aktiveeritud, on teil võimalus valida reaalajas ja testklahvide vahel. Stripe aktsepteerib kõiki serveripoolseid keeli ja raamistikke, milleks on just Ruby, Python, PHP, Java, Node.js, Go ja .NET. Stripe`i algne seadistamine on väga lihtne ja kui kasutada eelnevalt loodud kassat nagu “Stripe Checkout”, on see eelkõige mõeldud piiratud kogemustega arendajate jaoks. Selle all mõtleme me vähem kui 15 koodirida.

Esimese asjana peate te installima oma keelele sobiva Stripe`i raamatukogu. Seda on teil võimalik teha paketti haldurite nagu “npm” Node.js jaoks, “pip” Pythonile jne. Sealt edasi on kõik vaid API võtmete seadistamise küsimus, mis sisaldab teie maksekavatsusi koos summa andmetega, valuuta, makseviisi ja e-posti aadressi kohta, kuhu kviitung saadetakse. Kui te olete kõikide vajalike toimgutega edukalt ühelpool, tagastatakse teile tehingu üksikasjad.

Siit alates pakub Stripe teile välja mõned erinevad teed, mis kaudu on teil võimalik edaspidiselt liikuda ja mida te saate edaspidiselt oma e-kommerts lehe ehitamiseks kasutada.

Kõik juhendid sisaldavad täpselt sama palju olulist informatsiooni kui ka peamised seadistuse jaoks vaja minevad õppematerjalid, kus räägitakse erinevatest koodilõikudest ja Stripe Docs`i teist olulistest osadest.

Stripe Plug & Play seadistamine

Äratas teis käesoleva artikli eelnev osa huvi? Täiesti arusaadav. Mitte kõik ettevõtted ei oma ligipääsu professionaalsetele arendajatele. Ehkki Stripe ise on loomult arendajale keskendunud rakendus, on olemas ka teisi võimalusi kuidas kasutada seda teie maksete töötlemise teekonnal ilma, et te omaks ettevõttesiseseid arendajaid. Lisavõimalused on:

Lepingu alusel Stripe`i partnerilt palgatud arendaja.
Kasuta eel-loodud e-kommerts lahendust, mis toetab Stripe`i integratsiooni.

Kui te otsustate teise valiku kasuks, näete te seal palju tuttavaid nimesid. Meie kasutame sellel puhul pistikprogrammi WooCommerce. WooCommerce eksisteerib nii WordPressi teemana kui ka integratsioonina, mida on teil võimalik lisada WordPressi teemadele. Tehke ennem kindlaks, et te olete installinud ka WooCommerc`i “Stripe Payment Gateway” plugina. Lõpuks kui te olete jõudnud kõige sellega ühele poole, leiate te ka vajalikud seaded siit – WooCommerce –> Settings teie sisuhaldussüsteemi küljeribalt. Klõpsake järgmiseks vahekaardil “Checkout” ja seejärel leidke sealt link “Stripe”.

Seejärel näete Stripe`i valikuid “Enable (Luba)/Disable (Keela)” ja luua oma ostukorvile kohandatud väljad. Hetkel saate te sisse lülitada test mode`i siit “Enable Test Mode”, et testida Stripe`i poolt teile jagatud testimiseks mõeldud krediitkaardi numbrite abil. Selle tegemiseks vajate te omale salastatud võtit (Test Secret Key) ja avaldatavaid testvõtmeid (Test Publishable keys). Juhul kui testimisrežiim on teie jaoks keelatud, küsib see pistikprogramm selle asemel teie käest hoopis reaalajas versioone.

Siit alates on seal olemas veel mõned “luba/keela” valikud vastavalt teie enda maitsele. Kaasaarvatud automaatselt krediitkaardi informatsiooni omandamine või hoopis selle manuaalselt autoriseerimine. Kasutades Stripe Checkouti eelloodud välju ja andmeid, lubage endale “Apple Pay” kasutamine ning maksmine salvestatud kaartide kaudu, määrates ära ka keeled. Pange tähele, et krediit- või deebetkaardi andmed on salvestatud Stripe`i mitte teie serverisse, mis peaks olema teile kergenduseks.

Ja ongi kõik! Nüüd on teil võimalus alustada e-kommerts maksete aktsepteerimist Stripe`iga. Kuigi sellist tüüpi üles seaded ei vaja mingisugust programmeerimist, peavad teil olema mõningased teadmised kasutatavast sisuhaldussüsteemist, et teil oleks ülevaade seal navigeerimisest. Õnneks enamike ja populaarsemate eel-loodud ostukorvidel on rikkad nende jaoks loodud õppevideode poolest, mis peaks teid aitama suurtemate raskuste ületamiseks.

Pakub Stripe selle kasutajatele ka turvalisust?

Stripe on just kurikuulus oma turvalisuse koha pealt, võttes seda kõike väga tõsiselt. Stripe on sertifitseeritud PCI teenuse pakkuja 1. tase, mis tähendab, et see vastab tööstuse kõige rangematele turvastandarditele.

Stripe kasutab HTTPS-i kõigi tema teenuste jaoks, mis kasutavad TLS-i (SSL), isegi nende avaliku veebisaidi ja töölaua jaoks. Lisaks sellele on ka kõik krediit- ja deebetkaardi numbrid turvalisuse huvides krüpteeritud eraldi seadmetes hoitavate dekrüpteerimisvõtmetega.

On täiesti loomulik, et keegi pole täiuslikud ja meie puhul on tegu ikkagi inimestega. Seetõttu pakub Stripe ergutusprogrammi kõigile, kes tuvastavad võtavad vaevaks turvalisusega seotud vigade tuvastamise ja teatavad sellest seejärel turbemeeskonnale. Suurtemate vigade leidjad võivad selle eest oodata vähemalt 500 dollarist kompensatsiooni ja väiksemate haavatavuste eest vähemalt 100 dollarit.

Kui te olete sellegipoolest mures pettuste pärast, pakub Stripe teile edasijõudnud vigade tuvastamise teenust nimega Radar. Radari puhul on suure tõenäosusega tegemist liiga võimsa teenusega, kuid see kasutab masinõppimis, et ennustada petlike tehingute tõenäosust, võttes arvesse teie ettevõtte andmeid ja teavet, mida Stripe omab kasutatava kaardi kohta.

Teil on võimalik kasutada standartseid pettuseid ennetavaid tööriistu nagu aadressite kinnitamise teenus (aaddress verification service) ja CVV kontroll (CVV Checks).

Miks Stripe on kasulik just rahvusvaheliste ettevõtete jaoks?

Kui te kaalute Stripe`i kasutamist kui kõige kuluefektiivsemat lahendust, on see teie jaoks parim võimalus, sest siinkohal olete te huvitatud rahvusvahelistest tehingutest. Stripe reklaamib ennast välja kui parimate makseteenuste pakkuja, mis võib olla kohati vaieldav, on ta sellele kohale kindlasti üks peamistest pretendentidest.

Stripe on saadaval tervelt 34 erinevas riigis. See tähendab, et see on saadaval kaupmeestele, kelle ettevõtted asuvad nendes riikides, kuid see mahutab üle 135 erineva valuuta. Selle juures on veelgi parem see, et juhul kui teie enda valuuta erineb teie kliendi krediitkaardil olevast valuutast, konverteerib Stripe selle teie valuutasse väga minimaalse tasu eest, tuginedes igapäevastele turu keskmistele vahetuskurssidele. Valuuta konverteerimistasu on teil võimalik vältida, kui teil on olemas omavahel ühendatud pangakontod, mis kasutavad ühte ja sama valuutat.

Lisaks sellele on veel üks heaks funktsiooniks rahvusvaheliste ettevõtetele see, et Stripe võimaldab teil kuvada toodete maksumused kasutajale omases keeles. See tähendab seda, et isegi kui teie toiduainete müügiga tegelev ettevõte asub füüsiliselt Eestis, on teil selle poe tooteid võimalik müüa Rootsi SEK`i eest.

Viimaseks aktsepteerib Stripe mitmeid maksemeetodeid, tehes selle abil välistel turgudel kauplemise täiesti loomulikuks. Stripe kasutab isegi ka kõige haruldasemaid lähenemisviise kohalike maksetüüpide toetamiseks lisaks tavalisematele “universaasetele” maksetele, mis keskenduvad eriti tüüpidele, mis on populaarsed just Euroopaliidus ja Hiinas.

Stripe`i maksete API toetab järgnevaid maksetüüpe, millel tuginevad kõik maailma turud:

Alipay
Apple Pay
Google Pay
Microsoft Pay
Amex Express Checkout
Masterpass by Mastercard
Visa Checkout
WeChat Pay

Siin näete te aga diagrammi, et saada aimu sellest, kus ja mida on teil võimalik kasutada:

Stripe`i poolt keelatud ettevõtted: mida teil on seal võimalik müüa ja mida mitte?

Enamik makseteenuseid ei tööta kõikides tööstustes, kas siis turvalisuse, juriidilistel või isegi moraalsetel põhjustel. Ka Stripe`i ei erine selle koha pealt teistest. Kuna Stripe`i puhul on tegemist kolmanda osapoole protsessoriga, mis tähendab seda, et see koondab kõik oma kliendid ühele ainsale kaupmehekontole, millega kaasneb ka natuke suurem risk, kui igal kliendil oleks enda isiklik kaupmehekonto. Kui te olete sattunud probleemse valdkonna otsa ja olete sellegipoolest kohustatud nõustuma kaardimaksetega, võiksite te selle asemel kaaluda kaupmehekonto küsimist selliselt ettevõttel nagu on “Payment Cloud”.

Seetõttu on ka täiesti ilmne, et Stripe ei tee koostööd ettevõtetega, kes müüvad illegaalseid tooteid või teenuseid. Seda enam Stripe`i piirangud on natuke liiga udused: siinkohal on teile antud võimalus edastada enda Stripe`i meeskonnale, et nad teeksid teie puhul erandi.

Stripe`i piirangud:

Finants ja professionaalsed teenused

Investeerimine ja krediitkaardi teenused
Rahalised ja juriidilised teenused
Virtuaalne valuuta

Intellektuaalomandi õiguste rikkumised, reguleeritud või ebaseaduslikud tooted ja teenused

Kõik, mis puudutab IP-d
Võltsitud tooted
Mängurlus
Reguleeritud tooted (tubakas, kanep ja sarnased tooted)
Täiskasvanutele mõeldud sisu ja teenused

Ebaausad, kuritahtlikud või petlikud tegevused

Kiiresti rikastumise skeemid
Trükiste tasulised eemaldamissaidid
Lisaväärtuseta teenused

Stripe’i finantspartnerite poolt piiratud tooted või teenused

Rahaliste vahendite koondamine ning maksete hõlbustamine
Narkootikumide töötlemiseks loodud seadmed
Kõrge riskiga ettevõtted
Mitmetasandiline turundus
Pseudoravimid
Sotsiaalmeedia tegevus
Ained, mis on loodud illegaalsete narkootikumide jäljendamiseks
Videomängude / virtuaalmaailma krediidid

Samuti ei ole nad huvitatud sellest, et Stripe`i kasutatakse viisil, mis vastuolus kavandatud eesmärkidega ja ei ole kooskõlas Stripe`i teenuste lepinguga.

Kas Stripe on teie ettevõtte jaoks parim valik?

Stripe on parim ettevõtetele, kes on seotud e-kaubandusega, tahavad parimat turvatunnet ja teevad äritehinguid ka välistel turgudel. Kui te olete ise programmeerija või teie meeskond omab mõnda, siis pakub Stripe teile parimaid arendamiseks mõeldud tööriistu maksesüsteemide turul.

Nagu öeldud, kõiki Stripe`i funktsioone te enamuse ajast suure tõenäosusega ei vaja. Tegu ei ole just ka kõige odavama lahendusega. Ja nagu kõigi kolmandate osapoolte töötlejatega, kaasneb ka sellega seotud seletamatu konto hoidmise ja külmutamise kõrgendatud oht.

Kui teile meeldib see, mida Stripe on võimeline teile pakkuma, kuid te olete natuke kurnatud selle laiast haardest, vaadake ka Stripe`i alternatiivide poole. Kui Stripe ei vasta teie tööstusele, leidke erinevate veebimaksete jaoks mõeldud makseväravate ja krediitkaarditöötlejate hulgast just teile sobiv.

wpml-banner

WPML ja selle abil mitmekeelsete veebisaitide loomine.

Mis asi on WPML? WordPressi puhul pole tegu vaikimisi mitmekeelse sisuhaldussüsteemiga. Aga mis siis, kui te tahate luua mitmekeelset WordPressi veebisaiti, ilma suurtemate jõupingutusteta? Teil ei ole vaja sellepärast muretseda, sest turul on olemas palju tasuta ja esmaklassilisi mitmekeelseid WordPressi rakendusi. WPML on neist üks populaarseimaid, mis teeb veebisaidi mitmetele keeltele ligipääsetavaks. Siit on teil võimalik lugeda sellest, kuidas tuleks seadistada enda WPML ja muuta teie sait mitmekeelseks.

Rahvusvahelised ettevõtted haridusasutused vajavad väga tihtide oma veebisaitidele mitmekeelsust. Kui tõlkesüsteemid nagu “Google Translate” on üheks võimaluseks, ei ole selle võimalused enamus professionaalsete ettevõtete jaoks piisavad. Ja siin tulebki teile appi WPML.

On see aga selleks parim valik?

Vastus sellele küsimusele sõltub teie veebsaidi nõudmistest ja eelarvest, mida te vajate selle üles seadmiseks ja hooldamiseks. WPML on teie jaoks parimaks valikuks, kui teie eesmärgiks on kõikide WordPressi elementide tõlkimine läbi terve platvormi. See on teie ja teie meeskonna jaoks parim rakendus, mis on hõlpsasti seadistatav ja tuleb koos täisväärtusliku abi pakettiga. Vaid ühe kerge WordPressi installeerimisega ja mõne sammu järel on teie sait täielikult funktsioneeriv.

Mida tasuks teha ennem WPML plugina rakendamist?

Valige enda jaoks sobiv WMPL versioon:

Internetis on soetamiseks olemas päris mitmeid erinevaid selle plugina variante. WPML pakub teile detailset võrdlusraportit, mis aitab teil otustada, milline neist on sobivaim just teile. Vaadake üle iga lahenduse lisafunktsioonid, mis vastavad teie nõuetele.

Kinnita oma WordPressi versiooni ja teemaga ühildumine:

WPML ühildub suurepäraselt alates WordPressiga 3.0 ja ka uutematega. See on kasutatav praktiliselt iga teema juures, mis kasutab WordPressi API-d.

Soetamine ja aktiveerimine:

WordPressi pluginat on teil võimalik osta, installeerida ja aktiveerida nagu igat teist. Informatsiooni pluginate WordPressi lehel haldamisest leiate siit.

Esmakordne seadistamine?

Esmakordsel seadistamisel peaksite te selle esmalt enne kasutama hakkamist kongureerima. Seejärel WPML suunab teid läbi seadistamiseks mõeldud sammude.

 • Valige praegune keel.

Valige oma saidi sisu hetkeliselt kasutatav keel ja klõpsake nuppu Järgmine.

 • Valige oma mitmekeelse veebisaidi jaoks keeled.

Sellel sammul leiate te nimekirja, mille hulgast on teil võimalik valida keeled ja teie saidile rakendada. Lisaks sellele on teil võimalik ka keeli lisada ja eemaldada mis tahes teile sobival ajal pärast üles seadmist. Koostage nimekiri erinevatest keeltest ja klõpsake järgmisena nupule “Next” (järgmine).

 • Konfigureerige keelevahetaja.

Kasutajad peavad olema võimelised valima nende poolt eelistatud keelt, kasutades “language switcher” funktsiooni. Selle funktsioon seadistamiseks peaksite te osa võtma kolmest konfigureerimise sammust:

“Keelte järjekord” (order of languages), mille te leiate valikust “globaalsed seaded” (global settings): WPML võimaldab teil kontrollida saidi vahetaja keelte kuvamise järjekorda. Konfiguratsiooni ekraanilt leiate kõik oma saidi jaoks valitud keeled. Teil on võimalik hõlpasti muuta nende järjekorda, tõstes neid ringi vastavalt teie soovidele.

Keelevahetaja (language switcher) kuvamise võimalus: WPML annab teile võimaluse kuvada keelevahetajat kolmel erineval viisil.

1. Küljeribal

2. Navigatsiooni menüül

3. Jaluses

WPML pakub teile võimalusi globaalsete sätete konfigureerimiseks ja kõikide lülitite suvandite individuaalselt kohandamiseks.
Keelevahetajas kuvatavad elemendid: Teil on võimalik konfigureerida vahetajas olevaid iga keele kohta käivaid andmeid (riigilipp, emakeel jne.). Soovi korral kuvatakse teile ka reaalajas eelvaates seda, kuidas kuvatakse parasjagu teie saidil keelevahetaja. Kui te olete jõudnud rahuldava tulemuseni, siis klõpsake “Next” (järgmine).

 • Registreerige oma rakendus automaatsete uuenduste jaoks.

Kui te olete huvitatud automaatsete uuenduste omandamisest lehelt wpml.org, sisestage sinna om saidi võti ja registreerige, klõpsates nupule “Register” (registreeruge). Kui teie omanduses ei ole juhuslikult veel ühtegi võtit, siis looge see enda jaoks koheselt, vajutades nupule “Generate a key for this site” (loo selle saidi jaoks võti). Läbi selle toimingu suunatakse teid WPML-i saidile, kus on võimalus oma võtme genereerimiseks, järgides sealseid juhiseid. Ja ongi lõpetatud ka viimane samm ning te olete edukalt seadistanud enda jaoks WPML mitmekeelsuse rakenduse.

 • Teema ja pistikprogrammide lokaliseerimise seaded.

Järgmiseks sammuks on oma teemade ja pluginate lokaliseerimise seadete konfigureerimine. Täpsemat informatsiooni nende WPML-i sätete kohta on võimalik leida siit.

WPML-i abil tõlkimine

WPML võimaldab teil tõlkida mis tahes teie WordPressi saidil asuvad elemendid erinevatesse keeltesse (postitused, lehed, kategooriad, kohandatud andmetüübid). WPML annab teile võimaluse valida kolme erineva sisutõlke meetodi vahel:

1. Tavapärane käsitsitõlge

Esimene valik on äärmiselt lihtne. Kui te olete huvitatud oma olemasolevale postitusele tõlke lisamisest, klõpsake iga keele jaoks eraldi lihtsalt postituse pealkirja kõrval olevale nupule “+” (lisa). See toiming viib teid uuele ja järgmisele lehele, kus on võimalik sisestada teie poolt valitud keele tõlge.

2. WPML-i tõlkehalduse moodul

Kui teie sait sisaldab arvestataval ja suures koguses materjali, on suure tõenäosusega teie jaoks teine võimalus parem valik. WPML on võimas lisafunktsioon, mis laseb teil ära määrata, millised kasutajad mida tõlgivad. Selle mooduliga kaasnevad mitmed tõlkijatele vajalikud tööriistad. Kuid see moodul on saadaval ainult juhul, kui te kasutate WPML-i mitmekeelse CMS plaani.

3. Professionaalne tõlkimine (integreeritud tõlkehaldus mooduliga).

Kui te kasutate tõlkehaldus moodulit, on teil võimalik saada sisutõlke jaoks professionaalset abi. Moodul pakub võimalust kasutada selle eriala ekspertide tõlketeenuseid. WPML-i abil tõlgitakse hõlpsasti ka kategooriaid, silte ja palju muud, mida te võite oma saidil kasutada.

Edasijõudnud ja täpsem tõlkimine

Pistikprogrammiga kaasnevad ka täiustatud funktsioonid, mis võimaldavad teil tõlkida menüüsid, url-i ja palju muud. Vidinate (widgets) tõlkimiseks peab teil kindlasti olema “WPML String Translation” moodul.

Kui te olete lõpetanud kogu oma saidi sisu, menüüde, vidinate ja teiste elementide tõlkimise, on teie mitmekeelne WordPressi veebisait avaldamiseks valmis. Kui te ei ole juhuslikult selleks võimeline, võite te pöörduda ettevõtete poole, kes pakuvad teile professionaalseid tõlketeenuseid, nagu näiteks Interlex või Vertaler.

WPML on on lihtne, hõlpsasti kasutatav ja äärmiselt võimas pistikprogramm, mis võimaldab mitmekeelsete saitide kiiret üles ehitamist. Teie kasutajad on võimelised teie saidiga siduma just neile sobiva keelega. Kinnitades, et teie saidi digitaalne sisu vastab mitmekeelsete kasutajate nõudmistele, olete te teinud suure sammu oma veebisaidi globaliseerumise poole. Parimaks osaks selle juures on see, et te tegite seda oma eelarve piires.

Me loodame, et sellest artiklist oli teile abi mitmekeelse WordPressi saidi loomisel. Võibolla olete te isegi huvitatud oma WordPressi blogi kasvatamisest nende 40 hallatava ja kasuliku tööriista abil.

Kui teile pakkus käesolev artikkel huvi, siis selles Youtube-i kanalis on olemas mitmeid WordPressi õppevideosid.

KPI-banner

Mis on KPI definitsioon, selle parimad tavad ja näited?

Meeskonna juhtimisel on suur võimalus, et te olete kuulnud peamistest tulemusnäitajatest (ingl. keeles KPI-s). Mis asi on täpsemalt KPI ehk Key Performance Indicator? Tulemuslikkuse põhinäitaja ehk KPI (key performance indicator) on mõõdetav väärtus, mis näitab, kui tõhusalt ettevõte saavutab oma peamisi ärieesmärke. Tulemuslikkuse põhinäitajad (KPI) on kavandatud tulemuste saavutamiseks kriitilise tähtsusega. Kõrgetasemelised KPI-d võivad keskenduda ettevõtte üldisele jõudlusele, madalad KPI-d võivad aga keskenduda selliste osakondade protsessidele nagu müük, turundus, personal, tugi ja muud. Organisatsioonid kasutavad KPI-sid mitmel tasandil, et hinnata nende edukust eesmärkide saavutamisel. Sõltumata sellest, kas te olete juba teadlik, millega tegu, jagame teile mõõdikute kohta enne jätkamist natuke lisainformatsiooni.

Enne näidete tutvustamist vaatame me üle KPI definitsiooni. KPI on kõige lihtsaimalt selgitatuna jõudluse mõõtmise tüüp, mis aitab teil mõista, kuidas teie ettevõtte või organisatsioon töötab. Hea KPI peaks teile kätte näitama suuna, aidates teil ja teie meeskonnal mõista, kas liigute oma strateegiliste eesmärkide saavutamiseks õigel teel. Selleks peab KPI:

 • Esitada objektiivseid tõendeid soovitud tulemuse saavutamiseks tehtud edusammude kohta
 • Mõõta, mida on ette nähtud mõõta, et aidata teil paremaid otsuseid langetada
 • Pakkuma võrdlusi, mis mõõdab toimivuse muutumise astet aja jooksul
 • Oskama jälgida tõhusust, tulemuslikkust, kvaliteeti, ajakohasust, juhtimist, vastavust, käitumist, ökonoomikat, projekti tulemusi, personali jõudlust või ressursside kasutamist
 • Olema tasakaalus juhtivate ja mahajäänud näitajatega

Probleemiks on, et seal on olemas mitmeid tuhandeid erinevaid indikaatoreid. Juhul kui te valite neist mõne teie jaoks täiesti ebaolulise, mõõdate te midagi , mis ei kattu teie eesmärkidega. Kuidas siis otsustada, milline neist on see õige just teie ettevõtte jaoks?

Seda on teil parim saavutada läbi erinevate uurimustööde ja arusaamise, kõige oluliseimatest mõõdikutest ehk indikaatoritest.

KPI Näited & Definitsioonid

1. Kasum (“Profit”)

On ütlematagi selge, kuid me rõhutame taaskord, et see on üks oluliseimaid indikaatoreid, mida te seal näha võite. Kindlasti ärge unustage analüüsida nii bruto- kui ka puhaskasumi marginaali, et paremini mõista, kui edukaks teie ettevõtte on kujunenud ja kui suurt tulu te seal teenite.

2. Maksumus (“Cost”)

Mõõta tuleks ka kuluvustasuvust ja leida erinevaid võimalusi kulude vähendamiseks ja haldamiseks.

3. LOB-i tulu vs. Sihtmärk (“LOB Revenue Vs. Target”)

See on teie reaalse ja eeldatud tulu võrdlus. Nende kahe esile kerkinud numbri erinevuste märgistamine ja analüüs aitab teil aru saada sellest, kuidas teie meeskond töötab.

4. Müüdud Kaupade Maksumus (“Cost Of Goods Sold”)

Kõikide teie müüdavate toodete tootmiskulude kokku liitmisel, saate te parema ülevaate sellest, kuidas näeb välja teie toote juurdehindlus kui ka kasumimarginaal. See on oluline teave selleks, et otsustada, kuidas midagi müüa teie konkurentidest paremini.

5. Silmapaistev Päevamüük (“Day Sales Outstanding (DSO)”)

Võtke kokku kõik oma arved ja jagage nende kogu oma krediidimüügi arvuga. Võtke see arv ja korrutage see päevade arvuga, millal te oma müügitehinguid läbi viisite. Kasutage seda valemit iga kuu, kvartali või aasta jooksul, et näha, kuidas te järk järgult paremaks muutute.

6. Müük Regioonide Kaupa (“Sales by Region”)

Analüüsides, millised piirkonnad vastavad müügieesmärkidele, saate anda vähemarenenud piirkondadele paremat tagasisidet.

7. LOB Expenses Vs. Budget (“LOB Expenses Vs. Budget”)

Võrrelge oma üldkulusid prognoositava eelarvega. Plaanist kõrvale kaldumise mõistmine aitab teil tulevikus luua tõhusama osakonnaeelarve.

8. Kliendi Eluaegne Väärtus (“Customer Lifetime Value (CLV)”)

Kulude minimeerimine pole ainus võimalus klientide omandamise optimeerimiseks. CLV aitab teil üle vaadata väärtusi, mida teie organisatsioon saab pikaajalistest kliendisuhetest. Kasutage seda jõudluse indikaatorit, et täpsemalt määratleda, milline kanal aitab teil parima hinnaga klienti saada.

9. Kliendi Omandamise Hind (“Customer Acquisition Cost (CAC)”)

Jagage omandamiskulude summa mingis ajavahemikus uuritavate uute klientide arvuga. Nüüd oletegi leidnud oma kliendi omndamise maksumuse. Seda peetakse e-kaubanduse üheks kõige olulisemaks mõõdikuks, kuna see aitab teil hinnata oma turunduskampaaniate kulutasuvust.

10. Klientide Rahulolu ja Säilitamine (“Customer Satisfaction & Retention”)

Pinnapealselt on see lihtne: Tee oma kliendid rõõmsaks ja nad jäävad ka edaspidiselt teiega. Paljud ettevõtted väidavad siisku, et selles leiavad väärtust pigem aktsionärid kui kliendid. CSR-i mõõtmiseks võite kasutada mitut tulemusnäitajat, sealhulgas kliendirahulolu hinded ja ostu kordavate klientide protsent.

11. Korraldaja netoskoor (“Net Promoter Score (NPS)”)

Oma NPS-i teadasaamine on üks parimaid viise ettevõtte pikaajalise kasvu tähistamiseks. NPS-i tulemuste määramiseks saatke oma klientidele kord kvartalis uuringud, et näha, kui tõenäoline on, et nad soovitavad teie ettevõtet kellelegile, keda nad tunnevad. Esimese ülevaatusega määrake ära oma lähtejoon, et rakendada, meetmed, mis aitavad neil arvudel igas kvartalis kasvada.

12. Klientide arv (“Number Of Customers”)
Sarnaselt kasumile on ka see tulemusnäitaja üsna sirgjooneline. Enda omandatud ja kaotatud klientide arvu kindlaks tegemisega saate täiendavat informatsiooni sellest, kas te täidate oma klientide vajalike nõudmisi.

13. Klienditoe Kviitungid (“Customer Support”)
Uute kviitungite arvu, lahendatud kviitungite arvu ja lahendamise aja analüüs aitab teil luua oma valdkonnas parima klienditeeninduse osakonna.

14. Toote puuduste protsent (“Percentage Of Product Defects”)
Võtke defektiga ühikute arv ja jagage see uuritava aja jooksul toodetud ühikute koguarvuga. See on defektiga toodete protsendi. Ja on täiesti loomulik, et mida väiksem see arv on, seda parem.

15. LOB-i efektiivsuse mõõt (“LOB Efficiency Measure”)

Tõhusust mõõdetakse erinevates tööstustes erinevat moodi. Toome näiteks tootmisega seotud tööstuse. Oma ettevõtte tõhusust saate te mõõta analüüsides oma igas tunnis toodetud ühikute arvu ja millise protsendi ajast oli teie tehas töövalmis.

16. LOB-i efektiivsuse mõõt (“Employee Turnover Rate (ETR)”)

Oma ETR-i määramiseks võtke ettevõttest lahkunud töötajate arv ja jagage see keskmise töötajate arvuga. Kui teil on kõrge ETR, kulutage aega oma töökoha kultuuri, tööpakettide ja töökeskkonna uurimisele.

17. Protsent protsentides avatud positsioonidele reageerimisest (“Percentage Of Response To Open Positions”)

Kui teie avatud ametikohtadele kandideerib kõrge protsent kvalifitseeritud kandidaate, teate, et teete head tööd, maksimeerides kokkupuudet sobivate tööotsijatega. See toob kaasa ka küsitletavate arvu suurenemise.

18. Töötajate rahulolu (“Employee Satisfaction”)

Rõõmsad töötajad töötava alati paremini. Töötajate rahulolu mõõtmine uuringute ja muude mõõdikute abil on teie meeskonna ja ettevõtte toimimise jaoks ülitähtis.

Lisaks sellele on olemas veel mõned KPI indikaatorid, millest te võiksite teadlikud olla

 • Vanaduspensioni määr

Need andmed on eriti olulised iga organisatsiooni jaoks, kes töötavad välja strateegilisi tööjõuplaane.

 • Treeninguga saavutatud teadmised

Aitab ettevõttel näha töötajate koolituse tõhusust.

 • Sisereklaamid vs. Välised rendid

See suhe mõõdab, kui palju ettevõttes töötavaid inimesi arvestatakse ettevõtte siseste edutamistega võrreldes väliste tööandjate arvuga.

 • Palgakonkurentsivõime suhe (SCR)

Kasutatakse kompensatsioonivõimaluste konkurentsivõime hindamiseks.

 • Kliendi käibe määr

See mõõdik näitab klientide protsenti, kes kas ei soorita korduvaid oste või katkestavad teenuse kasutamise teatud perioodiks täielikult.

 • Kontakt maht kanalite kaupa

Telefoni teel ja e-posti teel tugitaotluste arvu jälgimine võimaldab teil näha, milliseid meetodeid kliendid eelistavad.

 • Protsent klientidest, kes on äärmiselt rahul

Nende andmete määramine annab võimaluse edasiseks uurimiseks, mis teeb õnnelikud kliendid nii rahulolevaks.

 • Uute või korduvate saidi külastuste arv

Võimaldab ettevõtetel diferentseerida oma veebisaidi liiklust ja luua teadmisi potentsiaalsete klientide kohta.

 • Rahavoog finantseerimistegevusest

See indikaator näitab organisatsiooni rahalist tugevust.Keskmised aastased kulud ühe kliendi teenindamiseks.

 • Keskmised aastased kulud ühe kliendi teenindamiseks

See on ühe kliendi teenindamiseks vajalik keskmine summa.

 • EBITDA (kasum enne intresse, makse, kulumit ja amortisatsiooni)

Mõõdetakse tulusid pärast kulusid ja intresse, makse ja eraldatavat amortisatsiooni.

 • Innovatsioonile kulutamine

See indikaator näitab summasid, mida ettevõtted kulutavad innovatsioonile.

 • (Kliendi eluaegne väärtus) / (kliendi omandamiskulu)

Kliendi eluea väärtuse ja kliendi omandamiskulude suhe peaks ideaaljuhul olema suurem kui üks, kuna klient ei ole kasumlik, kui omandamiskulud on suuremad kui kasum, mille nad ettevõttele teenivad.

Milliseid KPI indikaatoreid tuleks siis ikkagi kasutada?

Teie jaoks sobivad toimivusnäitajad (KPI) ei pruugi jällegi sobida mõnele teisele ettevõttele. Viige selle jaoks läbi mitmeid erinevaid uuringuid, et te oleksite teadlik sellest, milliseid töötavad kõige paremini just teie tööstusele. Seejärel tehke kindlaks, millised KPI eesmärgid aitavad teil oma eesmärke kõige paremini mõista ja täita, ning seejärel kooskõlastage see oma ettevõttega. Lisaks sellele peaks KPI sobima teie strateegiaga, mitte ainult teie tööstusega.

Mis teeb teie toimivusnäitajad (key performance indicators ehk KPI) teie jaoks efektiivseks?

Nüüd, kui me teame mida tähendab KPI, omab see täpselt nii palju väärtust kui tegevused, mida see inspireerib. Üsna sageli usaldavad ettevõtted pimesi tööstuste tunnustatud KPI-sid ja imestavad, miks see ja teine KPI ei too neile positiivseid muutuseid. KPI-de üks olulisemaid, kuid sageli tähelepanuta jäetud aspekte on see, et nende puhul on tegu suhtlusvormidega. Sellepärast järgivad nad täpselt samu reegleid ja tavasid mida iga teine suhtlusvorm. Selgele ja asjakohasele teabele reageeritaksele palju suurema tõenäosusega kui millelegile, millest inimesed aru pruugi saada.

KPI-de strateegiate arendamisel peaksite te alustama põhitõdedest ja mõistma, mida tahab teie ettevõte saavutada ja kes saavad selle teabe alusel midagi ette võtta. Tegu peaks olema korduva protsessiga, mis hõlmab analüütikute ja juhtide poolset tagasisidet. Nende faktide leidmisel saate te paremini aru sellest, mida tuleks teil teie KPI töölaual jälgida ja mõõta ning kellega seda teavet jagada.

Omavad KPI-d veel mingisugust tähtsust?

KPI-dega on sageli seotud negatiivne mõju. Kahjuks on paljud kasutajad hakanud pidama KPI indikaatorite jälgimist ebaoluliseks vananendu strateegiaks. Selle põhjuseks on eelkõige inimeste vahelise vajaliku kommunikatsiooni puudus. Tõsiasi on, et KPI-d on just nii väärtuslikud, kui väärtuslikuks te nad enda jaoks teete. Tulemuslikkuse põhinäitajad nõuavad aega, jõupingutusi ja töötajate värbamist, et oma kõrgetele ootustele vastata.

Aga miks on peamised tulemusnäitajad teie jaoks nii olulised?

Ettevõtte peamiste tulemusnäitajate määramine toimub tavaliselt strateegilise planeerimise etapis, sõltumata sellest, kas teete seda igal aastal, kord kvartalis või isegi sagedamini, eesmärk on tagada, et kogu organisatsioon oleks seatud samade eesmärkide poole.

Kõik kokkuvõttes

KPI-d on ülioluliseks tööriistaks teie ettevõtte edu mõõtmiseks ja selle edukaks muutmiseks vajalike muudatuste eesmärgil.
Individuaalsete KPI-d ja nende kasulikkuse piirid.

Ühe hea KPI oluliseimaks osaks on selle praktilisus. Lõpuks, kui see on teie jaoks töötamisel ennast ammendanud, ärge kõhelge selle kõrvale heitmises, et alustada uutega, mis oleks paremini teie äriliste eesmärkidega kooskõlas.

codeIgniter banner

Mis asi on CodeIgniter? Kuidas integreerida see WordPressiga?

Mis asi on CodeIgniter?

CodeIgniter on vaba, avatud lähtekoodiga, lihtsasti kasutatav, objekt-orienteeritud PHP põhine veebirakenduste loomiseks mõeldud raamistik, pakkudes kasutusvalmis kogumikku, mida te saate kasutada omaenda PHP rakenduste juures. Nagu näiteks on seal olemas andmebaasi API, mis muudab SQL-i päringute täitmise lihtsamaks ja mugavamaks, ilma et te peaksite ise ühte ja sama korduvat koodirida aina uuesti ja uuesti kirjutama. Nii on CodeIgniter kasulik raamistik ka teie veebirakenduste arendamisel.

CodeIgniteri puhul on tegemist objekt-orienteeritud raamistikuga

Et CodeIgniterit oleks võimalik tõhusalt kasutada, eeldab see teadmisi objektorienteeritud programmeerimismeetodite kasutamisest ja arusaamist sellest, mis juhtub, kui kasutada teatud CodeIgnitori lisafunktsioone.

Siin jõuamegi mõne funktsiooni juurde, mis muudavad CodeIgniteri teie jaoks suurepäraks rakenduste loomise jaoks mõeldud raamistikuks. Järgnev loetelu pole küll absoluutselt ennast ammendav, kuid see annab teile idee, mida te võite CodeIgneterist oodata.

CodeIgniteri Lisafunktsioonid:

 • Jätab endast väikese jälje

Kogu CodeIgniteri avatud lähtekoodi suuruseks on ligilähedaselt ainult 2MB. Seetõttu teeb CodeIgnitori õppimise äärmiselt hõlpsaks. See lihtsustab ka selle avaldamist ja uuendamist.

 • Kiiresti laadimisaeg

Kasutajad soosivad eelkõige just rakendusi, millel on kiire laadimisaeg ja ei tekitaks neile meelehärmi. Kui te olete töötanud koos mõne kaasaegse raamistikuga, siis te olete kindlasti saanud aru, et pärast instaleerimist esinevaks laadimisajaks on vähem kui sekund. CodeIgnitori keskmiseks laadimisajaks on üldjuhul vähem kui 50ms. CodeIgniteriga töötades vabaneb täiendav optimeerimisele kulutatud aeg, nagu ka igas teises raamistikus.

 • Üksteisest mitte sõltuvad

Sisseehitatud funktsioonid on disainitud töötama iseseisvalt teistest komponentidest liigselt mitte sõltuvateks. See teeb nad lihtsasti hallatavateks ja uuendatavaks.

 • MVC Arhitektuur

Käesolev rakendus kasutab “Model-View-Controller” arhitektuurilist disaini. See on üheks tööstuste standartseks toiminguks rakenduste kallal töödates. MVC eraldab üksteisest andmed, ettevõtte loogika ja esitlused.

 • Suurepärane dokumentatsioon

See raamistik on hästi dokumenteeritud ja sellest õppimiseks on seal olemas väga head raamatud, video loengud ja foorumites küsimustele vastatud küsimused. See tähendab seda, et ükskõik millise katsumusega te silmitsi seisate, siis tõenäoliselt on keegi teine juba selle probleemiga vastamisi seisnud ja selle ka lahendanud, sellepärast on ka arvatavasti lahendus teid seal juba ootamas.

 • Rakendustele sisseehitatud spetsiifilised ja sisseehitatud komponendid

CodeIgniteril on erinevad funktsioonid emaili saatmiseks, andmebaasi halduseks, seansi juhtimiseks ja teistel eesmärkidel, mille kohta te avastate uut informatsiooni järgnevatest õppematerjalidest.

 • Laiendatav

CodeIgniter kaasab endaga mitmed tööriistade kogumikud ja mõned abimehed väljastpoolt nende mugavustsooni. Kui te leia sealt midagi endale huvi pakkuvat või soovite mõnda olemasolevat funktsiooni omal viisil rakendada, siis seda on teil võimalik teha läbi erinevate raamatukogude ehk kogumike, tööriista komplektide või millegi muu abil.

 • Lühike õppeaeg

CodeIgniterit on igalühel, kes on eelnevalt omandanud teadmised programmeerimiskeelest PHP väga lihtne omaks võtta. Väga lühikese ajaga on õpilased võimelised alustama rakenduste loomist CodeIgniteri abiga.

Mida kujutab endast objektorienteeritud programmeerimine?

Üsna raske on defineerida midagi sellist, nagu objektorienteeritud programmeerimine selle kontseptuaalse poole pealt on sellest raske aru saada. Objektorienteeritud programmeerimise eesmärgiks on ikkagi eelkõige teile rakenduste loomine võimaluks lihtsaks tegemine, eriti kui rakendused ja nende struktuurid omavad pidevat kasvutrendi. See võimaldab rakenduskoodil olla hõlpsamini mõistetav, struktureeritud ja seadistatud, muutes rakenduste ja nende funktsioonide arendamise veelgi lihtsamaks. Protseduurilise kodeerimisega võivad rakendused muutuda ebakorrapäraseks, kui neid ei arendata ühel ja kindlal viisil, kus kõik on hästi välja töötatud, omavahel seotud ja ülesehitatud, ning nende hilisem töötlemine ja uute funktsioonide lisamine võib osutuda üsna keerukaks. Objektorienteeritud programmeerimisega olete te teatud viisil sunnitud tegema kõike kooskõlas ja laskma oma koodi vabalt struktureerida.

Raamistiku klassid ja meetodid

Klassid ja meetodid? Just need ongi esimesed kontseptid, mida teile tutvustatakse, kui te olete alustanud objektorienteeritud programmeerimise õppimisega läbi mitmete internetiressursside. Ütleme, et te alustate mõne raamistiku loomisega. Teil on tõenäoliselt iga raamistiku osa jaoks olemas erinevad klassid. Üks neist on andmebaasi klass (Database Class), teine e-maili klass (E-Mail Class) jne. Praeguse raamistiku puhul on andmebaasi klassiks CodeIgniteri andmebaasi klass (CodeIgniter Database Class), pakkudes teile kasutamiseks valmis meetodeid, et et te ei peaks neid teatud loogika kohaselt ise korduvalt looma.

Need meetodid sisaldavad rakenduste loogikat ja klass on midagi sellist, mis hoiab lihtsalt suurt meetodite kogumikku üheskoos. Ja täpselt nii toimiksid teie rakendused objektorienteeritud programmeerimistehnikate kasutamisel.

Klassid

Klassid sisaldavad meetodite ja atribuutide kogumik.

Näiteks siin on üks näide CodeIgniteris andmebaasi kogumiku kasutamisest.

$this->db->get(‘users’,$data);

Kuidas CodeIgnitor töötab?

CodeIgniter on MVC raamistik. MVC tähistab midagi sellist nagu on “Model View Controller” (mudelivaatekontroll). Kui kasutaja nõuab ressursse, siis reageerib kontroller sellele esimesena. Kontrollija mõistab suurepäraselt kasutaja taotlusi ja küsib vajadusel sellele vajalike andmeid. CodeIgniteril on väga põhjalik kasutusjuhend, mis on palju paremini dokumenteeritud, kui mõne teise raamistiku kohta käivad õppematerjalid, nagu näiteks “CakePHP”.

Näiteks kui teil on soov esitada päring kliendi ID number 2 järgi, saab vastutav töötleja teie poolt edastatud tellimuse ja mudel taotleb seejärel dokumendi ID-ga number 2 tagastamist. Mudel tagastab informatsiooni omakorda kontrollile. Seejärel edastab omakorda kontroll selle inimestele loetavas vormingus. Viimaseks saadetakse tulemused brauseris olevale kasutajale.

Siit näete te, kuidas CodeIgniter tööprotsess välja näeb:

Kuidas integreerida CodeIgniterit WordPressiga?

See ei tohiks tulla teile üllatusena, et paljud veebisaitide omanikud võtavad WordPressi kui oma peamist sisuhaldussüsteemi tänu oma laialdase lisafunktsioonide valikuga. Kuid kui rääkida kohandatud rakenduste loomisest, siis siinkohal võib WordPress teid alt vedada ja seda mitmetel põhjustel. Ainult kuna CMS-i haldamise lihtsusest ja värskendustest on liiga raske loobuda, eelistavad paljud veebisaidi omanikud tänaseks päevaks PHP põhist raamistiku CodeIgniter.

CodeIgniter on kergeloomuline PHP raamistik, mis võib teid aidata WordPressiga integreeritavate rakenduste väljatöötamisel, millest me ka edaspidiselt räägime. Kuigi on olemas ka neid kasutajaid kes eelistavad CodeIgniteri ja WordPressi eraldi arendamist, toome meie teieni näite, kus ringi liikumine ja jalus on mõlemal platvormil väga sarnased, kuna navigeerimise ja jaluse kahe kordselt värskendamisel pole lihtsalt mõtet.

Ka siinkohal kasutame me WordPressi oma peamise rakendusena, ja sellepärast toimetame me selle funktsioonidega rakenduses CodeIgniter, hoides seda raamistikku alamkataloogis.

Siin on juhend CodeIgniteri integreerimisest WordPressiga:

1. WordPress Bootstrapi lisamine

Meie vaatame üle uuringutest saadud informatsiooni sellest, millisel moel on võimalik CodeIgniter ühendada WordPressiga. Failis index.php eelneb Bootstrapile kohe wp-load.php.

Näide:

*/
//Lae WordPressi fail.
require_once(“/Server/path/to/wp-load.php”);
require_once BASEPATH.”core/CodeIgniter.php”;
/*

Tundub lihtne.

Enne WordPressi funktsionaalsuse lisamist CodeIgniter failile, sooritame me testi, et kõik toimiks ikka korrapäraselt. Nagu teil on võimalik ülal näha, kõik CodeIgniteri sisesed lingid ja URL-id suunavad tagasi WordPressi root kataloogi, mis põhjustab 404 errori. Kuna mõlemad, nii CodeIgniter kui ka WordPress omavad “site_url” funktsionaalsust, saadetakse meile error isegi juhul kui WordPressi Bootstrap fail laetakse ennem CodeIgniteri bootstrapi faili. Kuigi kui me kasutame selle juures Runkit PHP laiendust, mis võimaldaks meile nö. globaalset ülekirjutamist, et mõlema, nii WordPressi kui ka CodeIgniteri juures kasutatavad “site_url” funktsioonid asuks eraldi kataloogides.

2. Laienda CodeIgniter URL Helper faili

Nüüd loome me nimekohase funktsiooni URL helperi laiendamiseks. Kasutades ci_site_urli on meil võimalik lahendada site_urli probleemid. My_url_helper.php fail peaks asuma CodeIgniteri rakenduse kataloogis.

3. Kasuta CodeIgniter rakendust site_url faili muutmiseks ci_site_urliks

Viige läbi oma rakendustest, kontrolleritest, mudelitest ning kataloogidest kiirotsing ja asendage kõik leitud “site_url” faili viited “ci_site_url” failiga.

4. Peatage WordPressi küpsiste painutamine

Kui CodeIgniter loob sisselogimisel iga aktiivse andmebaasi jaoks küpsiseid, võib teil tekkida probleeme. Te võite selle probleemi lahendamiseks pöörduda WordPressi bootstrap faili poole. See juhtub siis, kui WordPressi juures kasutatakse $_COOKIE globalit kogu tema täies ulatuses ja rakendatakse “add_magic_quotes” funktsionaalsus kõikidele elementidele, välja arvatud CodeIgniteri küpsistele. Järgnev kood peaks lahendama käesoleva probleemi:

(Kasutame selleks näiteks CI vaikimisi “ci_session key” funktsionaalsust).

/** (NB! /** ___*/ vahel asuvad koodi kohta käivad kommentaarid, mitte osa koodist)
*Rakendab Magic Quotes (tsitaadid) $_COOKIE globalile aga ignoreerib selle eest jällegi CodeIgniter küpsist
*@param string $value Value edastatakse “array_walk” funktsiooni poolt
*@param string $key Key edastatakse samuti “array_walk” funktsiooni poolt
*/
function ci_ignore_magic_quotes($value, $key)
{
if($key != “ci_session”)
{
striplashes_deep($value);
}
}

Code Igniteri Ajalugu

CodeIgniteri esimene versioon väljastati juba mõnda aega tagasi, aastal 2006. Järgmisena, aastal 2009, alustati ka CodeIgniteri ExpressionEngine 2.0 rakendusega. Seejärel võttis kogu projekti üle aga Briti Columbia tehnoloogiainstituut. Lõpuks kui kätte jõudis aasta 2019, tekkis nõudlus ka stabiilsema 4. versiooni järgi.

Kokkuvõte

CodeIgniter PHP raamistik võimaldab rakenduste kiiret arendamist. Kogu CodeIgniteri lähtekoodi suuruseks on ainult 2MB, mis teeb selle omandamise äärmiselt hõlpsaks. CodeIgniteri sisseehitatud funktsioonid on disainitud töötama iseseisvalt, et neil ei tuleks üksteisest liialt sõltuda. Raamistik kasutab MVC arhitektuurilist disaini. CodeIgnitor on suurepäraselt dokumenteeritud ning sellel on olemas suurel hulgal erinevaid raamatuid, õppevideosid ja teisi õppematerjale. CodeIgniter raamistikuga kaasnevad erinad tööriistade kogumikud, mis aitavad kasutajatel kasutada seda ka nende mõttemaailmast väljaspool. CodeIgniterit on lihtne omandada kõigil, kellel on olemas juba eelnevad teadmised PHP programmeerimiskeelest.